Posters? Ja graag……

Campagne voeren gaat ook over zichtbaarheid in het voorbij lopen, fietsen en rijden.
De week voor de verkiezingen hangt onze poster op 40 plekken langs de weg in Zaanstad.
We gaan zelf de plakzuilen langs in Zaanstad om lekker ouderwets met behangplaksel René zijn gezicht vol te smeren.

Geert Rijken: verslavingsproblematiek

Een Zaanstad waarin we voor elkaar zorgen. Dat maakt onze stad mooier en prettiger om in te wonen. Als PvdA zijn we blij dat door onze inzet het realiseren van een inloopvoorziening met gebruikersruimte stap dichterbij is. Daarmee versterken we de verslavingszorg in Zaanstad en wordt er weer een bouwsteen gelegd voor een oplossing van de verslavingsproblematiek die al jaren speelt in ’t Veldpark.

Geert Rijken: De Zaanse Experience moet blijven!

Sporten, dansen, muziekles, gezonde voeding, het is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Tijdens corona is de Zaanse Experience ontstaan. Sport, cultuur en lifestyle activiteiten voor Zaanse kinderen en jongeren tijdens de vakantieweken. Voor de PvdA bestaat er geen beter middel dan sport en cultuur om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden wij: De Zaanse Experience moet blijven!

Kandidatenlijst GR 2022 Zaanstad

Vlnr: Kübra Kara, Gerben Eijzinga, Vincent Klemann, Rienk Spiekstra, Eylem Köseoglu, Jitske Brommet, Geert Rijken (achter), René Tuijn, Mark Damman, Leny van Duivenvoorde, Songül Mutluer, Tjeerd Pietersma, Marieke Visser, Jeremy Vroom en Hans Stokebrand

Onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is af. Met deze 15 gepassioneerde Sociaal Democraten gaat de PvdA 16 maart 2022 met vertrouwen tegemoet. Op naar een Zaanstad met veel meer betaalbare woningen, kinderen die niet in armoede hoeven op te groeien,  kansengelijkheid, leefbare wijken en een duurzame en groene omgeving. Wij als kandidaten voor de gemeenteraad staan daarvoor. Kies je favoriet en stem 16 maart PvdA. #ThuisinZaanstad

10 vragen aan de kandidaat raadsleden

Wilhelminabrug Zaandam

De PvdA is op zich positief over het voorstel om na te gaan of de inrichting van de Wilhelminabrug en omgeving anders kan, met een 30km. zone waarbij de auto te gast is. Toch hebben we het agenda initiatief van GL en D66 om direct de Wilhelminastraat te veranderen in een gebied waar “de auto te gast is” niet gesteund”. Wij denken overigens dat het geen 5 jaar hoeft te duren om een dergelijke situatie wel te kunnen realiseren zoals het college aangeeft. Wel vinden we dat het zorgvuldig moet worden voorbereid (w.o. een Integrale veiligheidsscan).

Algemene beschouwingen Zaanstad door René Tuijn

Voorzitter,

Bij de voorjaarsnota gaf de PvdA aan dat het verstandig is  om niet te gaan bezuinigen en geen onomkeerbare besluiten te nemen om de begroting sluitend te krijgen. Als PvdA staan we nog steeds achter die keuze. Wij ondersteunen het college om niet te bezuinigingen op onze sociale voorzieningen en zaken als dienstverlening voor onze inwoners en bedrijven. Juist in tijden van crisis zoals Corona en nu weer de torenhoge energieprijzen, moeten inwoners en burgers kunnen rekenen op noodzakelijke begeleiding en steun vanuit de gemeente. 

Algemene beschouwingen Zaanstad door René Tuijn

Voorzitter,

We hebben gezien hoe corona problemen in onze samenleving zichtbaar maakt. Het laat zien waar onze kwetsbaarheden zitten en het vergrootte de zorgelijke verschillen tussen mensen die er al waren. Wie kwetsbaar is, wordt in nood zwaarder geraakt. De ongelijkheid neemt toe en onderwijs en zorg zijn zwaar belast. Gelukkig zien we weer licht aan de horizon. Met de vaccinaties zijn we op weg naar een “nieuw normaal”, een situatie waar iedereen aan toe is.  Maar we moeten voorkomen dat we het oplossen van de nu zichtbare gemaakte kwetsbaarheden en problemen voor ons uitschuiven.

Basisbanen door Eylem Köseoglu

In de uitkeringspraktijk wordt vaak gesproken over ‘mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt’. Maar we vergeten dat de arbeidsmarkt soms ook een lange afstand tot hen heeft gekregen. In Nederland is er een kwalitatieve mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden. Mensen die langere tijd geen werk hebben gehad, passen niet zomaar in de openstaande vacatures. Dit vraagt om verandering, inzet en steun aan beide kanten.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­