Woningnood starters en ouderen roept om aanpak

Symposium "Zeker van Wonen" brengt oplossing dichterbij

Zaterdag 22 september, Zaandam – Tijdens het goedbezochte symposium 'Zeker van Wonen' in de Zaanse Vermaning spraken politici, geleerden, woningbouwcorporaties en andere belanghebbenden over hoe we het probleem 'te weinig woningen' gezamenlijk kunnen aanpakken in Noord-Holland. Niet alleen meer woningen bouwen, maar ook oog voor de woningen die er al zijn en de doorstroom vergemakkelijken.

Maak betaalbare woning een grondrecht
Eerlijker, realistisch en betaalbaar, dan is de steeds luidere roep van zowel huurders als kopers van woningen. Volgens professor Hugo Priemus, een van de sprekers, laat het huidige beleid een spoor van vernieling achter. “Het systeem moet op de schop! Te beginnen met het afschaffen van verhuurderheffing, zodat wonen in een sociale huurwoning weer rendabel wordt voor huurder en verhuurder.” Ook Frank van Dooren, directeur van een Zaanse woningbouwcorporatie, wil verandering. “We moeten het niet meer als een woningmarkt bekijken, maar meer zien als een grondrecht om betaalbaar te kunnen wonen.” Nu blijven ouderen in hun te grote woningen wonen, omdat een appartementje duurder uitkomt. En starters blijven noodgedwongen te lang bij hun ouders wonen, omdat ze geen betaalbare starterswoning kunnen kopen en de wachtlijsten voor een huurwoning te lang zijn.

Lokaal of regionaal
verslag zekervanwonen2018 henknijboer verslag zekervanwonen2018 interactiefVan Dooren heeft grote verwachtingen van wethouder Wonen van Zaanstad: “Songül Mutluer straalt veel energie uit, ik heb er vertrouwen in dat we onze doelen in Zaanstad gaan behalen." Maar wat zijn deze doelen voor Zaanstad? Of moeten we die doelen loslaten en kijken naar een gezamenlijk doel voor de regio Noord-Holland? Volgens Mutluer moeten we de problematiek met elkaar in de regio oplossen. “Wanneer er in Amsterdam minder sociale huur is dan in Zaanstad, krijgen we scheve verhoudingen. We moeten met elkaar samenwerken om met groei en woningnood om te kunnen gaan.” Ook volgens Joyce Langenacker, burgemeester Ouder-Amstel, moeten we de handen ineenslaan om oplossingen te vinden voor het gebrek aan betaalbare woningen. Bouwen, uiteraard, maar wel afgestemd met de regio. “We hebben elkaar hierbij nodig”.

Woningen bouwen
Vele vragen en reacties uit het publiek verduidelijkten hoe hoog de frustratie zit. “Eindelijk dit symposium met politiek, verhuurders en bewoners waarbij niet met oogkleppen wordt gekeken maar naar het grotere geheel”, bedankt dat jullie dit symposium hebben georganiseerd!” PvdA-Zaanstreek organiseerde dit symposium samen met de afdeling Noord-Holland en met Amsterdam. Lars Voskuil, statenlid voor de PvdA, vond de inbreng uit de zaal heel nuttig: "Vandaag werd ook weer duidelijk dat er aandacht moet zijn voor de regels die er zijn, deze kunnen op alle niveau's worden aangepast om bouwen makkelijker te maken (In samenwerking met Tweede kamer, provincie en gemeente). En er blijkt bij veel gemeenten onvoldoende kennis en expertise om bouwen echt op gang te brengen. Ik ga me er voor inzetten dat vanuit de provincie kennis kan worden ingehuurd als een 'vliegende brigade'. We moeten echt meer woningen gaan bouwen en zo snel mogelijk." Het aanwezige PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer werd met heldere opdrachten naar Den Haag gestuurd. Meer investeren in plaats van belasten. Duurzaamheid is ook een verantwoordelijkheid van het Rijk. En landelijke regelgeving voor een evenwichtig aantal betaalbare woningen en sociale huurwoningen in de regio's.


Kijk hiervoor een fotoverslag van de bijeenkomst.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­