Zaankanters (nog) sneller uit de schulden halen

Voor mensen met weinig geld zijn alledaagse dingen als een dagje weg, nieuwe schoenen of voldoende boodschappen doen niet vanzelfsprekend. Armoede en in de schuld zitten is ingrijpend en een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting.

Coalitieakkoord 2020-2022

Ledenmotie over Zaanse Schans 

Nadat begin juli de VVD wegens interne strubbelingen uit de coalitie verdween is er door de vijf overgebleven partijen gewerkt aan een nieuwe brede coalitie om het ingezette beleid voort te zetten. De raad van Zaanstad nam met een ruime meerderheid een motie aan om op basis van het bestaande coalitieakkoord te kijken naar de mogelijkheden verder samen te werken.

Melle Has

Wij als PvdA staan voor een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. De PvdA hecht eraan dat onze inwoners samen moeten kunnen spelen en naar school gaan, samen kunnen werken, zich thuis voelen in hun buurt en bewoners hun vrije tijd naar eigen inzicht kunt indelen.

René Tuijn

Tevredenheid begint bij zaken goed regelen. Gelijke kansen voor iedereen, zeker zijn van goed wonen en werken EN goede zorg in een duurzame stad.

Bij de voorjaarsnota heeft deze raad gediscussieerd over deze belangen en noodzakelijke bezuinigingen. We hebben met elkaar gekeken hoe we zaken voor de stad goed kunnen blijven regelen.

Melle Has

Op de dag van de (bestrijding van) Armoede 17 oktober 2019 heeft de PvdA Zaanstad artikel 51 vragen gesteld  aan het college om Zaankanters (nog) sneller uit de schulden te halen.

Voor mensen met weinig geld zijn alledaagse dingen als een dagje weg, nieuwe schoenen of voldoende boodschappen doen niet vanzelfsprekend.  Armoede en in de schuld zitten is ingrijpend en een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting. In Zaanstad is reeds aangegeven dat er extra aandacht gegeven gaat worden aan schuldenaanpak.

Melle Has

Wij als PvdA staan voor een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. De PvdA hecht eraan dat onze inwoners samen moeten kunnen spelen en naar school gaan, samen kunnen werken, zich thuis voelen in hun buurt en bewoners hun vrije tijd naar eigen inzicht kunt indelen.

Fietswachtruimte Hempont

Een doelstelling van de PvdA is om fietsen te stimuleren. Fietsen is gezond en draagt bij aan een leefbare stad die steeds meer verdicht. Maar hoe verleid je mensen om de fiets te pakken? Allereerst heb je een goed en uitgebreid fietsennetwerk nodig. Een netwerk waarin je je als fietsers veilig maar ook snel kan verplaatsen.

René Tuijn

Deze week hebben de (in)formateurs Job Cohen en Geerten Boogaard hun verslag uitgebracht over de gesprekken die zij hebben gevoerd met Zaanse partijen. Het verslag dat zij uitbrachten bevat de uitgangspunten en eerste conclusies.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­