Westzijde maximaal 30km/u

Op donderdag 20 september staat de motie ‘Westzijde maximaal 30KM’op de agenda. De PvdA fractie heeft deze motie van GroenLinks mede ingediend samen met de SP, PVDD, DENK, ROSA en D66. Maar waarom zijn wij voor max. 30km/u op de Westzijde? Het is een logische keuze als je kijkt naar inhoud, draagvlak en betaalbaarheid.

Recyclen kunstgrasvelden

Zembla onthulde in een uitzending van 12 september dat recyclebedrijven van kunstgrasvelden dit eigenlijk niet doen. Gevolg een ontstane afvalberg van plastic en zwaar verontreinigd zand met rubbergranulaat en dit terwijl gemeenten volgens Zembla tussen de tien tot vijftienduizend euro recyclekosten betalen per veld.

Aanleiding voor ons als PvdA fractie vragen te stellen aan de gemeente. Graag willen wij weten:

  • · Is het bij de gemeente bekend naar welk afvalverwerkingsbedrijf de afgeschreven Zaanse kunstgrasvelden gaan;
  • · Hoeveel geld heeft de gemeente aan recyclekosten betaald;
  • · Als blijkt dat er niet is gerecycled is de gemeente voornemens het betaalde geld terug te vorderen;
  • · Hoe wordt gewaarborgd dat in de toekomst de velden wel worden gerecycled.

Belangrijk is dat er bij het verwerken van kunstgrasvelden een gesloten kringloop onstaat zodat we zeker kunnen zijn van een duurzaam product. Dit is technisch mogelijk.  

Geert Rijken

Verwante links:

De vragen

Uitzending Zembla ‘De kunstgrasberg’

René Tuijn

Deze week stond de beschouwing op de kaderbrief op het programma van de raad. De kaderbrief is de financiële vertaling van het coalitieakkoord op basis waarvan de begroting voor de komende jaren wordt opgesteld. Hierbij de bijdrage die ik namens de fractie uitsprak.

René Tuijn

Deze week bestede het Noordholland Dagblad wederom aandacht aan de Coenbrug. Waar eerder al berichten waren over de slechte staat van de brug  en de PvdA hier in april van dit jaar aandacht voor vroeg, is er nog steeds geen afdoende reactie van Rijkswaterstaat over de noodzakelijke maatregelen. Omdat we de veiligheid belangrijk vinden, berichten over onveiligheid blijven komen en Rijkswaterstaat de termijnen van antwoorden niet nakomt hebben we samen met VVD en SP een rondvraag ingediend. Duidelijkheid is op korte termijn vereist, de rondvraag wordt 19 juli behandeld. Zie bijlage 1.

Stil asfalt

Ander aspect dat speelt is het verzoek van eind 2017 om te komen tot stil asfalt op de A8 en een snelheidsverlaging  naar 80KM p/u. Rijkswaterstaat heeft hierop gereageerd met de mededeling eerst maatregelen te willen nemen tegen het klapperen van de brug en pas daarna eventueel het asfalt. Nu zou RWS het onderzoek naar het geluid begin 2018 afronden, maar ook hierover zijn nog geen gegevens bekend gemaakt. Aangezien er wel groot onderhoud in de planning staat en dit een ideaal moment is voor het aanleggen van stil asfalt hebben we hier samen met de SP aandacht voor gevraagd. Ook op dit onderdeel verwachten we van Rijkswaterstaat een actievere houding en een actieve lobby van het college deze zaken voor elkaar te krijgen. Zie bijlage 2.

NH Dagblad

Bijlagen

Bijlage 1: rondvraag staat bruggen

Bijlage 2: gepland onderhoud A8 en stil asfalt

René Tuijn

Afgelopen week behandelde de raad een voorstel om nog eens goed te kijken naar de nieuwe afvalinzameling in Saendelft. Saendelft is vanwege de inrichting deels ongeschikt voor het gebruik van kliko’s en zodoende moet er goed gekeken worden naar oplossingen voor bewoners van deze wijk.

Het Cultuurcluster is ontbonden

In een extra Raadsvergadering heeft de Gemeenteraad zich afgelopen maandag in meerderheid uitgesproken tegen de bouw van een nieuw Cultuurcluster (gebouw) op de Figaro locatie naast het station in Zaandam.

Regiocollege uitblinkersgala 2018

Op uitnodiging van het ROC Regiocollege waren wij aanwezig bij het uitblinkersgala 2019. Een feest om te mogen zijn! Trots dat we in #Zaanstad een MBO opleiding hebben met zoveel gepassioneerde en talentvolle MBO studenten en leerkrachten, een bewijs dat we dit mogen of zelfs moeten koesteren.

Kandidaat wethouders Zaanstad

Met trots presenteren wij Songül Mutluer als onze kandidaat-wethouder. Met al haar ervaring, energie, hart voor mensen en Zaanstad zien wij de aankomende periode met het volste vertrouwen tegemoet. Ook felicitaties aan alle andere kandidaten Gerard Slegers (CDA), Natasja Groothuismink (Rosa), Gerard Ram (VVD), Rita Noordzij (CU), Sanna Munnikendam (D66), Hans Krieger (VVD). #SamenLevenSamenWerken

Klik op de link voor een overzicht van de portefeuille verdeling.

Portefeuille verdeling

 

Links

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­