Emine Bozkurt, roze netwerk PvdA

Zeker zijn dat je overal veilig jezelf kan zijn. Wie je ook bent, van wie je ook houdt, waar je ook woont. Het lijkt voor veel mensen zo vanzelfsprekend.
De praktijk laat een ander beeld zien. Bijna 20 jaar nadat Job Cohen het eerste homopaar in de echt verbond is er ook in Nederland nog een wereld te winnen. Wij staan daarom vandaag, op Coming Out dag, stil bij het belang van jezelf kunnen zijn, ongeacht wie je bent of op wie je verliefd wordt.

Coming Out dag blijft nog steeds keihard nodig. Zo blijkt uit onderzoek van COC en Columbia University dat bijna de helft van alle LHBTI-leerlingen weleens wordt uitgescholden vanwege hun identiteit. Ook is er soms sprake van fysiek geweld, en voelen veel LHBTI-leerlingen zich eenzaam. Geen fijne basis dus, om jezelf te durven zijn.

Wij pleiten voor een aanscherping van de wet op het burgerschapsonderwijs, zodat kinderen hun mening kunnen baseren op empathie, niet stereotypen die ze bijvoorbeeld op televisie zien of van huis uit meekrijgen. Er is meer aandacht nodig voor LHBTI-acceptatie op school. Lessen over seksuele diversiteit zijn sinds een paar jaar verplichte kost op elke school. Dat komt in de praktijk alleen niet overal voldoende uit de verf. Een derde van de basisscholen geeft zelfs geen enkele aandacht aan seksuele diversiteit of genderidentiteit. Dat moet echt beter geregeld worden. Het moet niet uitmaken op welke school je zit, alle leerlingen zouden moeten leren dat LHBTI-rechten mensenrechten zijn. Mensenrechten zijn geen mening.

Wij willen leraren helpen het soms lastige gesprek over LHBTI-acceptatie in de klas te voeren, daarom willen wij dat er op alle lerarenopleidingen voldoende aandacht wordt besteed aan seksuele diversiteit. Empathie is ook daar broodnodig. Naast het onderwijzen van seksuele diversiteit of genderidentiteit, kan een leraar voor een LHBTI-jongere een baken van veiligheid zijn in het klaslokaal.

Toekomstige generaties jongeren moeten opgroeien met de zekerheid dat ze overal veilig zichzelf kunnen zijn. Op school, op straat, op het werk, en thuis. Zo lang dat nog niet vanzelfsprekend is, blijven wij ons daar vanuit de Tweede Kamer en vanuit ons Roze Netwerk elke dag weer keihard voor inzetten. Op Coming Out dag. En daarna. Elke dag.

Emine Bozkurt, voorzitter PvdA Roze Netwerk

Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid

Bron: Roze Netwerk

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer
­