Peter de Wit

"Voorzitter,

Dit is de eerste begrotingsbehandeling onder onze nieuwe burgemeester. Vooraf wenst de PvdA te melden waardering te hebben voor de rustige en deskundige manier waarop hij de rol als voorzitter van de raad en boegbeeld voor onze gemeente vormt geeft.

Daarnaast hebben wij ook waardering voor het werk dat door de ambtenaren en college verzet is om toch weer met een sluitend begrotingsvoorstel te komen. Met name als dat afgezet wordt tegen de taken die vanwege veranderd rijksbeleid, overgeheveld zijn met vaak minder middelen.

Minder zijn wij te spreken over de bestuurlijke kwaliteit van het college. De kwaliteit van de beantwoording van schriftelijke vragen blijft naar ons oordeel onder de maat. Daarnaast missen we politieke moed bij onze bestuurders. Meer eigenzinnige stellingname zou het debat tussen raad en college volgens ons ten goede komen.  

Te vaak wordt vooraf de mening van de raad gepeild, om vervolgens op een veilige manier met voorstellen te komen. Of de raad wordt geïnformeerd over onderwerpen zonder dat de betrokken portefeuillehouder met een mening gebaseerd op feiten komt. (Voorbeelden? Enkele gesneuvelde sociale nieuwbouwprojecten/ het jongerenbeleid, zelfs na ruim anderhalf jaar nog steeds geen jeugdhonk)"

Dit zijn de eerste alinea's van de Algemene Beschouwing van Oostzaan.
U kunt hier het gehele document lezen.

­