Jeroen Olthof, de jongen van het Hanenpad

Jeroen Olthof, de jongen van het Hanenpad

'Ik ben trots op mijn afkomst!' Jeroen Olthof, nu namens de PvdA gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, vertelt zijn levensverhaal aan Sarah Vermolen van ZaanseVerhalen.nl. Het resulteerde in een mooi vierluik.

  1. De jongen van het Hanenpad
  2. Onze jongen van het Hanenpad in het College
  3. Politiek en de werkelijkheid
  4. Jonge vent van wijkoverleg zit nu naast Commisaris van de Koning

Foto: Oog op Assendelft.nl

De portefeuille van onze wethouder René Tuijn: Duurzaamheid, Armoedebeleid en schuldhulpverlening, Ruimtelijke Ontwikkeling, Gebiedsontwikkeling MAAK.Noord en MAAK.Centrum, en Grondzaken en Vastgoed. René Tuijn is een geboren Assendelver en woont in Zaandam. Hij is al twaalf jaar actief in de Zaanse politiek, eerst als raadslid voor de PvdA en vanaf 2018 ook als fractievoorzitter.

Om verder kennis te maken met de nieuwe wethouder stellen we hem de onderstaande vragen;

Wat vindt u het belangrijkste in uw werk?

De juiste balans vinden. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat samenwerking bijna altijd mogelijk is. Zo hebben we Zaanstad ook opgebouwd en zo wil ik ook samen bouwen aan een veelbelovende toekomst.

Waar gaat u zich de komende jaren op richten?

De balans tussen ruimtelijke en economische ontwikkeling, het bewaren van de mooie zaken in onze stad en de wensen van inwoners. Ik sta voor een rechtvaardige verdeling van wat Zaanstad te bieden heeft. Het is nu belangrijker dan ooit dat we slim en zuinig zijn met onze grondstoffen en energie. Dat moet dan wel voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Zaankanters wil ik daar zoveel mogelijk in stimuleren en ondersteunen.

Waar geniet u van in Zaanstad?

Wanneer je van noord naar zuid rijdt kom je zoveel waardevols tegen. Van Krommeniedijk tot het geweldige centrum van Zaandam. Assendelft heeft de langste en mooiste straat van Nederland. De Noorderhoofdstraat in Krommenie barst van de historie en prachtige panden. En ook Wormerveer geeft mij met de Zaanbocht een uniek Zaans gevoel.

René Tuin (PvdA) is ook de nieuwe wethouder voor onder andere MAAK.Centrum Oost. In de onderstaande column vertelt hij over zijn plannen voor dit gebied.

'Samen met bewoners en ondernemers willen we het oostelijk deel van het centrum van Zaandam aantrekkelijker maken. Een duurzame en groene omgeving, waar onze inwoners graag wonen en onze ondernemers graag hun bedrijf hebben. Als wethouder ruimtelijke ontwikkeling, armoedebeleid  en duurzaamheid, komen veel van mijn portefeuilles samen in de ontwikkeling van MAAK.Centrum Oost. Ik kijk ernaar uit om samen met de buurt aan de slag te gaan met de toekomstplannen, die verder gaan op de bewonersbijeenkomsten die we eerder hebben gehad.'

Duurzaamheid en kansengelijkheid

'Zo wil ik heel graag dat de Zaan gebruikt wordt voor de verwarming - via warmtepompen- en misschien zelfs koeling van woningen. Een duurzame ontwikkeling die goed is voor het klimaat, en met het oog op de energieprijzen, zeker ook goed is voor alle inwoners en bedrijven. Ook is het een uitdaging hoe we ervoor kunnen zorgen dat de vernieuwingen in de wijk de kansengelijkheid van de bewoners stevig vergroot.'

Samenwerken

'Zo’n grote ontwikkeling kan tot flinke discussie leiden, want er spelen verschillende belangen mee. Een belangrijk uitgangspunt is voor mij: We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat samenwerking bijna altijd mogelijk is. Zo hebben we Zaanstad ook opgebouwd en zo wil ik ook samen bouwen aan een veelbelovende toekomst.'

Bron: Gemeente Zaanstad en Maak centrum Oost

 

Interview Songül Mutluer, Tweede Kamerlid PvdA

In februari ruilde Songül Mutluer haar positie als wethouder in Zaanstad in voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer, als gekozen volksvertegenwoordiger namens de PvdA. Een nieuwe wereld ging voor haar open maar bepaalde thema’s – zoals de inclusieve stad – kan ze ook op het landelijk niveau aandacht geven. Een gesprek met een gedreven bestuurder, die na haar studie rechten al snel in de politiek belandde en op haar 26ste raadslid werd.

Hoe bevalt de overgang van de lokale praktijk, waar je als wethouder onder meer wonen en bouwen, jeugdzorg en ouderenbeleid had, naar het landsbestuur?

“Ik vond het lokale bestuur heel gaaf maar voor mijn gevoel kan ik nu veel meer impact maken. Het is heel bijzonder om weer echt volksvertegenwoordiger te zijn. Ik ervaar het als back to basics, opnieuw beginnen. Maar het afgelopen halfjaar heb ik al de nodige moties op mijn nieuwe terrein – justitie en veiligheid – kunnen indienen. En ik zie dat bepaalde onderwerpen waar ik in Zaanstad al mee te maken had ook op landelijk niveau weer terugkomen. Zoals steden, buurten en wijken die voor iedereen toegankelijk zijn – van jong tot oud. Dat is voor mij de definitie van het begrip inclusiviteit: waar mensen los van hun sociaaleconomische omstandigheden samen met elkaar kunnen leven. Waar volop groen en water te vinden is, plekken zijn voor ontmoeting en je met elkaar in verbinding kunt staan. Waar het niet uitmaakt waar je vandaan komt in deze wereld en er geen verschillen te zien zijn tussen huur- en koopwoningen. Waar kinderen uit allerlei huishoudens met elkaar spelen, er volop voorzieningen zijn en kansongelijkheid zo klein mogelijk is geworden.”

Een inspirerend toekomstperspectief: bewegen we ons in Nederland daarnaartoe of raken we er juist verder van verwijderd?

“Ik zie een nieuwe beweging waarbij we meer oog krijgen voor elkaar. In de lockdowns hebben we gezien dat bepaalde groepen geïsoleerd raakten in onze samenleving. Het belang van ontmoeting, van sociale duurzaamheid, van inclusie: het is alleen maar meer evident geworden. We krijgen er meer oog voor. Ik heb er in Zaanstad als wethouder dan ook aandacht voor gevraagd bij de partijen met wie we samenwerken. Het heeft namelijk alleen maar zin om dit aan de voorkant van projecten in te brengen. Achteraf er nog eens bij partijen op terugkomen, heeft geen enkele zin. Ik snap overigens ook de reactie van marktpartijen dat zij “al zoveel wensen op hun bordje krijgen” vanuit de overheid maar het gaat hier echt om een grote maatschappelijke uitdaging. Een uitdaging die waargemaakt kan worden, is mijn overtuiging. Kijk bijvoorbeeld naar een project als het Zaankwartier in Wormerveer, waar woningen in alle segmenten zullen worden gebouwd, compleet met aandacht voor voorzieningen, cultuurhistorie, mobiliteit en vergroening.”

Welke ontwikkelingen zie je op dit vlak in de Nederlandse samenleving?

“De eerste is de noodzaak om volop betaalbare woningen toe te voegen aan onze steden. In Zaanstad hebben we als gemeente ingezet op minimaal dertig procent sociale woningbouw bij nieuwe projecten en dat lukte ook. Het opzetten van een speciale BV, Betaalbare Koopwoningen Zaanstad, heeft daarin ook een belangrijke rol gespeeld. Daarmee is de gemeente in staat koopwoningen van 50 tot 75 m2 te realiseren met prijzen tussen 200.000 en 250.000 euro en die bovendien te bestemmen voor eigen inwoners. De eerste 10 jaar blijft de grond en een deel van de stenen bij de gemeente zodat de eigen inwoners maar 100.000 euro van de bank hoeven te lenen. De huur van de grond wordt kwijtgescholden op basis van het inkomen.

Een tweede trend is dat woningen in ons land steeds kleiner worden. Terwijl we bijvoorbeeld ook voor gezinnen willen bouwen die meer ruimte nodig hebben. Als ik op dit moment nog wethouder was geweest, had ik voor met name de sociale huur daar vergelijkbare afspraken over gemaakt met de marktsector. Voor middelde huur had ik de afspraken al gemaakt; het aantal vierkante meters gekoppeld aan de huurprijs. Minister Hugo de Jonge is inmiddels intensief hiermee bezig; hij wil ook een maximum opleggen aan de huurprijzen. Uitermate noodzakelijk om ook in dit segment de betaalbaarheid en bereikbaarheid te borgen.”

Welke vorderingen heb je als politicus in Zaanstad kunnen maken om de inclusieve stad dichterbij te brengen?

“In het begin toen ik toetrad tot de gemeenteraad bouwden we nauwelijks woningen. Er lagen ook geen afspraken over de programmering. Als eerste hebben we daarom opgelegd dat er 30 procent sociaal moest worden gerealiseerd, evenals 10 procent betaalbare koop. Tien jaar later zullen er 4.000 sociale huurwoningen gebouwd zijn en in totaal 16.500 woningen. Dat is een enorme vooruitgang. Naast de forse productietoename hebben we de aandacht gericht op de vraag: voor wie bouwen we dan? We hebben Zaanstad in vier grote gebieden ingedeeld en daarbinnen de kwetsbare groepen in kaart gebracht. Vervolgens hebben we tegen de marktpartijen gezegd: u gaat voor deze groepen bouwen. Zo probeerden we kwantiteit en kwaliteit met elkaar in evenwicht te brengen. En de derde dimensie was vervolgens de hoe-vraag: hoe gaan we bouwen? In dat kader hebben we onder meer ingezet op verduurzaming en klimaat adaptief bouwen en recent ook in houtbouw.”

De gemeente Zaanstad neemt duidelijk het voortouw, welke bijdrage moeten marktpartijen leveren?

“Zij moeten vooral zelf ook oog hebben voor wie ze bouwen. Ook zij mogen bepaalde kwetsbare huishoudens niet negeren. Mijn motto: vergeet nooit voor wie je bouwt. We moeten af van die scheidslijnen in dit land. Mijn ervaring is dat wanneer je dit maar blijft herhalen, het uiteindelijk wel wordt opgepakt. Ik hamerde er bijvoorbeeld steeds op dat we meer seniorenwoningen en woningen met voorrang voor de leraren en de zorgmedewerkers moesten bouwen; uiteindelijk kwamen de marktpartijen zelf ook met ideeën hoe dit gerealiseerd kon worden.”

En kun jezelf vanuit Den Haag hier nog op sturen?

“Ik heb gelukkig ook het onderwerp “Leefbare Wijken” in mijn portefeuille en kan er dus zeker over meedenken en –praten. In september drink ik een kop koffie met Hugo de Jonge; ik ben benieuwd naar zijn gedachten. Ondertussen voert mijn partij de druk flink op en blijven we waar mogelijk aandacht vragen voor de kwaliteit van wonen en leven. Het is prima dat het Rijk inzet op meer sociale woningbouw maar daarmee zijn we er nog niet. Maar goed, er worden eindelijk stappen gezet in de Tweede Kamer. Want een ding is duidelijk: niets doen is geen optie. De maatschappelijke schade daarvan is niet te overzien. We moeten juist de lokale gemeenschappen herstellen en ze niet verder uit elkaar drijven.”

Emine Bozkurt, roze netwerk PvdA

Zeker zijn dat je overal veilig jezelf kan zijn. Wie je ook bent, van wie je ook houdt, waar je ook woont. Het lijkt voor veel mensen zo vanzelfsprekend.
De praktijk laat een ander beeld zien. Bijna 20 jaar nadat Job Cohen het eerste homopaar in de echt verbond is er ook in Nederland nog een wereld te winnen. Wij staan daarom vandaag, op Coming Out dag, stil bij het belang van jezelf kunnen zijn, ongeacht wie je bent of op wie je verliefd wordt.

Songül Mutluer, wethouder Wonen

21 gemeenten krijgen van het Rijk 290 miljoen euro voor 51.000 nieuwbouwwoningen. Zaanstad juicht, want het krijgt er nu versneld 6000 woningen bij.

De Zaanse wethouder bouwen en wonen, Songül Mutluer (PvdA), ‘sprong een gat in de lucht’ toen ze het goede nieuws hoorde. Van de in totaal 290 miljoen euro voor snelle nieuwbouw van minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken, gaat  7 procent - ofwel 20,5 miljoen - naar Zaanstad. Mutluer zet zich al langer in voor betaalbare woningen. Maar hoe heeft Zaanstad dit voor elkaar gekregen?

Judit Michel de Jong, burgemeester Wormerland

Judith Michel-de Jong: ,,Ik was al jong geïnteresseerd in politiek. Dat kwam door mijn oma.’’

,,Je ziet, ik heb heel veel bloemen gekregen’’, zegt Judith Michel-de Jong (45). Ze heeft er bijna twee weken op zitten als nieuwe burgemeester van Wormerland.

We zitten in de burgemeesterskamer van het gemeentehuis in Wormer. Daar staan twee grote boeketten op tafel. ,,Thuis (ze woont nog in Hoorn) staat het helemaal vol.’’

Jeroen (Olthof), bedankt

Winter 2013/ 2014. "Ik wandel met mijn vrouw- geboren en tot haar 20e getogen Zaandijkse- langs beide zijden van de Zaanbocht om te onderzoeken of wonen ons in de Zaanstreek zou bevallen. We houden een koffiepauze in het Wormerveerse “Lokaal De Kroon”. Daar spotte ik op een zeker van buiten moeilijk zichtbare plek een hotemetoot van AZ (bekend van tv) en een mij onbekende man. Duistere zaken in de wintertransfer- window?

Vroeger promootte ik gas

Huis verduurzamen: "Vroeger promootte ik gas"

Met een grote glimlach opent Rene´ Tuijn (47) de deur van zijn comfortabele woning in de Assendelftse nieuwbouwwijk Saendelft. Ondanks de winterse temperaturen is het behaaglijk warm in de huiskamer. Warmte die door Tuijns eigen huis wordt opgewekt. „In de zomer lever ik elektriciteit, in de winter neem ik weer iets terug.”

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer
­