Peter de Wit

Oud, jong, zwart of groen. Dat moet niet uitmaken en dat gaat niemand iets aan bij het solliciteren voor een arbeidsplaats bij de gemeente Oostzaan. De gemeente gaat de kar trekken in de streek als het gaat om anoniem solliciteren. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders opgedragen er in experimenteel verband een vorm aan te geven binnen de Over-gemeenten. Op maandagavond is daar unaniem een motie voor aangenomen door de gemeenteraad.

Oostzaan wil voortrekker zijn in anoniem solliciteren.

Initiatiefnemer is fractievoorzitter Peter de Wit van de PvdA. Aanleiding is onderzoek van het Centraal Planbureau, daaruit blijkt dat op grond van persoonsgegevens onderscheid wordt gemaakt tussen gelijkwaardige kandidaten bij sollicitaties. Volgens De Wit worden de kansen van bepaalde groepen aanzienlijk beperkt. ,,Discriminatie op de arbeidsmarkt is een een hardnekkig probleem’’, valt Bert Jongert van GroenLinks hem bij.  
Joke van der Blom van D66 vindt het voorstel nog wel wat vaag. ,,Plaats, datum, geboorte, geslacht, functie. Je kunt zoveel dwarsstraten bedenken.’’ Dat snijdt hout, geeft De Wit toe. ,,Er moet nog handen en voeten aan gegeven worden. ’’ Daarvoor kan bij de buren worden afgekeken, stelt hij voor. Bij Den Haag, Arnhem en Nijmegen gaat het al anoniem.


Burgemeester Rob Meerhof ziet praktische problemen. ,,We hebben de capaciteit van een kleine gemeente. Als we als relatief kleine ambtelijke organisatie voorloper willen zijn is dat een financiële vraag. ’’ ,,Flink wat gemeentes doen dit, je kunt leentjebuur spelen. Daar hoef je geen ambtenaar voor in te huren’’, vindt Edwin Stokvis van de VVD. Gewoon even bellen, zegt ook Ria Bisseling van Gemeentebelangen.
Het is iets meer dan even iemand bellen, reageert Meerhof. ,,Iemand moet er naar kijken, dus moet je iemand er voor vrij maken die je aan het werk zet. Dat heeft financiële consequenties.’’ Dat is zeker moeilijk als de raad snel iets concreet wil zien. ,,Vaart maken kost geld’’, zegt de burgemeester.
Volgens de raad kan de burgemeester in een later stadium altijd nog aankloppen bij de raad, als het te veel geld blijkt te kosten.

Bron: Dagblad Zaanstreek

Zie ook de agenda

­