Extra geld onderwijs goed begin, maar crisis is nog lang niet bezworen. Zo begint het artikel waarin ook ons Zaanse raadslid Eylem Koseoglu haar visie geeft op de onderwijsproblematiek en de acties die zij hierin heeft ondernomen. Lees hieronder haar bijdrage over de 4-daagse schoolweek en het leraren tekort.

Zaanstad is een van de gemeenten waar tijdelijk een 4-daagse schoolweek is ingevoerd. Als het aan raadslid Eylem Koseoglu had gelegen, had dat voorkomen kunnen worden. ‘Ouders benaderden ons al eerder, en naar aanleiding daarvan hebben we mondelinge vragen gesteld. De wethouder wist van niets, andere fracties vonden het niet hun probleem. Tot in het nieuws kwam dat er door het lerarentekort een 4-daage schoolweek werd ingevoerd. Wij hebben toen een motie ingediend waarin het college is opgeroepen om met het schoolbestuur een plan te maken om meer zij-instromers te werven en op te leiden.

Daarmee zijn uiteindelijk de vacatures ingevuld, vertelt Koseoglu. ‘De 4-daagse schoolweek is nu gelukkig verleden tijd. Ook hebben we brugfunctionarissen aangesteld voor een aantal wijken met multi-problematiek. Deze mensen vormen een verbinding tussen ouders en de school en leraar. Ze helpen leerkrachten met het organiseren van ouderbetrokkenheid, zodat de leerkracht tijd over houdt voor andere zaken. Dat werkt goed. In december komt het college met een plan met lange termijn maatregelen naar de raad.’

Koseoglu: ‘Het vak moet meer status krijgen’

Koseoglu is verbaasd over de houding van andere fracties toen ze de problemen aankaartte. ‘Het was niet makkelijk om hier steun voor te krijgen in de raad. Raadsleden vonden het niet een taak van de gemeente. Maar we gaan over onderwijsachterstandenbeleid, over leerlingenvervoer en over leerplicht. En het is niet verboden om je met andere onderwijszaken te bemoeien. Het gaat om onze kinderen, om de toekomst van onze stad. Je kunt daar niet voor wegkijken.’

Actieve inzet van gemeenten heeft wel een keerzijde, merkte ze. ‘Ik stond op het station in Zaandam en zag een advertentie “Word leraar in Amsterdam”. Maar wij hebben die leraren ook nodig! We moeten niet met elkaar gaan concurreren om de leerkrachten. We moeten regionaal samen werken, zodat we er allemaal beter van worden.’

Uiteindelijk is landelijke inzet op extra salaris nodig, zegt het raadslid. ‘De salarissen moeten omhoog, maar dat is niet alles. Er moet een deltaplan komen om het onderwijs nieuw elan geven. We moeten

eylem onderwijs hart

kijken naar de opleiding, de toelatingseisen. Het vak moet meer status krijgen. We willen goede, kundige leerkrachten voor onze kinderen. In ons rijke Nederland is dat niet meer vanzelfsprekend. We moeten goed nadenken hoe we dat gaan aanpakken.’

Lees het hele artikel met onder andere bijdragen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul en de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman op de site van Centrum voor Lokaal Bestuur.

Partij van de Arbeid steekt leraren hart onder de riem.

De PvdA Zaanstad staat pal achter de leraren en deelde in de aanloop naar de staking van 6 november, taartjes in de vorm van een hart uit bij een aantal scholen. Raadslid en woordvoerder onderwijs Eylem Koseoglu bracht samen met Melle Has taart naar haar eigen oude basisschool OBS Et Buut. Het is belangrijk dat de leraren steun krijgen voor hun actie. De mensen die in het onderwijs werken zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor onze kinderen. Zij verdienen beter en het is goed dat ze daar weer de straat voor op gaan. Het wordt tijd dat het kabinet eindelijk luistert naar de leraren, ouders en kinderen.

Het lerarentekort groeit elke dag. Scholen zijn genoodzaakt over te gaan tot vierdaagse schoolweken en dreigen over een paar jaar kinderen pas vanaf 5 jaar aan te kunnen nemen. Er worden klassen naar huis gestuurd of verdeeld over andere – toch al volle – klassen.

Eylem Koseoglu vertelt over haar onderwijs portefeuille

Bij ProDemos legt Eylem uit hoe zij het onderwijsdossier op de lokale politieke agenda heeft gezet.

 

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer
­