Eelco Taams

Zaanstad, 15 september 2017 – Eelco Taams (64) stelt zich kandidaat als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in de gemeente Oostzaan voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Al meer dan dertig jaar is hij actief lid van de PvdA.

Eelco was wethouder in Oostzaan van 2003 tot 2013. Sinds 2011 is hij PvdA-secretaris Gewest Noord-Holland. Ook is hij leraar Engels (VMBO).

Goede zorg en betaalbare huisvesting

Ook in deze moeilijke tijd is het volgens Taams belangrijk dat het sociaal democratisch gedachtegoed klinkt in de lokale politiek. “Belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld volkshuisvesting en zorg, hebben meer aandacht nodig. Het beleid op maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg moet zich nog verder ontwikkelen, zodat zorg niet alleen op papier maar ook in de praktijk goed functioneert. Het is een uitdaging voor een kleine gemeente om goede kwaliteit zorg te leveren. Volkshuisvesting vind ik ook een belangrijk aandachtspunt. Voor mensen met een lager inkomen, een middeninkomen en voor jongeren is het lastig een huis te kopen.”

Groene gemeente blijven

Oostzaan (bijna tienduizend inwoners) wil een kleinschalige, groene Zaanse gemeente blijven. “Met prachtige natuurgebieden om ons heen is aandacht voor natuur en milieu belangrijk. Er zijn geen boeren meer, toch willen we het veenweidelandschap in stand houden. Dat is te rechtvaardigen wanneer recreanten er van kunnen genieten. En hoe gaan we het Twiske op de lange termijn gezond houden als recreatiegebied, zonder teveel te commercialiseren?” Het Oostzanerveld is een belangrijk, vogelrijk weidegebied dat nu te weinig onderhoud krijgt. Eelco Taams wil snel een plan van aanpak. Ook wil hij zich inzetten voor een goede uitvoering van de participatiewet voor mensen met een beperking. Taams: “In een rolstoel kun je ook lesgeven. Er is nog een hele slag te maken om mensen met een beperking gewoon mee te laten doen met volwaardig werk. Er zijn mogelijkheden genoeg. Samenleven vraagt om samenwerken!”

Kandidaten

Als je interesse hebt om gemeenteraadslid, lijsttrekker en/of wethouder voor de PvdA te worden, meld je dan aan bij het secretariaat van de afdeling PvdA-Oostzaan. Kijk hier voor meer informatie.

 

­