Peter de Wit

Uit de media vernamen wij dat er gemeenten zijn die een boete opleggen als uitkeringsgerechtigde grootouders op hun kleinkinderen passen zonder het aan de sociale dienst te melden. De ontvangen bijstand moet worden terugbetaald plus boete.

  1. Legt Oostzaan die maatregel ook op?
  2. Zo ja, in welke situaties doet de gemeente dat?
  3. Wat moeten uitkeringsgerechtigde grootouders doen om zonder problemen op hun kleinkinderen te kunnen passen?
  4. Welke ruimte biedt de regelgeving aan de raad om oppassende grootouders met rust te laten? Kan zo nodig de maatregelenverordening worden aangepast?

Toelichting.

Grootouders spelen belangrijke rol in veel gezinnen waarvoor de reguliere kinderopvang te kostbaar is. Zij stellen jonge ouders in staat om te participeren op de arbeidsmarkt. Voor uitkeringsgerechtigde grootouders is het vaak moeilijk om een nieuwe baan te vinden. De PvdA Oostzaan wil niet dat zij belemmerd worden bij hun rol in familieverband.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

PvdA fractie
Peter de Wit

Oostzaan, 9 maart 2015 

­