Droom over Dividendbelasting

Politiek is soms een zaak van feiten, regels en afspraken. Maar soms droom je over wat zou kunnen en mogen. Dat overkomt ons nu over de dividendbelasting wordt gesproken. Het kabinet wil veel geld geven aan aandeelhouders. De laatste berichten gaan over 2 tot 2,4 miljard euro.

PvdA Zaanstreek

Op 25 september is er geen politiek café in De Fabriek. Op deze datum wordt er een afterparty Dam tot Dam georganiseerd.

Marie Kleij

Als Partij van de Arbeid zijn wij er erg trots op dat Marie 37 jaar lang onze partijgenoot is geweest. Partijgenoot, een woord dat een sterke verbondenheid uitdrukt.

Enquete waterschappen

Het bestuur PvdA Noord-Holland wil met dit PvdA Panel de leden én kiezers van Noord Holland al in een vroeg stadium bij het opstellen van de verkiezingsprogramma betrekken.

Afdelingsvergadering verplaatst

Het leek zo’n goed plan, de afdelingsvergadering van PvdA Zaanstreek te houden ná de verkiezingen, maar wel zo snel mogelijk daarna. Dit om de leden in de gelegenheid te stellen de verkiezingsuitslagen in de Zaanse gemeenten te bespreken en vanzelfsprekend ook een oriëntatie op de nieuwe positie van de lokale PvdA.

Echter, op 28 maart neemt Zaanstad afscheid van de oude gemeenteraad, met als gevolg dat te veel van onze leden niet bij deze in de vierjarige cyclus belangrijkste afdelingsvergadering aanwezig kunnen zijn. Besloten is de afdelingsvergadering te verplaatsen naar zaterdag 31 maart 2018 (inloop 09.30 uur, aanvang 10.00 uur, eindtijd uiterlijk 12.30 uur). De uitnodiging met agenda volgen. De locatie voor de vergadering blijft Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185, 1562 AJ Krommenie.

Het bestuur PvdA afdeling Zaanstreek

Logo PvdA Zaanstreek

In november heeft het algemeen bestuur de begroting 2018 besproken en ongewijzigd vastgesteld. In het voorstel van het dagelijks bestuur werden een paar nieuwe ontwikkelingen toegelicht.

Piet Oudega

Volgens Google is het zowel een Joods, Arabisch als Chinees gezegde: “Ik wens je veel personeel”. En dat zeg je dan tegen een collega-ondernemer die je niet mag. Een PvdA-bestuurder kijkt hier vaak anders tegenaan.

Buurtenquete

Buurtenquête PvdA Zaanstad

Inwoners Zaanstad willen meer plekken en activiteiten voor opgroeiende jeugd

Links

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­