Algemene beschouwingen Zaanstad door René Tuijn

Voorzitter,

Bij de voorjaarsnota gaf de PvdA aan dat het verstandig is  om niet te gaan bezuinigen en geen onomkeerbare besluiten te nemen om de begroting sluitend te krijgen. Als PvdA staan we nog steeds achter die keuze. Wij ondersteunen het college om niet te bezuinigingen op onze sociale voorzieningen en zaken als dienstverlening voor onze inwoners en bedrijven. Juist in tijden van crisis zoals Corona en nu weer de torenhoge energieprijzen, moeten inwoners en burgers kunnen rekenen op noodzakelijke begeleiding en steun vanuit de gemeente. 

Algemene beschouwingen Zaanstad door René Tuijn

Voorzitter,

We hebben gezien hoe corona problemen in onze samenleving zichtbaar maakt. Het laat zien waar onze kwetsbaarheden zitten en het vergrootte de zorgelijke verschillen tussen mensen die er al waren. Wie kwetsbaar is, wordt in nood zwaarder geraakt. De ongelijkheid neemt toe en onderwijs en zorg zijn zwaar belast. Gelukkig zien we weer licht aan de horizon. Met de vaccinaties zijn we op weg naar een “nieuw normaal”, een situatie waar iedereen aan toe is.  Maar we moeten voorkomen dat we het oplossen van de nu zichtbare gemaakte kwetsbaarheden en problemen voor ons uitschuiven.

Basisbanen door Eylem Köseoglu

In de uitkeringspraktijk wordt vaak gesproken over ‘mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt’. Maar we vergeten dat de arbeidsmarkt soms ook een lange afstand tot hen heeft gekregen. In Nederland is er een kwalitatieve mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden. Mensen die langere tijd geen werk hebben gehad, passen niet zomaar in de openstaande vacatures. Dit vraagt om verandering, inzet en steun aan beide kanten.

Aanmeldbeleid Zaanse basisscholen niet transparant genoeg

Na gesprekken met ouders naar het aanmeldbeleid van Zaanse basisscholen blijkt dat de procedure van aanmelding en inschrijving niet helder is en ook niet goed  genoeg wordt gecommuniceerd. Dit is tevens naar aanleiding van de mondelinge vragen die we hebben gesteld aan het college, bevestigd door zowel de wethouders als schoolbesturen. Dit onacceptabel en niet wenselijk. Ieder kind moet zo veel mogelijk gelijke kansen krijgen. Het beleid van scholen rond aanmelden en inschrijven op de basisschool speelt hier een grote rol. Daarom hebben we motie ingediend en is het tijdens de raadsvergadering van 27 mei jl. Aangenomen.

120 sociale huurwoningen op het Eiland (Tjeerd Pietersma)

Je bent ouder, opa of oma, tante of oom en je kent vast allemaal wel jongeren in je omgeving die een zelfstandige woonplek zoeken.

Als jonge starter heb je dan verschillende mogelijkheden

  1. Je inschrijven voor betaalbare (sociale) huurwoning via woningnet met wachttijden van meer dan 10 jaar.
  2. Huren in de vrije sector met prijzen die tegenwoordig al snel boven de €1000 euro liggen
  3. Een woning kopen, in een markt waar de prijzen door het dak gaan.

Geert Rijken, jongerenwerk in Zaanstad

In Zaanstad moeten we zeker zijn van kansengelijkheid voor iedereen. Kansen om je talenten te ontplooien, kansen om net dat juiste zetje te krijgen om daarmee uit je wieg te stappen en stevig in je schoenen en in het leven te komen staan. Als PvdA zijn wij blij en trots dat door ons voorstel de aankomende jaren extra geïnvesteerd wordt in het jongerenwerk. Zo werken we aan een mooie Zaanse toekomst.

Melle Has over de toeslagenaffaire

“Zij aan zij staan met de slachtoffers van de toeslagenaffaire en het geschonden vertrouwen herstellen. Dat is wat wij nu moeten doen! Het leed kunnen we niet meer wegnemen. Maar de mensen hebben zo erg  behoefte aan een toegestoken hand, een schouder, een luisterende overheid, die hen op weg helpt.” Melle Has – PvdA Zaanstad

Eylem Koseoglu, basisbanen in Zaanstad

In de uitkeringspraktijk wordt vaak gesproken over ‘mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt’. Maar we vergeten dat de arbeidsmarkt soms ook een lange afstand tot hen heeft gekregen. In Nederland is er een kwalitatieve mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden. Mensen die langere tijd geen werk hebben gehad, passen niet zomaar in de openstaande vacatures. Dit vraagt om verandering, inzet en steun aan beide kanten.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­