Jette Klijnsma

Staatssecretaris Klijnsma onder indruk van slagkracht Humanitas vrijwilligers in Financieel Café 2.0.
Korte lijn met bedrijfsleven helpt mensen met financiële vragen snel en preventief

Op woensdag 13 april 2016 bracht staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma, een werkbezoek aan het Financieel Café 2.0 van Humanitas in de Rosmolenbuurt in Zaandam. Met het bezoek brengt Klijnsma preventieve initiatieven in armoede en schuldenaanpak onder de aandacht. Zij sprak met enkele bezoekers en de vrijwilligers van Humanitas die wekelijks het Financieel Café 2.0 runnen.

"Als je in de schulden zit, of je dreigt er in te komen, dan is het zo fijn als een fantastische vrijwilliger je helpt om het overzicht weer te krijgen of een goede afbetalingsregeling voor je te treffen. Het is ook goed dat er nauwe samenwerking is met de hulpverleners van het wijkteam", aldus Klijnsma.

Vooral bewoners uit de buurt bezoeken het Financieel Café 2.0. Onder het genot van een kopje koffie krijgen ze van vrijwilligers ondersteuning en hulp bij vragen over hun financiën, ingewikkelde formulieren of hulp bij de organisatie van hun administratie.

Directe hulplijnen
De staatssecretaris luisterde mee met een telefoongesprek met een van de speciaal voor het Financieel Café 2.0 ingestelde hulplijnen. Bezoekers kunnen direct, zonder wachttijd of ingewikkeld keuzemenu, terecht bij medewerkers van Zilveren Kruis/Achmea, T-Mobile, Nuon of de Rabobank voor vragen, advies en regelingen op maat. In het met de staatssecretaris gevoerde telefoongesprek kreeg de bezoekster van het Café antwoord op haar vragen waarmee ze meteen geholpen was..

Bezoekster Financieel Café: "Ik heb nu rust in mijn hoofd omdat ik samen met mijn vrijwilliger direct een betalingsregeling met Zilveren Kruis/Achmea heb kunnen treffen. Ik wil wel betalen maar het lukt me nu niet."

Behalve voor het Financieel Café 2.0 in Zaandam zijn de hulplijnen van Zilveren Kruis/Achmea, T-Mobile, Nuon en de Rabobank in een vergelijkbare opzet ook beschikbaar voor de Financiële Inloop in Amsterdam.

Het Financieel Café 2.0 is een laagdrempelige, informele en vraaggerichte voorziening, die zich richt op het in een vroeg stadium signaleren en voorkomen van financiële problemen. Als er meer hulp nodig is kunnen de vrijwilligers doorverwijzen naar bijvoorbeeld Humanitas Thuisadministratie, het sociaal wijkteam of andere organisaties. Het concept Financieel Café is al enige jaren een vaste activiteit van Humanitas en wordt op 15 verschillende plekken in het land georganiseerd.

Humanitas
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, die verdeeld zijn over 6 thema's: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie en Verlies. Jaarlijks geven 22.000 goed getrainde vrijwilligers zo'n 60.000 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Dit is een origineel bericht van Humanitas  Lees op ANP pers support

https://www.perssupport.nl/persbericht/98621/klijnsma-onder-indruk-van-slagkracht-vrijwilligers-financieel-cafe-2-0

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­