René Tuijn (wethouder) Eylem Köseoglu (fractievoorzitter)

Als PvdA Zaanstad hebben wij afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd over de toekomst van Zaanstad en de onderwerpen die deze bestuursperiode geprioriteerd moeten worden en gisteren was het zo ver. In dorpshuis de Kwaker in Westzaan is het coalitieakkoord ‘Slagen maken’ van de POV, PvdA, VVD, Rosa, GroenLinks en het CDA gepresenteerd. Het is een akkoord op hoofdlijnen voor de komende jaren die gebaseerd zijn op zes belangrijke strategische opgaven voor Zaanstad: kansengelijkheid, verstedelijking, duurzaamheid, economie, gezondheid en veiligheid.

In ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven dat we ons sterk maken voor een Zaanse samenleving, waar iedereen gelijke kansen heeft en een gelukkig bestaan kan hebben. Waar wordt geïnvesteerd in betaalbare woningen, in werkgelegenheid en bedrijvigheid, in duurzaamheid (voorkoming van energiearmoede) en in goede voorzieningen voor onze inwoners.

De komende bestuursperiode ligt de focus op de concrete en meetbare maatregelen, die leiden tot zichtbare verbeteringen voor de stad en haar inwoners. Bij de groei van Zaanstad ligt onze focus op kwaliteit. Met nieuwe, betaalbare en betere woningen, meer groen, meer bewegingsmogelijkheden, klimaatadaptief, betere voorzieningen, met ruimte voor banen en bedrijvigheid en met een goede woonwerkbalans. Waar je wieg staat mag in Zaanstad geen invloed hebben op de kansen die je krijgt op goed onderwijs en een passende baan. Zodat de Zaankanters van nu en in de toekomst het pad kunnen uitstippelen dat ze voor ogen hebben. En die slagen willen we samen maken.

Gelijke kansen

We investeren extra in goede scholen en onderwijs en het versterken van de buurthuizen. Ook cultuur speelt een belangrijke rol in het akkoord door in te zetten op een poppodium en kleine evenementen in Zaanstad extra te ondersteunen. We blijven activiteiten organiseren voor kinderen op het gebied van sport en cultuur. Zaanstad stelt als experiment woningen met voorrang ter beschikking aan onderwijs- en zorgpersoneel. We dringen aan bij het Rijk voor extra financiële middelen om de lerarentekorten terug te dringen. Met Amsterdam werken we samen om in de regio meer leraren aan te trekken en te behouden

Betaalbare en duurzame woningen

Het bestrijden van de wooncrisis blijft topprioriteit. Meer betaalbare en duurzame woningen in het sociale- en middensegment blijven hard nodig. Van alle nieuwe woningen bouwen we 30% sociale huurwoningen en 30% middel dure woningen. We grijpen daarnaast alle middelen aan om te zorgen dat woningen ook betaalbaar blijven via regulering van de markt.

Armoede en klimaat

Het structureel bestrijden van armoede is een belangrijk speerpunt in de komende bestuursperiode.  Het aantal huishoudens met energiearmoede die problematische schulden krijgen, neemt naar verwachting toe als gevolg van de stijgende energieprijzen. Samen met de woningcorporaties werken wij vanuit de prestatieafspraken aan het verduurzamen en isoleren van huurwoningen. We gaan investeren ook investeren in het versnellen van de overgang naar schone energie.

Veiligheid

Wij vinden een balans tussen de aandacht voor zorg, preventie en repressie belangrijk. Jeugdigen die het criminele pad dreigen te kiezen, bieden we voortijdig begeleiding en kansen op scholing en werk. Maar ook het optreden tegen overlastgevers blijft noodzakelijk.

Wethouder

René Tuijn wordt de wethouder voor PvdA. Zijn portefeuilles zijn:

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Gebiedsontwikkeling, MAAK.Noord en MAAK.Centrum
  • Duurzaamheid
  • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
  • Grondzaken en vastgoed

Fractievoorzitter

De fractie zal geleid worden door Eylem Köseoglu

Eylem Köseoglu, Fractievoorzitter
René Tuijn, kandidaat wethouder

Download coalitieakkoord

Posters? Ja graag……

Campagne voeren gaat ook over zichtbaarheid in het voorbij lopen, fietsen en rijden.
De week voor de verkiezingen hangt onze poster op 40 plekken langs de weg in Zaanstad.
We gaan zelf de plakzuilen langs in Zaanstad om lekker ouderwets met behangplaksel René zijn gezicht vol te smeren.

Geert Rijken: verslavingsproblematiek

Een Zaanstad waarin we voor elkaar zorgen. Dat maakt onze stad mooier en prettiger om in te wonen. Als PvdA zijn we blij dat door onze inzet het realiseren van een inloopvoorziening met gebruikersruimte stap dichterbij is. Daarmee versterken we de verslavingszorg in Zaanstad en wordt er weer een bouwsteen gelegd voor een oplossing van de verslavingsproblematiek die al jaren speelt in ’t Veldpark.

Geert Rijken: De Zaanse Experience moet blijven!

Sporten, dansen, muziekles, gezonde voeding, het is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Tijdens corona is de Zaanse Experience ontstaan. Sport, cultuur en lifestyle activiteiten voor Zaanse kinderen en jongeren tijdens de vakantieweken. Voor de PvdA bestaat er geen beter middel dan sport en cultuur om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden wij: De Zaanse Experience moet blijven!

Kandidatenlijst GR 2022 Zaanstad

Vlnr: Kübra Kara, Gerben Eijzinga, Vincent Klemann, Rienk Spiekstra, Eylem Köseoglu, Jitske Brommet, Geert Rijken (achter), René Tuijn, Mark Damman, Leny van Duivenvoorde, Songül Mutluer, Tjeerd Pietersma, Marieke Visser, Jeremy Vroom en Hans Stokebrand

Onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is af. Met deze 15 gepassioneerde Sociaal Democraten gaat de PvdA 16 maart 2022 met vertrouwen tegemoet. Op naar een Zaanstad met veel meer betaalbare woningen, kinderen die niet in armoede hoeven op te groeien,  kansengelijkheid, leefbare wijken en een duurzame en groene omgeving. Wij als kandidaten voor de gemeenteraad staan daarvoor. Kies je favoriet en stem 16 maart PvdA. #ThuisinZaanstad

10 vragen aan de kandidaat raadsleden

Wilhelminabrug Zaandam

De PvdA is op zich positief over het voorstel om na te gaan of de inrichting van de Wilhelminabrug en omgeving anders kan, met een 30km. zone waarbij de auto te gast is. Toch hebben we het agenda initiatief van GL en D66 om direct de Wilhelminastraat te veranderen in een gebied waar “de auto te gast is” niet gesteund”. Wij denken overigens dat het geen 5 jaar hoeft te duren om een dergelijke situatie wel te kunnen realiseren zoals het college aangeeft. Wel vinden we dat het zorgvuldig moet worden voorbereid (w.o. een Integrale veiligheidsscan).

Algemene beschouwingen Zaanstad door René Tuijn

Voorzitter,

Bij de voorjaarsnota gaf de PvdA aan dat het verstandig is  om niet te gaan bezuinigen en geen onomkeerbare besluiten te nemen om de begroting sluitend te krijgen. Als PvdA staan we nog steeds achter die keuze. Wij ondersteunen het college om niet te bezuinigingen op onze sociale voorzieningen en zaken als dienstverlening voor onze inwoners en bedrijven. Juist in tijden van crisis zoals Corona en nu weer de torenhoge energieprijzen, moeten inwoners en burgers kunnen rekenen op noodzakelijke begeleiding en steun vanuit de gemeente. 

Algemene beschouwingen Zaanstad door René Tuijn

Voorzitter,

We hebben gezien hoe corona problemen in onze samenleving zichtbaar maakt. Het laat zien waar onze kwetsbaarheden zitten en het vergrootte de zorgelijke verschillen tussen mensen die er al waren. Wie kwetsbaar is, wordt in nood zwaarder geraakt. De ongelijkheid neemt toe en onderwijs en zorg zijn zwaar belast. Gelukkig zien we weer licht aan de horizon. Met de vaccinaties zijn we op weg naar een “nieuw normaal”, een situatie waar iedereen aan toe is.  Maar we moeten voorkomen dat we het oplossen van de nu zichtbare gemaakte kwetsbaarheden en problemen voor ons uitschuiven.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­