Peter de Wit

Datum: 11 juni 2017
Onderwerp: toekomstig beheer Sporthal Oostzaan

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden.

  1. Heeft het college kennis genomen van de artikelen die donderdag 8 juni , vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni in het Noord-Hollands Dagblad verschenen zijn over het beheer van de sporthal Oostzaan?
  2. Is het college ermee bekend dat de huidige beheerder mevrouw Roels binnenkort stopt en dat de beoogd opvolger ernstig twijfelt het beheer voort te zetten omdat de exploitatie mogelijkheden die hij krijgt beduidend geringer zijn dan de mogelijkheden die de huidige beheerder heeft?
  3. Klopt het dat de huidige situatie ontstaan is doordat de gemeente haar eigen beleid niet handhaafde, maar dat wel gehandhaafd wordt indien de nieuwe beheerder aantreedt?
  4. Kan het college uitleggen waarom de gemeente hiertoe op dit moment toe besloten heeft?
  5. Is er contact met de Stichting Sporthal Oostzaan en wordt met de stichting gesproken over de situatie?
  6. Kan het college ons informeren hoe de wervingsprocedure van de nieuwe beheerder gegaan is?
  7. In de krantenartikelen wordt een vergelijking getrokken met de situatie van tennisvereniging ’t Twiske, kan het college hier duidelijkheid in geven?
  8. Is het denkbaar dat als er geen nieuwe sporthalbeheerder gevonden wordt dit effect heeft op de gebruikers van de hal, de verschillende sportverenigingen?
  9. Is het college ook niet van mening dat de Raad hierover geïnformeerd had moeten zijn i.p.v. via de media hiervan te horen?
  10. Welke oplossingen ziet het college?

Namens de PvdA fractie
Peter de Wit

­