Peter de Wit

In de Oostzaanse Gemeenteraad van 14 september 2015 is onderstaande motie van de PvdA-fractie behandeld en door alle partijen aangenomen:

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 14 september 2015

-Heeft kennis genomen van de toenemende stroom van vluchtelingen die de laatste maanden in grote aantallen veiligheid zoeken in landen van de Europese Unie.

-Heeft kennis genomen van de tragedie die hiermee gepaard gaat, m.n. het onvermogen van landen c.q. overheden om de stroom vluchtelingen op menswaardige wijze te hanteren;

-Heeft kennis genomen van de oproep van staatssecretaris Dijkhoff dat moedige gemeentebestuurders zich melden die bereid zijn extra inspanningen voor deze groep ontheemden te doen.

-Roept het college op na te gaan, al dan niet samen met omliggende gemeentes, of naast de huidige herhuisvesting opgave van statushouders, er nog meer inspanning voor de opvang van vluchtelingen realiseerbaar is.

Toelichting
Als gemeente is Oostzaan ternauwernood in staat het aantal te huisvesten statushouders te realiseren. Er staan op het eerste gezicht ook geen gebouwen leeg die zich lenen voor (tijdelijke) noodopvang van vluchtelingen, echter gezien de urgentie van het probleem en de morele plicht om humanitaire steun te verlenen aan mensen in nood, moet breder gezocht worden naar oplossingen. Gezamenlijk regionaal optrekken is noodzakelijk.

En gaat over tot de orde van de dag.

Voor inlichtingen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., fractievoorzitter PvdA Oostzaan.

­