Algemene beschouwingen, René Tuijn

Voorzitter,

We leven in een zeldzaam moeilijke tijd. En waar we in maart nog hoopten dat corona bij deze begroting onder controle zou zijn, weten we nu beter.

Corona raakt iedereen, mensen verliezen hun dierbaren of strijden voor hun gezondheid. Horeca, culturele instellingen, sportverenigingen en bedrijven worden zwaar getroffen en de zorgmedewerkers staan, opnieuw, voor een enorme zware opgave.

Corona werkt als een loep. Het laat duidelijker dan ooit zien waar kwetsbaarheden in onze samenleving zitten en vergroot de verschillen die er al zijn. Wie kwetsbaar is, wordt zwaarder geraakt. In deze onzekerheid en kwetsbaarheid hebben mensen en de samenleving behoefte aan bestaanszekerheid. Over hoe we hier uitkomen. Over hoe we de pijn eerlijk en fatsoenlijk verdelen.  Wij zijn er met elkaar, voor iedereen in deze stad. Juist ook om die bestaanszekerheid te garanderen, dat gaat voor alles en daar staan we voor als PvdA!

Tjeerd Pietersma, wat blijft er over van de Zaanse cultuur?

'Cultuur geeft de stad haar eigen identiteit. Het speelt ook een verbindende rol tussen de inwoners van Zaanstad. Honderden vrijwilligers werken hier aan een inspirerend mozaïek van amateurkunst. Cultuur is ook de Zaanse geschiedenis, de oude en nieuwe Zaanse stijl, het Zaans Museum, het erfgoed en Inverdan. Cultuur moet voor iedere Zaankanter toegankelijk zijn.'

Nieuw inburgeringsstelsel socialer en rechtvaardiger, door Geert Rijken

Per 1 juli 2021 wijzigt het inburgeringsstelsel. Als PvdA Zaanstad juichen we toe dat in het nieuwe stelsel maatwerk en hulp aan de inburgeraar centraal wordt gesteld. Het geeft gemeenten de kans om nieuwe inwoners met zorg en aandacht te begeleiden en de kansen op een volwaardig bestaan te vergroten. Maar voor het zover is moet nog wel het nodige gebeuren.

Energietransietie door René Tuijn

Afgelopen weekend stond er een stukje in het Noordhollands Dagblad over de visie van de PvdA Zaanstad op de regionale energiestrategie. In dit artikel worden een aantal zaken uit onze zienswijze en vragen naar voren gehaald. Voor ons is het met name belangrijk dat inwoners van de stad op een betaalbare manier mee kunnen doen aan de energietransitie, dit punt werd in het krantenartikel niet belicht.

Dienstverlening gemeente Zaanstad, Melle Has

Afgelopen donderdag bespraken we in het Zaanstadberaad de visie op de dienstverlening van de Gemeente Zaanstad.

Een gemeente die samenwerkt, ondersteunt en servicegericht is en altijd oog houdt voor maatwerk, dat moet het streven zijn. Gelukkig zien we voorbeelden van hoe er verbeterslagen zijn gemaakt.

Geheime coronabonus management ZMC, Eylem Köseoglu

We hebben met verbazing kennisgenomen van de berichtgeving in het Noordhollands Dagblad over de coronabonus die is uitgekeerd enkel aan het management.

Burgemeester in ’t Veldpark, veiligheid én zorg

In Zaanstad moeten we zeker zijn van een leefbare stad waarin we aandacht voor elkaar hebben, waar je je veilig voelt en je thuis je rust kan vinden. Dit geldt ook voor burgemeester in ’t Veldpark. Al ruim zes jaar lang is er overlast in het park. Dit legt een beslag op bezoekers van het park, maar zeker ook op de omwonenden. De afgelopen maanden hebben wij samen met een omwonende opgetrokken om de urgentie van een oplossing en maatregelen kenbaar te maken aan de gemeente Zaanstad. Wij zijn blij dat dit heeft geresulteerd in maatregelen die in een bewonersbrief, en als antwoord op onze vragen zijn aangekondigd. Maar daarmee zijn we er nog niet.

Algemene beschouwingen, Rene Tuijn

Voorzitter,

En toen was er corona. We leven in een spannende en onzekere tijd voor iedereen in onze gemeente. Het is bijna niet voor te stellen hoe anders het leven er kort geleden nog uitzag.

Corona betekent naast een gezondheidscrisis, ook een economische crisis en een sociale crisis. Corona raakt wie kwetsbaar is dubbel zo hard. Denk aan de eenzaamheid in verpleeghuizen, de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Maar ook aan de risico’s voor een tweedeling in de maatschappij. In deze kwetsbaarheid hebben mensen en de samenleving behoefte aan zekerheid. Over hoe we hier uitkomen. Over hoe we pijn eerlijk verdelen.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­