Anton Schuurman overleden

Anton, die 27 juni jl. op 82-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam overleed, kreeg de politiek met de moedermelk naar binnen. Zijn ouders waren communisten uit de Zaanstreek, maar Anton koos voor de PvdA. Tijdens zijn studie politicologie in Amsterdam had hij een bijbaantje als telegrambesteller. Hij schrok zo van de belabberde woontoestanden die hij zag, dat hij zich in 1958 aanmeldde bij de PvdA. Anton Schuurman was oud-secretaris van het CLB en voormalig wethouder van Wormerveer en Zaanstad.

Thijs de Lange

Zaandijker Thijs de Lange is op dinsdag 25 juni te gast in het Wij zijn Zaankanters Café. Als deelnemer aan de verkiezing voor Minister van Gehandicaptenzaken wilde hij meer bewustzijn creëren over mensen met een handicap in Nederland. Hij wil laten zien dat iedereen mee kan doen, of je nou een handicap hebt of niet. Samen met Melle Has, steunfractielid van PvdA Zaanstad en de gastheer van deze avond, zal hij terugkijken op dit avontuur.

Daarnaast zal er aandacht zijn voor zijn werk  als lid van het Student Disability Platform. Een platform dat studenten met een functiebeperking aan de UvA helpt om studeren aan de UvA voor hen toegankelijk te maken. In het gesprek zal ook gekeken worden naar de toegankelijkheid van Zaanstad en het onderwijs in onze stad. Wil je meepraten over deze onderwerpen of ben je benieuwd naar de ervaringen van Thijs tijdens de verkiezing van Minister van Gehandicaptenzaken op 17 juni? Kom dan naar De Fabriek. Het Café van De Fabriek is toegankelijk voor mensen met een beperking. Wij zijn Zaankanters is een platform voor sociaal betrokken Zaankanters die zich inzetten voor de Zaanse samenleving. Het platform is een initiatief van PvdA Zaanstreek en heeft tot doel het persoonlijke gesprek te bevorderen en daarom is de avond voor iedereen toegankelijk.

Het Wij zijn Zaankanters Café is dinsdag 25 juni. De inloop is vanaf 19.30 uur. Van 20.00 - 21.00 uur is het gesprek met Thijs de Lange in het café van Filmtheater De Fabriek aan de Jan Sijbrandsteeg 12 in Zaandam. Na afloop is er ruimschoots de gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een drankje. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Toegang is gratis.

Datum:  dinsdag 25 juni 2019
Locatie: Filmtheater De Fabriek, Jan Sijbrandsteeg 12, Zaandam
Inloop: 19:30  uur
Start: 20:00 uur

Stem PvdA op 23 mei

We mogen weer stemmen voor het Europees parlement. We hebben Europa nodig.

Last van zonnepanelen?

Begin februari deden Rosa en PvdA een oproep :  Kent u gevallen waarbij zonnepanelen door bouwen, groeien of andere oorzaken in de schaduw komen? Met de oproep wilden we een indruk krijgen van het aantal mensen dat problemen heeft met hun zonnepanelen door de omgeving.De oproep is gepubliceerd in het Zaans stadsblad, via onze websites en via facebook (bereik ruim 3000). Over het totale bereik in de Zaanstreek zijn we daarmee zeer tevreden.

Lees de oproep

In totaal hebben we slechts 5 reacties mogen ontvangen, 3 uit Zaanstad en 2 uit Oostzaan. De balans opmakend is onze conclusie dat regelgeving rond het belemmeren van aanpassingen aan woningen (dakkapellen, uitbouw) op dit moment een stap te ver gaat. De problematiek speelt, maar heeft niet de omvang om uitgebreide procedures in te richten. Een goed overleg tussen buren is de meest effectieve aanpak.

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en het belang dat we hier maatschappelijk aan hechten, denken we wel dat de gemeente meldingen rond het snoeien van bomen ivm zoninstraling serieus zou moeten bekijken. Momenteel gebeurt dit niet.

Bij het meldformulier openbare ruimte staat:

Voor u een melding maakt, graag aandacht voor het volgende:
Een melding om bomen te laten kappen of snoeien in verband met zoninstraling van zonnepanelen wordt niet in behandeling genomen.

Bomen zijn een waardevolle toevoeging aan wijken en moeten worden behouden, maar snoeien is niet per definitie een slechte maatregel.

Dit punt zullen Rosa en PvdA dan ook in eerste instantie oppakken. U kunt uw zonnepanelen problemen natuurlijk met ons blijven delen voor de toekomst! We blijven hier alert op.

Meldingen:

1x hoge bomen staan plaatsen zonnepanelen in de weg
2x dakkapel buren geplaatst die schaduw werpt
1x aanbouw buren
2x attendering op wat de gemeente Zaanstad op de site aangeeft (overigens geldt dit ook voor de gemeente Oostzaan)

Facebook telling:

Wij zijn Krommenie 281
Wij zijn Assendelft 1980
Koog aan de Zaan 163
Zaandam 109
Zaandijk 269
Wormerveer 251
PvdA 69

Minimum loon 14 euro per uur

Ook inwoners van Oostzaan, Wormerland, Zaanstad worden geconfronteerd met fors gestegen vaste lasten, zoals kortgeleden onderzoek heeft bevestigd. Vooral lagere inkomens komen hierdoor in problemen omdat er steeds minder overblijft voor voeding en andere noodzakelijke uitgaven. 

Daarom is het een goede zaak dat de FNV actie voert voor een verhoging van het minimum loon tot 14 euro per uur. Met deze verhoging krijgen mensen eindelijk weer een leefbaar inkomen. En een beter inkomen vermindert financiële zorgen. 

Zaanse Schans

Bijna drie en half jaar is er gesproken en gewerkt aan de “Ontwikkelstrategie Zaanse Schans” waar de Raad de komende weken een zienswijze op mag geven.

Voor de PvdA is het behoud van de authenticiteit van Zaanse Schans één van de belangrijkste pijlers van het document. Het in stand houden van het karakter van een buurt anno 1850 staat daarbij centraal. Dat houdt ook in dat eventuele groei van commercie en het plaatsen van nieuwe gebouwen en replica’s alleen met grote zorgvuldigheid kan gebeuren

Zonnepanelen

Kent u gevallen waarbij zonnepanelen door bouwen, groeien of andere oorzaken in de schaduw komen?

Steeds meer mensen kiezen voor duurzame energie. Een ontwikkeling die we maatschappelijk toejuichen. Heel soms zit ‘oude’ regelgeving echter in de weg. We kennen een paar voorbeelden waarin goed werkende zonnepanelen ineens minder opleveren doordat de buren een dakkapel plaatsen, of doordat een boom zo hoog wordt dat de panelen in de schaduw komen te liggen.

Alexander Auerbach

De huidige problemen op de woningmarkt maken het dringend gewenst dat de Partij van de Arbeid zich weer sterk maakt met aansprekende ideeën en oplossingen voor  de woningnood. Om de discussie en de betrokkenheid van leden daarbij te stimuleren, hebben de (onder)PvdA-afdelingen van Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad het initiatief genomen voor een enquête onder de leden over drie belangrijke onderwerpen die nu spelen. Het gaat over het rechtvaardiger verdelen van sociale huurwoningen, het (versneld) bouwen van nieuwe woningen en maatregelen om het wonen betaalbaar te houden.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­