Kees-Jan Kindt: schriftelijke vragen prijsstijgingen...

Geacht college,

Afgelopen week hebben wij kennis genomen van berichtgeving in Het Noord-Hollands Dagblad en verschillende andere media dat steeds meer inwoners in de financiële problemen komen. In de berichtgeving is gerept dat één op de drie huishoudens in problemen dreigt te komen als niet wordt ingegrepen. Dit probleem raakt ook de Zaanstreek, en zeker ook Wormerland.

Schriftelijke vragen ontwikkeling appartementencomplex Lepelbladstraat 5, ondermijning en witwassen

Aan het College van Burgemeesters en Wethouders van Wormerland

Wormer, 31 juli 2022

Geacht college,

Betreft: Project Lepelbladstraat 5 en verdenkingen drugscriminaliteit en witwassen

Het  NHD van 14 juli jongstleden berichtte over de arrestatie van een 44-jarige inwoner van Purmerend die verdacht wordt van betrokkenheid bij drughandel en witwassen. Bij doorzoeking van zijn woning werden onder meer een grote som geld, luxe goederen en een vuurwapen aangetroffen.

Tijdelijke brug over de Zaan

Geacht college,

Vanaf vandaag is de Zaanbrug niet meer in gebruik en gaat het verkeer via de tijdelijke brug. De eerste dag lijkt een groot succes. Er hebben zich geen noemenswaardige vertragingen voorgedaan, ook niet tijdens de twee uur durende storing, bij de verkeersafwikkeling over de brug na opening voor de scheepsvaart. Ook de afwikkeling van fiets- en autoverkeer bij de rotonde verloopt zonder problemen.

sloopwerkzaamheden oude kantoor Gerkens

Geacht college,

Door opmerkzame inwoners zijn we geattendeerd op de start van sloopwerkzaamheden op en in het oude Gerkens kantoor aan het einde van de Verlengde Zandweg, aan de Veerdijk.

Met een grote grijper is een sloopbedrijf doende de binnenruimte van dit kantoor/deze fabrieksruimte  af te breken, waarbij de restanten van de binnenruimte via verwijderde ramen naar buiten wordt getransporteerd. Langs de Zaanoever zijn zware balken op de weg/wal geplaatst om het manoeuvreren van het rijdend materieel op rupswielen te faciliteren. Hierbij zijn ook verkeersborden uit de grond gehaald, en ook het fietsknooppunteninformatiebord (zie foto). Deze weggehaalde bewegwijzering is echter van groot belang voor passanten en verkeer.

Deze werkzaamheden vinden plaats in een tijd met lange zomeravonden waarbij onze jeugd met elkaar geniet van het lange licht in de buitenlucht, met risico dat waaghalzen onder hen kunnen proberen het opengebroken pand te bezoeken.

Graag ontvangen wij antwoord op de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven of Cargill u heeft geïnformeerd over de start van deze sloopwerkzaamheden, zijn de voorbereidingen en werkzaamheden met u besproken;
  2. Is voor de sloopwerkzaamheden een vergunning verleend;
  3. Kunt u aangeven hoe en wanneer de bewegwijzering weer wordt hersteld;
  4. Welke veiligheidsmaateregelen zijn er afgesproken om te voorkomen dat passanten en passerende (fiets-) verkeer, geen risico loopt door de sloopwerkzaamheden;
  5. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er overeengekomen om te voorkomen dat onbevoegden na werktijden het pand betreden;
  6. Welke communicatie is overeengekomen om de omwonenden te informeren over de start van deze sloop, werktijden, de veiligheidsmaatregelen en de mogelijkheid om eventueel vragen te stellen; en
  7. Ons is ook bekend dat sinds een maand het fietsknooppunten-bord bij het pand Batavia naast de Zaanbrug van zijn plaats is weggenomen. Kunt u aangeven waarom dit is verwijderd, en wanneer dit bord wordt teruggeplaatst.

Wij wachten uw beantwoording met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

De fractie van de PvdA,

Monique Klootwijk en Kees-Jan Kindt

Verkiezingsprogramma Wormerland

We staan de komende jaren voor grote uitdagingen: eerlijke verdeling van onze welvaart, omschakeling naar een duurzame economie, de gevolgen van de vergrijzing van onze samenleving opvangen en zorgen dat de overheid weer een betrouwbare overheid wordt die burgers beschermt en misstanden aanpakt.

Het gaat om grote vragen die vragen om veranderingen op wereldschaal, in Europa, ons land, maar ook in Wormerland. Ook onze inwoners en onze gemeente worden geconfronteerd met de gevolgen van de grote veranderingen en onverstandige keuzes in het verleden. In onze gemeente kunnen we bijdragen aan de ambitieuze doelen die we moeten bereiken voor een duurzame en eerlijke samenleving. Daarbij zien wij GroenLinks als een natuurlijke bondgenoot. Voor een sociaal en duurzaam Wormerland

Lees verder

Schriftelijke vragen leegstand in Wormerland

Wormer, 12 september 2021

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Wormerland

In Wormerland staan steeds meer bedrijfspanden en woningen leeg. Bij kantoor- en winkelpanden staat een bord ‘Te huur’ of ‘Te Koop’ en bij leegstaande woningen staat vaak een bord waarop een timmerbedrijf wordt aangeprezen.

Kees-Jan Kindt

Door: Kees-Jan Kindt, fractievoorzitter PvdA Wormerland.

Het is lente en de  zon schijnt - buiten is het weer lekker warm dus kan je op ‘t erf heerlijk in het zonnetje zitten.

Door de pandemie zijn we met zijn vijven aan huis gekluisterd. Niet meer forensen naar Amsterdam maar telewerken. Daarbij begeleid ik  onze zesjarige Milany met haar schoolwerk. De basisschool WormerWieken brengt wekelijks boekjes, schriftjes en leeropgaven om thuis aan te werken. Onze oudere jongens, Fernando en Itamar, studeren via videoverbinding. Via een soortgelijke videoverbinding zijn er al verschillende besprekingen gehouden voor zaken die de gemeente aangaan. De gemeenteraad wordt goed op de hoogte gehouden van de verrichtingen van onze wethouders en locoburgemeester. Ze zitten er bovenop, en dat is mooi.

Kees van Waaijen

Door: Kees van Waaijen, wethouder sociaal domein Wormerland.

Op 12 maart tijdens de speciale raadsvergadering i.v.m. het afscheid van Peter Tange, heb ik Peter nog mogen toespreken. Dezelfde middag werden de eerste coronamaatregelen afgekondigd. Vrijdag de 13e maart kon een aangepaste rondtoer voor Peter door het dorp nog doorgaan, maar de reeds geplande afscheidsreceptie kon al niet meer gehouden worden.

Daarna kwam je samen met vele anderen, ook als wethouder, in een stroomversnelling van crisismaatregelen, noodverordeningen, communicatietrajecten, handhaving en veiligheidsperikelen. Omstandigheden die met name het gehele sociale domein ver overstijgen. Werk en inkomen, de zorg (WMO), de jeugd, het onderwijs, de kinderopvang, sportverenigingen en ga zo maar door.En wat te denken van de gevolgen van de verplichte thuissituaties. Geen werk, geen inkomen, armoede, SHV, veilig thuissituaties, niet naar buiten kunnen, eenzaamheid, dementie, spanningen en angst enz. enz.

Naast de geweldige inspanningen die geleverd worden in de zorgsector, het onderwijs en de kinderopvang wil ik in dit bericht zeker ook de ambtelijke inzet van al onze medewerkers niet onvermeld laten. Zij leveren een topprestatie. Alle hulp, uitvoering van maatregelen en ondersteuning wordt door eenieder veelal vanuit de thuissituatie zo goed mogelijk uitgevoerd. De digitalisering van besturen, uitvoering en dienstverlening is op dit moment noodzakelijk.

Colleges, besturen, fracties werken veelal op afstand met de diverse digitale programma’s. De raadsvergaderingen in Wormerland gaan tot eind van de maand zeker niet door. Men is ook in afwachting van besluiten uit de kamer om digitaal te kunnen en te mogen vergaderen. Zelf werk ik af en toe op het gemeentehuis maar meestal vanuit huis. Deze week wordt de collegevergadering in de raadzaal van het gemeentehuis gehouden. Dan maken de wethouders en de gemeentesecretaris tevens kennis met de nieuwe burgemeester Judith Michel-de Jong.

Iedereen heel veel sterkte.

En… samen sterk.

Kees van Waaijen,
Wethouder sociaal domein Wormerland.

­