Succesvol transformeren

"We hebben de wijkteams aanbesteed per wijk"

"De individuele hulpvraag van burgers vormt de basis voor het sociaal beleid in Zaanstad. Volgens wethouder Jeroen Olthof is de uitdaging daarbij niet alleen om burgers meer te laten participeren; de overheid moet dat zelf ook gaan doen. ‘Met geld en regels van bovenaf bepalenat er gebeurt, is niet meer van deze tijd. We moeten als gemeente leren kijken naar wat mensen echt nodig hebben. En ruimte durven creëren voor creatieve maat- werkoplossingen."

Hemelse modder
"Wat zijn nou precies de problemen van inwoners van Zaanstad? Daarvan hadden we als gemeente tot een paar jaar geleden eigenlijk nog geen helder beeld. Natuurlijk beschikten instellingen en organisaties over de nodige cijfers, maar die beperkten zich tot hun eigen disciplines. De samenhang tussen verschillende problemen was onduidelijk. In aanloop naar de decentralisaties hebben we de overlap in kaart gebracht. We zijn letterlijk in gesprek gegaan met inwo ners en hebben hun persoonlijke verhalen en ervaringen opgetekend. Daar zaten mensen tussen met enkelvoudige problemen, maar ook mensen die van meerdere rege- lingen tegelijkertijd gebruik maakten. Ze kregen bijvoor- beeld psychische ondersteuning, maar zaten ook in de schuldhulpverlening. Dit actieonderzoek resulteerde in het boekje ‘Hemelse Modder’. De verhalen laten mooi zien waar het in de decentralisatie over gaat. Met welke problemen mensen kampen, waar ze tegenaanlopen, aan welke ondersteuning ze behoefte hebben en wat ze verwachten van de gemeente. Het boekje is een soort leidraad geworden voor beleid, met als belangrijkste element: de individuele hulpvraag van burgers."

"We hebben de wijkteams aanbesteed per wijk"
Jeroen Olthof, wethouder Zaanstad

Integrale aanpak 
"In Zaanstad hebben we de sociale wijkteams aanbesteed per buurt, in elf wijken in totaal. We zijn één van de weinige gemeenten in Neder- land die niet voor één grote zorgaanbieder heeft gekozen. De partij met het beste voorstel voor de betreffende wijk werd hoofdaannemer en mocht vervolgens zelf het sociale wijkteam samenstellen. We kiezen daarnaast voor een integrale aanpak. We betrekken bijvoorbeeld woning- bouwcorporaties bij de sociale wijkteams. Heeft iemand een moeder die niet meer zelfstandig de trap op kan, dan wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een aanbouw. De indicatie vanuit het sociaal wijkteam en de oplossings- richting – passende huisvesting – liggen dus heel dicht bij elkaar. Een integrale aanpak is ook nodig om problematiek vroeg te kunnen signaleren. Hebben bewoners twee maanden huurachterstand, dan meldt de woningbouw- corporatie dat bij het sociale wijkteam. Die kan dan vroeg- tijdig actie ondernemen."

 

"We zijn letterlijk in gesprek gegaan met inwoners"
Jeroen Olthof, wethouder Zaanstad

Geen gelijke monniken, gelijke kappen
"Alles wat de sociale wijkteams doen, is gericht op de vraag van mensen. Dat betekent dat wij als gemeente de professionals in de wijkteams ook de ruimte geven om creatieve oplossingen te bedenken. Hiervoor hebben we een speciaal maatwerkbudget beschikbaar gesteld. Dat geld kunnen de wijkteams naar eigen inzicht inzetten, zonder voorbehoud. Ook mogen ze daarbij – in het belang van de oplossing – de regels even aan de kant schuiven. Een mooi voorbeeld is een meneer in de bijstand. Hij was met zijn gezin uit het Midden-Oosten gevlucht naar Nederland. In zijn geboorteland had hij een opleiding gevolgd tot lasser en hij wilde graag aan het werk. Hij kreeg de kans om bij Tata Steel aan de slag te gaan, maar moest zelf een laskap aanschaffen. Zo’n kap kost een paar honderd euro en dat had hij niet. Dus heeft het sociaal wijkteam die laskap voor hem betaald van het maatwerkbudget. Deze man kon weer aan het werk en zijn leven opbouwen. Inmiddels hebben we een lange waslijst met dit soort succesvoorbeelden, waarbij het budget wordt ingezet op een manier die niet strak georganiseerd is. Voor de gemeenteraad is dat weleens lastig. Wat hoe controleer je dit maatwerk? Krijgt iedereen in de bijstand voortaan zomaar een laskap? Nee, natuurlijk niet. Gelijke monniken, gelijke kappen gaat wat mij betreft niet op. Er bestaan geen gelijke monniken, net zo min als er gelijke inwoners bestaan. Neem twee mensen in armoede: de één heeft een groot sociaal netwerk, de ander is eenzaam en leeft volstrekt geïsoleerd. Voor beiden moet je een een ander ondersteunings- of activeringsinstrument inzetten. Die ruimte moet er dus zijn."

Leren kijken
"Hoe we het maatwerk gaan legitimeren, dat is de grootste uitdaging. Hoe we ruimte creëren voor nieuwe oplossingen, zonder dat die leiden tot willekeur of verspilling van geld. Wat we in elk geval niet willen, zijn nieuwe regels. Aanvraagprocedures en -termijnen werken alleen maar beklemmend en tijdrovend. Wat we wél willen, is van elkaar leren. Dus evalueren we achteraf met de wijkteams: wat ging er goed, wat niet?

Uiteindelijk blijf ik als bestuurder verantwoordelijk, dus wil ik ook weten wat er gebeurt. Maar de mensen in het veld moeten zich wel veilig voelen om bepaalde keuzes te maken. Ook als dat achteraf niet de juiste keuze blijkt te zijn. Als gemeente moet je dus bereid zijn om je positie ondergeschikt te maken aan de hulpvragen van mensen. In de participatiesamenleving gaat het er wat mij betreft niet alleen om dat burgers leren participeren; de overheid moet dat zelf ook gaan doen."

" Hebben bewoners twee maanden huurachterstand, dan meldt de woningbouwcorporatie dat bij het sociale wijkteam. Die kan dan vroegtijdig actie ondernemen."
Jeroen Olthof, wethouder Zaanstad

Bron: De gouden formule; 10 Gouden Sociale Gemeenten aan het woord. 

Bijlage

Interview met Jeroen Olthof

De PvdA Zaanstad heeft in Krommenie een buurtenquête gehouden over de ondervonden drugsoverlast en over de mogelijkheid dat in Zaanstad Noord een coffeeshop zou kunnen worden gevestigd. Aanleiding was de discussie over actualisering van het coffeeshopbeleid, waarbij een aantal partijen pleitten voor de mogelijke vestiging van een (extra) coffeeshop in Zaanstad Noord.

Rond een derde van de respondenten ondervond nu en dan of veel overlast. De helft van hen verwacht dat vestiging van een coffeeshop tot meer overlast in Zaanstad Noord zal leiden. En tweederde tot driekwart vreest in dat geval meer overlast voor zichzelf.

Naar aanleiding van de buurtenquête  heeft de fractie haar standpunt nog eens tegen het licht gehouden. De conclusie is dat het eerder ingenomen standpunt bevestigd is: de PvdA is tegen uitbreiding van het huidige aantal van drie coffeeshops in Zaanstad. Mocht zich ooit de situatie voordoen dat een van de Zaandamse coffeeshops verplaatst moet/zal worden, dan is het uitgangspunt: geen coffeeshop in een woonwijk in Noord. Wat de PvdA fractie betreft moet verandering van het coffeeshopbeleid bijdragen aan het oplossen van een probleem, of een nadrukkelijke wens zijn van de buurt. Van beide is geen sprake. De enquête laat zien dat buurtbewoners geen coffeeshop willen. Een coffeeshop zal ook geen bijdrage leveren aan het oplossen van de nu al geconstateerde problemen.

Net als de gemeente Zaanstad ondersteunt de fractie de inspanningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de teelt te legaliseren. Dat maakt de inkoop voor eigenaren van coffeeshops veiliger en de kwaliteit van het product beter.

Via een persbericht en een brief naar de ondervraagde inwoners  van Krommenie zijn de resultaten en het standpunt van de fractie teruggekoppeld.

De uitkomsten van de enquête zijn zowel in tekst als in cijfers beschikbaar. Klik op de link hieronder.

https://www.pvdazaanstreek.nl/actueel/683-buurtenquete-krommenie-bevestigt-standpunt-pvda-geen-behoefte-aan-een-coffeeshop

Portret Geke Faber

Burgemeester bedankt inwoners voor inzet

Ruim 500 actieve Zaankanters uit alle geledingen van de samenleving waren naar Taets op het Hembrugterrein gekomen om afscheid te nemen van de burgemeester met wie ze de afgelopen negen jaar hebben samengewerkt. De burgemeester bedankte al deze ‘actieve, strijdbare, ondernemende Zaankanters’ voor hun inzet voor de stad.

"Het was een voorrecht om negen jaar burgemeester van deze stad te zijn. Zaanstad en de Zaankanters hebben een grote plek in mijn hart veroverd en die plek zullen ze niet meer kwijtraken. Ik wens de stad en haar inwoners een stralende toekomst toe." Met die woorden sloot burgemeester Faber donderdagavond haar toespraak af tijdens haar ‘afscheid van de stad’. ‘De afgelopen jaren ben ik enorm onder de indruk geraakt van de kracht die er in deze stad zit, in de mensen van deze stad’, aldus burgemeester Faber. De stad kwam uit een dal toen zij begon. Er lagen mooie plannen voor een nieuw centrum en er waren stevige ambities voor de toekomst. Maar dat moest allemaal nog werkelijkheid worden.

Faber: ‘En dat is gelukt. Dankzij al die Zaankanters die zich de afgelopen jaren met hart en ziel hebben ingezet voor de stad. Zaankanters die geloofden dat deze plek met zijn rijke, industriële verleden een minstens zo rijke toekomst verdient. Ondernemers, buurtbewoners, vrijwilligers, creatievelingen, culturele instellingen, verenigingen. Zaanstad staat echt weer op de kaart, nationaal en zelfs internationaal. En het is mooi om te zien hoe de trots terug is in deze stad, op deze stad. Terecht. En we staan nog maar aan het begin, ik ben ervan overtuigd dat het beste nog moet komen.’

Tijdens de receptie kregen alle gasten een 'burgemeestersbiertje', speciaal voor de gelegenheid gebrouwen door Brouwerij Hoop. De burgemeester werd verrast met een lied geschreven door Majanka Frölich en vertolkt door 'Zaanmeermin' Kirsten Majoor. Ondernemer Raoul van der Struijk sprak haar toe namens de stad.

Ook ging de nieuwe Zaanstadpromotiefilm van Stichting Marketing Zaanstreek in première. Zeventig Zaankanters, onder wie Geke Faber zelf, verkondigen voor de camera op even zoveel locaties in de stad de boodschap: 'Samen Zijn Wij Zaanstad'.

De film geeft precies haar gevoel weer na ruim negen jaar burgemeesterschap, zegt de burgemeester. 'Wie negen jaar burgemeester is geweest heeft veel bijzondere momenten meegemaakt. Maar meer nog dan aan de momenten denk ik aan al die mensen die ik de afgelopen jaren heb mogen ontmoeten. Al die mensen samen maken Zaanstad.'

Lees op Rodi

http://www.rodi.nl/nieuws/1379129-burgemeester-bedankt-inwoners-voor-inzet

Sleutel

De politiek bedenkt wetgeving om zaken goed te regelen. Maar in de praktijk pakt het niet altijd goed uit. Ook willen instanties de regels wel eens verschillend interpreteren. Iedereen kent wel praktijkvoorbeelden waarbij mensen tegen deuren aanlopen en er niet meer uitkomen. Het Ombudsteam probeert voor deze mensen de deur weer te openen. En dat lukt meestal goed.

Hans Spekman is de grondlegger van het PvdA Ombudsteam. Door heel Nederland zijn er ruim 180 lokale ombudsteams waar vrijwilligers op de bres springen voor mensen die nergens meer terecht kunnen.

Lenie Rademaker, Grietje Bak, Mieke Patist, Cor Struijf, Onno Hoekmeijer, en Maarten Klop vertellen bevlogen over hun werk. Zij maken deel uit van een team van veertien mensen, over het algemeen gepensioneerden, die al jaren actief zijn bij PVDA Ombudsteam Zaanstreek. Het zijn specialisten en generalisten die op zoek gaan naar oplossingen.

We weten wat er niet kan, en gaan dan op zoek naar wat wel mogelijk is.

Tijdens het interview vullen de vrijwilligers elkaar voortdurend aan. Daarom hebben we er voor gekozen om er één lang citaat van te maken zonder de specifieke namen te noemen.

Waarom is er een Ombudsteam?

‘Het idee achter het Ombudsteam is om direct problemen op te lossen. ….

Lees op Zaanse Verhalen

http://www.platformaandezaan.nl/ombudsteamopentgeslotendeuren/

Lodewijk Asscher in gesprek met Zaankanters

Op 5 november ontving PvdA Zaanstreek de kandidaat-lijsttrekker Lodewijk Asscher in Inntel Hotel Zaandam. De huidige vice-premier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging met de vele aanwezigen in gesprek over zijn visie op Nederland.

Bekijk de rapportage van RTV Zaanstreek /ZAAN TV

Of lees het uitgebreide verslag "Lodewijk Asscher in Zaandam; Niet schelden, maar Luisteren!" op De Orkaan

Songül Mutluer verhalen

Songül Mutluer uit Zaandam komt uit een gezin van zeven kinderen, waarvan zes dochters. Haar ouders kwamen als Turkse gastarbeiders naar Nederland om te werken in de textielindustrie. Om het werken en de zorg voor de kinderen te kunnen volhouden, stuurden haar ouders Songül en een zus voor een paar jaar naar oma in Turkije. Op haar negende keerde ze voorgoed terug naar Nederland. Door het eten van haar zelfgemaakte dolma waant ze zich weer terug in Turkije.

Bekijk uitzending op NPO

http://www.npo.nl/smakelijke-verhalen/15-07-2016/VPWON_1260022

Jette Klijnsma

Staatssecretaris Klijnsma onder indruk van slagkracht Humanitas vrijwilligers in Financieel Café 2.0.
Korte lijn met bedrijfsleven helpt mensen met financiële vragen snel en preventief

Op woensdag 13 april 2016 bracht staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma, een werkbezoek aan het Financieel Café 2.0 van Humanitas in de Rosmolenbuurt in Zaandam. Met het bezoek brengt Klijnsma preventieve initiatieven in armoede en schuldenaanpak onder de aandacht. Zij sprak met enkele bezoekers en de vrijwilligers van Humanitas die wekelijks het Financieel Café 2.0 runnen.

"Als je in de schulden zit, of je dreigt er in te komen, dan is het zo fijn als een fantastische vrijwilliger je helpt om het overzicht weer te krijgen of een goede afbetalingsregeling voor je te treffen. Het is ook goed dat er nauwe samenwerking is met de hulpverleners van het wijkteam", aldus Klijnsma.

Vooral bewoners uit de buurt bezoeken het Financieel Café 2.0. Onder het genot van een kopje koffie krijgen ze van vrijwilligers ondersteuning en hulp bij vragen over hun financiën, ingewikkelde formulieren of hulp bij de organisatie van hun administratie.

Directe hulplijnen
De staatssecretaris luisterde mee met een telefoongesprek met een van de speciaal voor het Financieel Café 2.0 ingestelde hulplijnen. Bezoekers kunnen direct, zonder wachttijd of ingewikkeld keuzemenu, terecht bij medewerkers van Zilveren Kruis/Achmea, T-Mobile, Nuon of de Rabobank voor vragen, advies en regelingen op maat. In het met de staatssecretaris gevoerde telefoongesprek kreeg de bezoekster van het Café antwoord op haar vragen waarmee ze meteen geholpen was..

Bezoekster Financieel Café: "Ik heb nu rust in mijn hoofd omdat ik samen met mijn vrijwilliger direct een betalingsregeling met Zilveren Kruis/Achmea heb kunnen treffen. Ik wil wel betalen maar het lukt me nu niet."

Behalve voor het Financieel Café 2.0 in Zaandam zijn de hulplijnen van Zilveren Kruis/Achmea, T-Mobile, Nuon en de Rabobank in een vergelijkbare opzet ook beschikbaar voor de Financiële Inloop in Amsterdam.

Het Financieel Café 2.0 is een laagdrempelige, informele en vraaggerichte voorziening, die zich richt op het in een vroeg stadium signaleren en voorkomen van financiële problemen. Als er meer hulp nodig is kunnen de vrijwilligers doorverwijzen naar bijvoorbeeld Humanitas Thuisadministratie, het sociaal wijkteam of andere organisaties. Het concept Financieel Café is al enige jaren een vaste activiteit van Humanitas en wordt op 15 verschillende plekken in het land georganiseerd.

Humanitas
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, die verdeeld zijn over 6 thema's: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie en Verlies. Jaarlijks geven 22.000 goed getrainde vrijwilligers zo'n 60.000 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Dit is een origineel bericht van Humanitas  Lees op ANP pers support

https://www.perssupport.nl/persbericht/98621/klijnsma-onder-indruk-van-slagkracht-vrijwilligers-financieel-cafe-2-0

Hüsnü Polat

Hüsnü Polat, een betrokken Zaankanter In 1974, bij het Wereld­kam­pi­oen­schap voet­bal, kwam hij als 8-​jarig jochie naar Ned­er­land. Dat kam­pi­oen­schap is wat hij zich nog het meest herin­nert van die tijd. Nog kan hij ent­hou­si­ast over Crui­jff en Beck­en­bauer vertellen. Bijna de hele fam­i­lie voet­balt, dochter bij Her­cules, de zoon bij Zaan­lan­dia en Hüsnü zelf speelt recre­atiefvoet­bal bij Sport­ing Krommenie.

Hüsnü Polat, lid van de gemeen­ter­aads­frac­tie van de PvdA, is geboren op 26 mei 1966 in Sülperan, Turk­ije, in een dor­pje in de streek Erzincan

Lees op De Zuidkanter

http://dezuidkanter.nl/rubriek-bewoners-aan-het-woord/582-huesnue-polat-een-betrokken-zaankanter

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­