Wormer, 12 maart 2019

Geacht college, 

Nog niet zo lang geleden is de inrichting van dit plein, in overleg met de winkeliers en omwonenden ontworpen en ingericht. Doordat het trottoir langs dit stuk Talingstraat gelijkvloers is zijn naderhand plantenbakken geplaatst om parkeren van auto’s te verhinderen. Bovendien is het voetgangersgebied op het plein met paaltjes begrensd om doorkruising door automobilisten tegen te gaan.

Tenslotte is meermalen contact gezocht om gevaarlijke verkeerssituatie door lang foutparkeren met vrachtwagen voor laden en lossen tegen te gaan.

Vandaag, dinsdag 12 maart, is het naast het winkelplein gelegen trottoir, hoek Faunastraat/Talingstraat aan de westzijde geschrapt en in een laad/losplaats omgevormd.

Onderstaand plaatje toont de inrichting tot gisteren (inclusief foutgeparkeerde vrachtwagen en bloembakken):

winkelcentrum wormer1

Een eerste foto van de nieuwe inrichting toont de wijkbus die hier parkeert in plaats van op haar eigen parkeerplaats om de hoek bij SCWO. Van school komende kinderen zien dat hun trottoir is geschrapt:

winkelcentrum wormer2

Bij deze stellen wij u de volgende vragen:

  1. Met welke omwonenden is overlegd over dit plan, het schrappen van het trottoir ten gunste van een laad/losplaats;
  2. wat zijn de consequenties voor voetgangers, schoolgaande kinderen nu het trottoir in een laad/losplaats is veranderd;
  3. wat betekent dit voor de verkeersveiligheid;
  4. op welke wijze wordt, zonder de bloembakken, de overlast van foutparkeren tegengegaan; en
  5. wilt u onderzoeken op welke wijze het doorkruisen van het voetgangersgedeelte met auto’s beter kan worden voorkomen.

Wij wachten uw antwoorden met belangstelling af.

Namens de PvdA Wormerland,

Kees-Jan Kindt,
Monique Klootwijk

Antwoord op laad-losplek winkelcentrum

­