Melle Has

Wij als PvdA staan voor een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. De PvdA hecht eraan dat onze inwoners samen moeten kunnen spelen en naar school gaan, samen kunnen werken, zich thuis voelen in hun buurt en bewoners hun vrije tijd naar eigen inzicht kunt indelen.

René Tuijn

Tevredenheid begint bij zaken goed regelen. Gelijke kansen voor iedereen, zeker zijn van goed wonen en werken EN goede zorg in een duurzame stad.

Bij de voorjaarsnota heeft deze raad gediscussieerd over deze belangen en noodzakelijke bezuinigingen. We hebben met elkaar gekeken hoe we zaken voor de stad goed kunnen blijven regelen.

Melle Has

Op de dag van de (bestrijding van) Armoede 17 oktober 2019 heeft de PvdA Zaanstad artikel 51 vragen gesteld  aan het college om Zaankanters (nog) sneller uit de schulden te halen.

Voor mensen met weinig geld zijn alledaagse dingen als een dagje weg, nieuwe schoenen of voldoende boodschappen doen niet vanzelfsprekend.  Armoede en in de schuld zitten is ingrijpend en een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting. In Zaanstad is reeds aangegeven dat er extra aandacht gegeven gaat worden aan schuldenaanpak.

In juli van dit jaar heeft de gemeente Amsterdam met een dertigtal bedrijven, zoals internetproviders, verzekeraars en incassobureaus, afgesproken dat zij direct akkoord gaan met betalingsregelingen van klanten die in het rood staan. Deze partijen zullen voortaan direct akkoord gaan met de regeling die een schuldhulpverlener overeenkomt met de klant die betalingsachterstanden heeft. Een nieuwe onderhandelingsronde is dan niet nodig, waardoor vaart kan worden gemaakt met de afbetaling.

In onze artikel 51 vragen hebben wij het college daarom enkele vragen gesteld

Bijlage

Melle Has

Wij als PvdA staan voor een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. De PvdA hecht eraan dat onze inwoners samen moeten kunnen spelen en naar school gaan, samen kunnen werken, zich thuis voelen in hun buurt en bewoners hun vrije tijd naar eigen inzicht kunt indelen.

Fietswachtruimte Hempont

Een doelstelling van de PvdA is om fietsen te stimuleren. Fietsen is gezond en draagt bij aan een leefbare stad die steeds meer verdicht. Maar hoe verleid je mensen om de fiets te pakken? Allereerst heb je een goed en uitgebreid fietsennetwerk nodig. Een netwerk waarin je je als fietsers veilig maar ook snel kan verplaatsen.

René Tuijn

Deze week hebben de (in)formateurs Job Cohen en Geerten Boogaard hun verslag uitgebracht over de gesprekken die zij hebben gevoerd met Zaanse partijen. Het verslag dat zij uitbrachten bevat de uitgangspunten en eerste conclusies.

Geert Rijken

Er zijn 270.000 mensen in Nederland met dementie. De kans om dementie te krijgen is 1 op 5. Dementie komt ook bij jonge mensen voor, 12.000 mensen jonger dan 65 jaar hebben dementie. In 2040 wordt een verdubbeling van het aantal mensen met dementie verwacht.

Na een paar bijzondere weken met veel onrust in de VVD hebben we uiteindelijk op maandag 9 juli een debat gevoerd in de raad over de gevolgen van het uit de coalitie stappen van diezelfde VVD.

Onze bijdrage leest u hieronder en de motie die is aangenomen in de gemeenteraad kunt u hier lezen.

De komende weken gaan de overgebleven coalitiepartijen het overleg met andere partijen in de raad aan, om te bezien of we kunnen komen tot een nieuw stabiel bestuur van Zaanstad.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­