De PvdA Zaanstad heeft in Krommenie een buurtenquête gehouden over de ondervonden drugsoverlast en over de mogelijkheid dat in Zaanstad Noord een coffeeshop zou kunnen worden gevestigd. Aanleiding was de discussie over actualisering van het coffeeshopbeleid, waarbij een aantal partijen pleitten voor de mogelijke vestiging van een (extra) coffeeshop in Zaanstad Noord.

Rond een derde van de respondenten ondervond nu en dan of veel overlast. De helft van hen verwacht dat vestiging van een coffeeshop tot meer overlast in Zaanstad Noord zal leiden. En tweederde tot driekwart vreest in dat geval meer overlast voor zichzelf.

Naar aanleiding van de buurtenquête  heeft de fractie haar standpunt nog eens tegen het licht gehouden. De conclusie is dat het eerder ingenomen standpunt bevestigd is: de PvdA is tegen uitbreiding van het huidige aantal van drie coffeeshops in Zaanstad. Mocht zich ooit de situatie voordoen dat een van de Zaandamse coffeeshops verplaatst moet/zal worden, dan is het uitgangspunt: geen coffeeshop in een woonwijk in Noord. Wat de PvdA fractie betreft moet verandering van het coffeeshopbeleid bijdragen aan het oplossen van een probleem, of een nadrukkelijke wens zijn van de buurt. Van beide is geen sprake. De enquête laat zien dat buurtbewoners geen coffeeshop willen. Een coffeeshop zal ook geen bijdrage leveren aan het oplossen van de nu al geconstateerde problemen.

Net als de gemeente Zaanstad ondersteunt de fractie de inspanningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de teelt te legaliseren. Dat maakt de inkoop voor eigenaren van coffeeshops veiliger en de kwaliteit van het product beter.

Via een persbericht en een brief naar de ondervraagde inwoners  van Krommenie zijn de resultaten en het standpunt van de fractie teruggekoppeld.

De uitkomsten van de enquête zijn zowel in tekst als in cijfers beschikbaar. Klik op de link hieronder.

https://www.pvdazaanstreek.nl/actueel/683-buurtenquete-krommenie-bevestigt-standpunt-pvda-geen-behoefte-aan-een-coffeeshop

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­