Enquete waterschappen

Het bestuur PvdA Noord-Holland wil met dit PvdA Panel de leden én kiezers van Noord Holland al in een vroeg stadium bij het opstellen van de verkiezingsprogramma betrekken.

Afdelingsvergadering verplaatst

Het leek zo’n goed plan, de afdelingsvergadering van PvdA Zaanstreek te houden ná de verkiezingen, maar wel zo snel mogelijk daarna. Dit om de leden in de gelegenheid te stellen de verkiezingsuitslagen in de Zaanse gemeenten te bespreken en vanzelfsprekend ook een oriëntatie op de nieuwe positie van de lokale PvdA.

Echter, op 28 maart neemt Zaanstad afscheid van de oude gemeenteraad, met als gevolg dat te veel van onze leden niet bij deze in de vierjarige cyclus belangrijkste afdelingsvergadering aanwezig kunnen zijn. Besloten is de afdelingsvergadering te verplaatsen naar zaterdag 31 maart 2018 (inloop 09.30 uur, aanvang 10.00 uur, eindtijd uiterlijk 12.30 uur). De uitnodiging met agenda volgen. De locatie voor de vergadering blijft Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185, 1562 AJ Krommenie.

Het bestuur PvdA afdeling Zaanstreek

Logo PvdA Zaanstreek

In november heeft het algemeen bestuur de begroting 2018 besproken en ongewijzigd vastgesteld. In het voorstel van het dagelijks bestuur werden een paar nieuwe ontwikkelingen toegelicht.

Piet Oudega

Volgens Google is het zowel een Joods, Arabisch als Chinees gezegde: “Ik wens je veel personeel”. En dat zeg je dan tegen een collega-ondernemer die je niet mag. Een PvdA-bestuurder kijkt hier vaak anders tegenaan.

Buurtenquete

Buurtenquête PvdA Zaanstad

Inwoners Zaanstad willen meer plekken en activiteiten voor opgroeiende jeugd

Astrid Oosenburg en Gerard Oosterwijk

Op 14 augustus zijn kandidatenvoorzitters Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk in de provincie Noord-Holland voor hun zomertoer. Ze komen langs in de gemeente Zaanstad voor een bakkie koffie (thee of fris kan natuurlijk ook) om bij te praten. Voor dit gesprek nodigen we alle leden van de afdeling Zaanstad uit en die van de omliggende PvdA-afdelingen.

Jaap Oud

Op vrijdag 4 augustus jongstleden is op 80-jarige leeftijd Jaap Oud uit Wormer overleden. Eind jaren 60, begin jaren 70 was Jaap Oud actief als raadslid namens de PvdA en betrokken bij het feit dat Wormer destijds geen onderdeel van de nieuwe gemeente Zaanstad werd. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Hüsnü Polat

Ik ben op zaterdag 1 juli 2017 om 12:15 uur naar de Anton de Kombrug gegaan in Zaandam om de herdenking van de afschaffing van de slavernij mee te vieren.

Links

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­