Peter de Wit

Oostzaan, 5 september 2016.

De laatste tijd worden we in Oostzaan regelmatig geconfronteerd met stroomstoringen, zowel van de openbare straatverlichting als van de woningen en bedrijven. De PvdA fractie maakt zich hier zorgen over.

Er ontstaan - behalve veel ongemak - onveilige situaties voor onze inwoners.
Wij willen daarom van het College graag antwoord op de volgende vragen:

1. Kunt u ons vertellen wat de oorzaken zijn van de frequente stroomstoringen? Is er wellicht sprake van achterstallig onderhoud bij Liander en/of de gemeente?

2. Wat heeft de gemeente gedaan om de storingen (in de toekomst) te beperken? Welke afspraken zijn concreet gemaakt tussen Oostzaan en Liander.

3. Waarom worden de inwoners in deze tijd van internet, social media en buurtpreventie-Whatsapp-groepen
door u niet eerder geinformeerd over het ongemak? Bij de laatste storing van de openbare verlichting, die minimaal 4 avonden duurde, was dit een grote ergernis van de inwoners. Pas na de 3e avond stond er een bericht op de website.

4. Wij kunnen ons voorstellen dat de politie extra surveilleert bij stroomstoringen. Is dat ook daadwerkelijk het geval?

Namens de PvdA Fractie Oostzaan,
Peter de Wit, fractievoorzitter.

­