Eelco Taams

Oostzaan is de laatste tijd volop in het nieuws geweest. Dat is zelden een goed teken. Natuurlijk is er altijd wel wat aandacht voor ‘human interest’ uit het dorp en voor evenementen en sport. Maar de dorpspolitiek werd al een jaar of wat nauwelijks gevolgd door de media. Want er gebeurde zo te zien niet veel  en alles leek onder controle. Het opvangen van de crisis en de decentralisaties is redelijk verlopen hoewel we natuurlijk worstelen met de WMO en de Jeugdhulp. Ook de voorbereidingen voor de omgevingswet gaan wat moeizaam. Een tekort aan menskracht en middelen speelt daar een rol bij. Dat zijn geen onderwerpen waar een krant abonnees mee werft.

Dit jaar hebben we met regelmaat de media gehaald. Zelfs in het buitenland. Maar dat laatste kwam door het overlijden van Rob Rensenbrink. De grootste sporter uit de geschiedenis van het dorp. Ik heb hem als negenjarig jongetje nog zien spelen in OSV1. Hij was onze held. Hij zorgde ervoor dat OSV1 behouden bleef voor de 1e klasse KNVB, dat was toen de hoogste amateurklasse. Zo wilde ik ook voetballen, maar dat is nog niet helemaal uit de verf gekomen.

We kwamen nu in het nieuws door OFC1, dat nu in de hoogste ‘amateur’klasse speelt. Het betalen van topamateurs is zo gewoon geworden dat er een echte Nederlandse gedoogconstructie voor is ontstaan bij de KNVB en de topklasse nu de derde divisie wordt genoemd. Dat niveau heeft OFC gehaald dankzij Marwan Khairi. Net als Rob Rensenbrink  op jeugdige leeftijd in Oostzaan komen wonen en ook gek van voetballen. Heeft ook het nationale elftal gehaald, maar dan van Jordanië. Hij beschikt op niet geheel duidelijke wijze over veel geld en heeft daarmee en met goed technisch beleid OFC1 op een hoger niveau getild. Nu is hij veroordeeld voor witwassen en willen wij weten of OFC1 ook een witwas operatie is. Het doel heiligt niet alle middelen. Burgemeester Rob Meerhof is er stevig tegenaan gegaan, mede op aandringen van de Raad, maar moest door een kort geding bakzeil halen. Ik hoop dat door goede samenwerking tussen Rob Meerhof en het bestuur van OFC duidelijkheid ontstaat en de club een belangrijke rol in het Oostzaanse verenigingsleven kan blijven spelen.

En dan het nieuws over de ruzie tussen de colleges van Oostzaan en Wormerland over het bestuur van OVER-gemeenten, de gemeenschappelijke regeling waarin beider ambtelijke organisatie is ondergebracht. Dat is tien jaar goed gegaan maar de huidige colleges hebben er een tweekoppige draak van gemaakt die de samenwerking en de organisatie ernstige schade toebrengt. Net nu we op basis van een (krakkemikkige) zelfevaluatie naar de bestuurskracht  met de provincie in gesprek moeten over de toekomstbestendigheid van onze zelfstandigheid. Ik vrees dat de provincie hierin een aanleiding ziet om eens indringend het f-woord onder de aandacht te brengen.

Oostzaan en Wormerland kunnen samen nog best een tijd zelfstandig blijven, mede dank zij de gratis steun van Zaanstad daar waar we het zelf niet kunnen door gebrek aan expertise. Maar dan moet iedereen er van doordrongen worden dat samenwerken altijd inhoudt dat je een stukje autonomie opgeeft. Komt men de komende maanden niet tot elkaar, dan wordt het tijd voor plan B: fusie met een stevige gemeente.

Eelco Taams, fractievoorzitter PvdA Oostzaan

­