Geert Rijken

Er zijn 270.000 mensen in Nederland met dementie. De kans om dementie te krijgen is 1 op 5. Dementie komt ook bij jonge mensen voor, 12.000 mensen jonger dan 65 jaar hebben dementie. In 2040 wordt een verdubbeling van het aantal mensen met dementie verwacht.

Na een paar bijzondere weken met veel onrust in de VVD hebben we uiteindelijk op maandag 9 juli een debat gevoerd in de raad over de gevolgen van het uit de coalitie stappen van diezelfde VVD.

Onze bijdrage leest u hieronder en de motie die is aangenomen in de gemeenteraad kunt u hier lezen.

De komende weken gaan de overgebleven coalitiepartijen het overleg met andere partijen in de raad aan, om te bezien of we kunnen komen tot een nieuw stabiel bestuur van Zaanstad.

René Tuijn

Fractievoorzitter


Voorzitter,

De partijen die een interpellatie vragen hebben een prachtige zin in hun aankondiging opgenomen, een zin die vraagt om een stabiele lokale overheid waar de Zaankanter vertrouwen in kan hebben.

De raad is nu aan zet. De coalitie heeft na het vertrek van de VVD, vanwege hun buitengewoon ongelukkige interne strubbelingen,  een minderheid.

En de grootste partijen in de raad , en dat zijn er vier, hebben elk slechts vier zetels.

We moeten in deze raad gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Wat de PvdA betreft moet dat precies gaan volgens de zin die de indieners gebruiken.  Dat gaat niet over individuele belangen, dat gaat niet over vetes die nog moeten worden uitgevochten. Dat gaat inderdaad over stabiliteit. Over wat inwoners , instellingen en bedrijven in de stad van ons mogen verwachten en dat ze het vertrouwen kunnen hebben in mensen die niet gaan voor de show, voor het theaterachtige politieke drama, maar voor de inhoud.

Daar hebben we dit debat ook voor. Waar staan we als raad en hoe gaan we verder.

Wij als PvdA hebben natuurlijk ook gekeken naar de kansen voor een stabiel bestuur van de stad. Waar liggen mogelijkheden en wie is er nu aan zet?

De VVD geeft aan dat hen bescheidenheid past en ik denk dat dat een algemeen gedeeld gevoel zal zijn.

De POV die ook vier zetels heeft, heeft vraagtekens bij zijn rol als trekker van een nieuwe formatie omdat ze terecht van mening zijn dat versneld schulden aflossen wellicht niet als hoogste prioriteit wordt gezien bij de rest van de partijen. Nee, gemeentelijke schulden in de gaten houden is belangrijk, maar voldoende woningen, voldoende werk, armoedebestrijding en het ontwikkelen van de stad gaan inderdaad – weliswaar altijd financieel verantwoord- voor wat de PvdA betreft.

Dan zijn de PvdA en daarna Rosa de volgende twee partijen met 4 zetels. Alvorens deze raad begint aan een compleet nieuwe formatie, wat natuurlijk ook een optie is, hecht de PvdA aan het onderzoeken van een snellere weg.

Er ligt een coalitieakkoord uit 2018 waar van links tot rechts zeer interessante punten in zijn verwerkt. Het coalitieakkoord geeft richting, maar heeft het afgelopen jaar ook laten zien dat er daarnaast ruimte is voor de deelnemende partijen om hun accenten te leggen en om samenwerking te zoeken met oppositiepartijen in de raad. Een stap die deze raad wenste, maar die 2 jaar geleden heel ver weg leek. Daarnaast is het aantal gesprekken met de stad en de participatie groter dan ooit, natuurlijk kan veel beter, maar weggooien wat je hebt opgebouwd hebt is zonde.

Het is een buitengewoon logische keuze dat de overgebleven leden van het bestuur tijdens het lopende proces van zoeken naar een nieuw bestuur, blijven zitten op de positie die ze hebben. De stad verdient het dat bestaande afspraken worden uitgevoerd, dat mensen terecht kunnen bij een wethouder die begrijpt waar ze het over hebben en dat mensen niet ineens tegen een betonnen muur aanlopen waar gezegd wordt, sorry, “daar gaat nu even niemand over”.

Wij denken dat het de moeite waard is om de goede lijn voort te zetten en te bezien hoe we de overgebleven 14 zetels kunnen aanvullen tot een stabiel bestuur. Iets wat deze mooie stad verdient.

En aanvullen tot een complete coalitie betekent natuurlijk ook dat er gesproken moet worden, dat er gekeken moet worden waar verschillen van inzicht zitten en waar we elkaar kunnen vinden. Wij – de overige 5 coalitiepartijen – willen dat op korte termijn onderzoeken. Wij horen vanavond dan ook graag wat de andere partijen daarvan vinden en of dit een eerste stap kan zijn.

Inhoudelijk misschien nog iets over de voorjaarsnota en andere besluiten die eraan komen. De gemeenteraad is nog exact dezelfde als vorig jaar. Dat betekent dat we met elkaar dezelfde besluiten kunnen nemen en we allemaal met dezelfde verantwoordelijkheid in de raad zitten als een jaar geleden. De voorjaarsnota heeft ons inziens heel veel partijen weer een kans geboden om invloed te hebben op het beleid. En dat is gezien de wijzigingsvoorstellen ook gebeurd. Het is aan de raad om te zien of de voorjaarsnota een gedragen stuk is met alle moties en amendementen eromheen die zijn aangenomen. En a.s. donderdag zien we hoe dit zich uiteindelijk ontwikkelt.

Voorzitter, zoals al aangegeven ligt er een motie met de manier van aanpakken die de PvdA het meest logisch lijkt. Met de overgebleven vijf coalitiepartijen gesprekken voeren om te komen tot een nieuw bestuur van Zaanstad. Wij denken dat we deze week dan al een eerste zicht hebben op kansrijke ontwikkelingen. Of zoals de indieners van de interpellatie zeggen: in het belang van een stabiele lokale overheid en het vertrouwen van de gemeenschap.

En verder willen wij nog aangeven dat Zaanstad een fantastische burgemeester heeft.

Dank u wel.


 

Tjeerd Pietersma

Airbnb

In november 2017 heeft de PvdA al vragen gesteld de over toename van het Airbnb  aanbod, de mogelijke overlast daarvan en of er ook toeristenbelasting werd geïnd. In 2018 werd daarop door de toenmalige wethouder Straat een aantal maatregelen aangekondigd. Helaas hebben we moeten constateren dat daar tot de dag van vandaag nog steeds niets mee is gebeurd. Los van het feit dat Zaanstad daarmee inkomsten laat liggen, leidt het ook tot oneerlijke concurrentie met de verhuurders en hotels die wel aan hun verplichtingen voldoen.

Tegelijk blijkt uit onderzoek dat er in Zaanstad, in 2018, inmiddels meer dan 1000 bedden via Airbnb sites werden aangeboden voor verhuur en de groei gaat nog steeds door.

Reden voor de PvdA om tijdens de behandeling van de voorjaarsnota een motie in te dienen met daarin de opdracht aan het huidige college om voor het eind van het jaar de heffing van toeristenbelasting bij Airbnb aanbieders serieus te verbeteren en daar extra handhavingscapaciteit voor in te zetten. De kosten daarvan worden ruimschoots gedekt door de opbrengsten van de toeristenbelasting op Airbnb. De motie werd door de Raad unaniem ondersteund waarmee verwacht mag worden dat dit nu eindelijk geregeld wordt.

Bijkomend punt van aandacht is de onttrekking van woningen aan het reguliere aanbod van woonruimte.  Zolang de wachttijd voor een woning nog boven de 10 jaar ligt in Zaanstad zijn wij van mening dat er beperkingen  moeten worden opgelegd aan de commerciële exploitatie en onttrekking van regulier woningbezit.

Riviercruises

Zaanstad laat niet alleen geld liggen bij de Airbnb’s. Ook toeristen op de riviercruises die in Zaandam afmeren, blijken geen enkele vorm van toeristenbelasting te betalen. De Amsterdamse havendienst, die ook voor Zaanstad de havengelden int, brengt voor schepen die in Amsterdam afmeren wel €8,00 per dag aan dagtoeristenbelasting in rekening. Als je daarbij in ogenschouw neemt dat er in 2017 ongeveer 60 schepen Zaandam aandeden en dat dat er inmiddels meer dan 250 zijn dan is er alle reden om dit snel op te pakken. Met de motie van de PvdA, die brede steun kreeg in de Raad, rekenen we er op dat het college ook hierover nog voor de begrotingsbehandeling in 2019 een voorstel aan de Raad doet.

Tjeerd Pietersma
Woordvoerder Financiën, Economie en Toerisme.

Bijlagen

Motie 27, riviercruises

Motie 28, Airbnb

Melle Has

Dit zei Nelson Mandela ooit en zo is het misschien ook wel

Armoede en in de schuld zitten is ingrijpend. Het is een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting. Voor mensen met weinig geld zijn alledaagse dingen als een dagje weg, nieuwe schoenen of voldoende boodschappen doen niet vanzelfsprekend. Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen soms niet meedoen met hun leeftijdsgenoten op het sportveld of mee op schoolreisje en staan daardoor letterlijk buitenspel.

Geert Rijken

Door preventie voorkom je zwaardere problematiek en daarmee hogere kosten. Het is een veel gehoord credo in de politiek als het gaat over zorg. Als PvdA Zaanstad geloven we in die preventieve aanpak, niet alleen om hogere kosten te voorkomen, maar vooral ook uit medemenselijkheid. Door problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken vergroot je de kans voor mensen om stevig in het leven te staan. Dit geldt ook voor het jongerenwerk in Zaanstad.

René Tuijn

De voorjaarsnota, eindelijk is hij er dan. Het resultaat van een aantal maanden zoeken naar besparingsopties. En aan de andere kant… helaas is hij er al… met geld uit het Rijk zal het financiële plaatje van de gemeente er over 3 maanden weer totaal anders uitzien.

Jeugdzorg grafiek

Veel is er al over geschreven, de tekorten op de jeugdzorg. Een probleem wat zich niet alleen in Zaanstad voordoet maar in vele gemeentes in Nederland groot en klein. Het is een veelomvattende uitdaging en graag informeren wij u over de oorzaken, wat valt er aan te doen en hoe gaan wij als PvdA Zaanstad fractie hiermee om. Voor de PvdA blijft ons uitgangspunt, een kind moet zeker zijn van de zorg die het nodig heeft.

Eylem Köseoglu

(Seksuele) straatintimidatie is steeds meer in het nieuws. Fluiten, toeteren, zwaaien, staren. Dat zijn de mildere vormen. Het kan ook erger, namelijk zonder enige aanleiding uitgemaakt worden voor hoer, slet, vieze homo, spugen of omver worden gelopen. Seksuele grensoverschrijding, intimidatie en seksueel geweld is een wereldwijd probleem.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­