1 mei

1 mei is de internationale Dag van de Arbeid. In de meeste landen in Europa is dat een nationale feestdag, maar in Nederland helaas niet.

Wel werden er in het verleden altijd grote bijeenkomsten georganiseerd, maar dat is tegenwoordig een stuk minder. In Oostzaan organiseert de PvdA nog een gezellige bijeenkomst voor de oudere leden en dat is het dan. Tot en met 2012 werd nog wel de rode vlag voor het gemeentehuis gehesen op 1 mei. Maar daar doet het huidige liberale college niet aan.

De oorsprong van de Dag van de Arbeid ligt in de wereldwijde strijd voor een 8 urige werkdag. De Tweede Socialistische Internationale besloot op het congres van 1891 om de Dag van de Arbeid jaarlijks te houden. De doelen waren: het wereldwijd streven naar een 8 urige werkdag, verbetering van andere arbeidsrechten en  behoud van de vrede.

Die punten zijn nog steeds actueel. De 8 urige werkdag lijkt vanzelfsprekend, maar er is destijds hard voor gestreden en in dit neoliberale tijdperk staat hij onder druk. De werktijden en arbeidsomstandigheden voor bijvoorbeeld de flexwerkers, de zzp'ers en de gedetacheerde werknemers uit Oost-Europa voldoen vaak niet aan de normen die voor mensen met een normale arbeidsovereenkomst gelden. Het is nieuwe uitbuiting. En ook de vrede staat onder druk. Het is goed als de werknemers van alle landen op 1 mei waardering en respect ondervinden van de overheid voor hun bijdrage aan de samenleving. Het minste dat de gemeente kan doen is de rode vlag weer te hijsen.

En het is goed als de linkse krachten in de politiek, de vakbonden en andere organisaties weer bijeenkomen om het Feest van de Arbeid te vieren. We kunnen dan beter laten zien wat we hebben bereikt en waar we weer voor moeten strijden.

Eelco Taams

­