Louis Groen: 50 jaar sociaal-democraat

Beste PvdA partijgenoten,

Mijn rond de 50-jarig PvdA lidmaatschap is getekend geweest door optimisme en hoop. Op een betere wereld, op een toekomst voor jongeren, op rechtvaardigheid onder groepen en vooral solidariteit met mensen die minder kansen in het leven kregen. De sociaaldemocratie bleef ik 50 jaar trouw, net als de FNV. Er werd veel bereikt!

Opzeggers van PvdA en FNV hield ik voor dat opzeggen geen optie was voor wat ze wel wilden bereiken.

Ik zal, wat er met onze PvdA ook gebeurt, niet opzeggen. Maar ik hoop dat de partij, zoals ze dat ooit ook na de oorlog deed door als SDAP met de VDB (vrijzinnigdemocratische bond) te fuseren tot PvdA, zich opnieuw zal vernieuwen. Door een verbond aan te gaan met minimaal een andere linkse partij. En zo mij het leed wegneemt dat ik onderga van een aldoor meer wegterende partij. Van een aldoor meer verminderde invloed tegen het oprukkende individualisme, haatdragende, voor verantwoording nemen wegduikende nihilisme. 

Een linkse, progressieve partij, staat niet alleen voor haar programma, dat zich natuurlijk en altijd in veel aspecten in details onderscheidt van de programma’s van zuster partijen.

Een flinke, linkse progressieve partij is in zichzelf een baken van tegenmacht voor partijen en tendensen die de bijl zetten aan de wortel van een ordentelijke, rechtvaardige en solidaire vrije samenleving. En zo een partij voorkomt, als breed forum waarin allerlei aspecten van progressiviteit en solidariteit, welvaart, verheffing en anti-discriminatie zijn samengevat, ook versplintering in de eigen grote weldenkende potentiële achterban.

Mijn regelmatig bij gemeenteraadsverkiezingen gedane interne oproepen, om onze kracht te vinden in nauwere samenwerking met gelijkgezinde partijen, liepen altijd stuk op het veel door leidende mannen breed ondersteunde argument ‘dat we het op eigen kracht met een eigen geluid ook konden’.

Het is niet met een blij gemoed, dat ik nu niet intern, maar juist openbaar pleit dat nu eens eindelijk wordt erkend dat versnippering op links, bijdraagt aan een geweldig verlies van kracht en invloed en zo ook in toenemende mate bijdraagt aan ruimte voor de rechtsstaat vernietigende krachten.

Op naar samenwerking! Nu! Maak van de tweede fracties van GroenLinks en PvdA een eeneiige tweeling. Wettelijk nog twee fracties, maar welk lid van die fractie je ook tegenkomt, je ziet en merkt geen verschil. Spring als leiders over de schaduw van je eigen ambitie heen.

Laat ieder, waar ook al partijvertegenwoordiger actief, zijn eigen positie ondergeschikt maken aan de noodzaak van nieuw links leiderschap in een nieuwe partij met een nieuw elan.

Vorm beide partijen snel om tot een linksveelkleurige massa die de Tweede Kamerfractie enthousiasmeert en perspectief en positiviteit terugbrengt in ons land. 

Als we zo een mentale omslag kunnen maken is de hiervoor geschetste weg niet breed genoeg. Als wij in ons, eeuwenlang door schisma’s getekende, nu ook politiek zeer gefragmenteerde Nederland een echt brede progressief linkse beweging willen mag de SP daarin niet ontbreken. Het zal velen in GroenLinks (ook jaren geleden een fusie van drie progressieve partijen) en PvdA mogelijk moeilijk vallen, maar ook tegen mijzelf en alle geestverwanten in alle drie de sociaal linkse partijen zeg ik, stap ook over je eigen schaduw heen. Grotere belangen dan een eigen opvattinkje dienen zich aan. Het oude verleden is stervende, het nieuwe heden moet geboren worden.

Voorwaarts makkers strijders, vrouwen voer ons aan!

Louis Groen.
Zaandam, 19 maart 2021.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­