Corona en de Zaanse samenleving

De afgelopen maanden hebben zo veel inwoners van Zaanstad zich van hun mooiste kant laten zien. De solidariteit, de bereidheid elkaar te helpen en de energie om iedereen op de been te houden zijn hartverwarmend. Al die mensen in de zorg, het onderwijs, de transport, de supermarkt, de schoonmaakbranche, de vaders en moeders, de ondernemers en al die scholieren en studenten die vanuit huis leren en er het beste van maken. We maken een diepe buiging. En we zien ook dat de gemeente Zaanstad vele maatregelen treft in de bestrijding van het Corona-virus en de gevolgen hiervan voor de Zaanse samenleving. Wij hechten daar als PvdA grote waarde aan!

Maar we maken ons ook zorgen. De PvdA vraagt aandacht voor de financiële gevolgen van de crisis voor kwetsbare mensen en over de Voedselbank en het blijvend kunnen voorzien van de meest kwetsbaren.

Voedselbank

In het vragenuur van donderdag 9 april heeft de PvdA zijn zorgen geuit over de voedselbank. Naast de gevolgen van het hamsteren in supermarkten, is er ook een grotere vraag  naar pakketten door aanvragen van mensen met flexcontracten en van zelfstandig ondernemers. Daarnaast vallen veel oudere vrijwilligers uit. Kortom de voedselbank wordt geconfronteerd met extra kosten. De PvdA vraagt aandacht om in gesprek te blijven met de voedselbank en zo nodig bij te springen wanneer dat nodig mocht zijn, om te voorkomen dat mensen die dat het hardst nodig hebben straks geen beroep meer kunnen doen op de voedselbank.

Onze vragen 

  • is de gemeente bereid bij te springen wanneer de voedselbank aangeeft het niet meer zonder hulp te kunnen? In welke vorm zou de gemeente dan kunnen bijspringen?
  • Hoe vaak heeft de gemeente overleg met de voedselbank en is er door de voedselbank reeds een beroep op ondersteuning gedaan (financieel/anders)?

Onze wethouder Songül Mutluer heeft aangegeven intensief met de voedselbank in gesprek te zijn en te blijven en de toezegging gedaan zo nodig bij te springen mocht dat nodig blijken.

Schulden en gemeente als schuldeiser

De PvdA maakt zich zorgen om de schuldhulpverlening bij inwoners die het meest kwetsbaar zijn. Inwoners die met kleine inkomens ook de gevolgen van de crisis moeten dragen en daardoor in een nog moeilijke situatie belanden. Zeker bij inwoners die reeds in een schuldhulpverleningstraject zitten en door terugval in inkomen eventueel nieuwe schulden moeten aangaan. De PvdA zou niet willen dat het aangaan van nieuwe schulden een reden zou zijn de lopende schuldhulpverlening te beëindigen. Daarom stelde wij onderstaande technische vragen:

  • Een terugval in inkomen leidt bij veel kwetsbare mensenmogelijk tot nieuwe schulden terwijl het aangaan van nieuwe schulden in veel gemeenten een grond is om schuldhulpverlening te beëindigen. Hoe gaat Zaanstad hier mee om?
  • Hoe zit het met invorderingsmaatregelingen vanuit de gemeente , worden nieuwe beslagleggingen  op inkomen stopgezet en kijkt de gemeente in algehele zin naar haar eigen rol als schuldeiser (inhouding bijstand en gemeentelijke belastingen).
  • Vinden er geen verhogingen meer plaats, op boetes en rente op achterstanden.

In algemene zin

  • Ondersteuning van kwetsbare mensen: wat betekent corona voor het dagelijks leven van gezinnen met kinderen in armoede of voor mensen met een beperking op welke manier besteedt de gemeente hier aandacht aan? 

Zodra deze vragen beantwoord zijn komen we hier uiteraard uitgebreid op terug!

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­