Geert Rijken, jongerenwerk in Zaanstad

In Zaanstad moeten we zeker zijn van kansengelijkheid voor iedereen. Kansen om je talenten te ontplooien, kansen om net dat juiste zetje te krijgen om daarmee uit je wieg te stappen en stevig in je schoenen en in het leven te komen staan. Als PvdA zijn wij blij en trots dat door ons voorstel de aankomende jaren extra geïnvesteerd wordt in het jongerenwerk. Zo werken we aan een mooie Zaanse toekomst.

Melle Has over de toeslagenaffaire

“Zij aan zij staan met de slachtoffers van de toeslagenaffaire en het geschonden vertrouwen herstellen. Dat is wat wij nu moeten doen! Het leed kunnen we niet meer wegnemen. Maar de mensen hebben zo erg  behoefte aan een toegestoken hand, een schouder, een luisterende overheid, die hen op weg helpt.” Melle Has – PvdA Zaanstad

Eylem Koseoglu, basisbanen in Zaanstad

In de uitkeringspraktijk wordt vaak gesproken over ‘mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt’. Maar we vergeten dat de arbeidsmarkt soms ook een lange afstand tot hen heeft gekregen. In Nederland is er een kwalitatieve mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden. Mensen die langere tijd geen werk hebben gehad, passen niet zomaar in de openstaande vacatures. Dit vraagt om verandering, inzet en steun aan beide kanten.

Aanpak airbnb en commerciële verhuur

Als PvdA vinden we dat iedereen recht heeft op een fijn en betaalbaar huis. De beste oplossing daarvoor is en blijft: bouwen. De inzet blijft daarbij dat we minimaal 1000 woningen per jaar bouwen waarvan minimaal 300 sociale huurwoningen.  

Tegelijk zien we ook dat er altijd mensen die financieel gewin willen halen uit de huidige krapte op de woningmarkt. We zien dat op een drietal terreinen:

Eylem Koseoglu: voorrang op woning leraren in Zaanstad

Afgelopen jaar is het lerarentekort in Zaandam veelvuldig in het nieuws gekomen. Zo maken leraren en ouders zich al langere tijd zorgen over de tekorten. Het ging zelfs zo ver dat scholen in het najaar van 2018 zelfs moesten overgaan op een vierdaagse schoolweek vanwege het lerarentekort.

Geert Rijken op weg naar 30 km/u

De impact bij een botsing met een snelheid 30km/u is vele malen kleiner, de overlevingskansen voor voetgangers is meer dan 95%. Om de verkeersveiligheid te vergroten moet wat de PvdA betreft 30km/u de norm worden en 50km/u de uitzondering in de bebouwde kom.

Toch is enkel het verlagen van de snelheid niet genoeg. Veiligheid is een samenspel van snelheid en een veilige inrichting van wegen. Maar hoe komen we naar 30 km/u als norm? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft aangekondigd in de zomer van 2021 met nieuwe richtlijnen te komen

Melle Has: Mantelzorgers worden gezien

Afgelopen donderdag 3 december bespraken we in het Zaanstad beraad de visie Mantelzorgers. De mantelzorger is goud waard in deze periode meer dan ooit, we moeten alles op alles zetten op hun daarbij maximaal te ondersteunen. Zij verdienen het om gezien, gehoord en gewaardeerd te worden. Dat vraagt om een luisterend oor en vervolgens maatwerk omdat elke behoefte weer anders is. Hieronder mijn bijdrage:

Zaanstad kleurt Oranje (Eylem Köseoglu)

25 november is het Orange the world-dag, de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. De verhalen van vrouwen die als gevolg van geweld lijden en zelfs vermoord worden, zijn helaas nog steeds actueel en urgent. We pakken dit alleen aan als we gezamenlijk een vuist maken. In onze stad zijn er helaas ook veel verhalen vol pijn.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­