Geert Rijken: Project Guisweg, hoe ingewikkeld is het?

De PvdA Zaanstad is positief over het voorstel voor het voorlopige ontwerp op de auto- en fietstunnel rondom de Guisweg. Er zijn zorgen bij inwoners over het plan. Zorgen die we begrijpen en waar we aandacht voor vragen. Bijvoorbeeld over de (sociale) veiligheid van de fietstunnel, de gevolgen voor de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid bij het weghalen van de op- en afrit bij oud Koog en de sportverenigingen.  Ook blijft de wens bestaan voor een verdiept spoor. In dit stuk leest u meer informatie en onze mening.

Meedoen aan sport en cultuur voor volwassenen door Geert Rijken

In Zaanstad moet iedereen kunnen meedoen. Voor inwoners met weinig geld is het moeilijk om contributie voor bijvoorbeeld sport of muziekles te betalen. Meedoen aan sport en cultuur draagt bij aan meer kansengelijkheid en een betere gezondheid. Daarom vinden de PvdA Zaanstad en GroenLinks dat er sport en cultuurregeling voor volwassenen met een laag inkomen moet komen. Daarvoor hebben we een agenda initiatief ingediend om dit onderwerp met de gemeenteraad te bespreken.

Oproep doneren energiecompensatie

PvdA Zaanstad en GroenLinks Zaanstad slaan de handen ineen om armoede te bestrijden. Onze gezamenlijke oproep: heeft u de energiecompensatie niet nodig? Doneer deze dan (deels) aan de Voedselbank, andere lokale initiatieven of het armoedefonds.Zaanstad kent vele mooie vrijwilligersinitiatieven die inwoners helpen. Hieronder leest u een aantal initiatieven die uw steun goed kunnen gebruiken! 

Algemene beschouwingen Zaanstad 2023

Donderdag 27 oktober 2022 hield fractievoorzitter Eylem Köseoglu haar inbreng bij de Algemene  Beschouwingen over de begroting van 2023. In haar verhaal benadrukte Eylem dat Armoede en kansenongelijkheid niet aan het individu te wijten is, maar het gevolg van het collectief falen van het systeem. Er is gebrek aan een serieus offensief tegen die ongelijkheid door politiek Den Haag.  

Hoewel we kritisch moeten blijven op Den Haag, ontslaat ons dat nog niet van de verplichting om de klappen deels op te vangen die de Zaanse inwoners nu vangen. En dat doet Zaanstad ook.

Lees haar inbreng hieronder. 

Stop de Armoede door Geert Rijken

Zaterdag 15 oktober sprak de Zaanse PvdA fractie op de bijeenkomst ‘Stop de armoede’ van het FNV en DIDF op de Gedempte Gracht in Zaandam. Boodschap van het FNV, ‘In plaats van de structurele oorzaken aan te pakken komt de overheid met een EHBO-kit. Bij serieuze problemen horen serieuze middelen, geen noodverbandjes en pleisters.’ Wij voegen daaraan toe, herstel de fundering van de Zaanse bestaanszekerheid.

Mensen in armoede leven korter en hebben minder jaren in goede gezondheid

Dagelijkse stress over je bestaanszekerheid. Hoe betaal ik mijn huur, mijn energie, mijn zorgkosten, de tandarts, mijn eten en hoe zorg ik dat mijn kind of kinderen kunnen meedoen op school. De impact van armoede op mensen is groot. Wanneer je dit zelf nooit hebt meegemaakt is het moeilijk voorstelbaar wat armoede met een mens kan doen. In Zaanstad leeft 1 op de 10 huishoudens in armoede.

De kracht van de samenleving

Armoede is een groot probleem wat structureel aangepakt moet worden en opgelost. Een structurele oplossing kost tijd. Nu is het nodig om de armoede te dempen en inwoners te helpen een menswaardig bestaan te hebben. Daarbij moeten we de kracht van de samenleving inzetten. Als Zaanse fractie maken we vaak kennis met deze kracht. Zaankanters die elkaar helpen en ondersteunen. Bijvoorbeeld Frank en Herbert uit Poelenburg van het inloop huis 1=samen. Die een plek geeft aan mensen om elkaar te ontmoeten en plezier te hebben. Michael uit Wormerveer die als doel heeft om elk kind uit gezinnen waar weinig geld is een fiets te geven. Lonneke van de kledingbank die met haar vrijwilligers een mooi winkelconcept heeft. Alle vrijwilligers van de Voedselbank. Alle inwoners die ondanks hun eigen omstandigheden omzien naar anderen of buren die elkaar helpen. Alle vrijwilligersorganisaties die hier niet staan want er zijn er zoveel dat dit stuk anders veel te lang wordt.

Herstel de fundering van de bestaanszekerheid

Als politiek moeten we ons realiseren dat de kracht al in de mensen en de samenleving zit. De pleisters, die wij minimaregelingen noemen, kunnen helpen. Maar de opdracht moet zijn om de fundering te bouwen van bestaanszekerheid. Zekerheid waarin mensen kunnen groeien en ontwikkelen. Een betaalbare woning, een betaalbare energierekening, betaalbare boodschappen, goed onderwijs, betaalbare zorg. Daarvoor is een eerlijkere verdeling van onze rijkdom nodig en een politiek die keuzes durft te maken. Ga weer staan voor de mensen. Het is nodig om ons op lokaal, landelijk en Europees niveau te verenigen. Dan pas kunnen we een echte vuist maken.

Onze Zaanse fractie blijft zich inzetten voor meer betaalbare woningen, voor een leerkracht in elke Zaanse klas. We helpen en ondersteunen inwoners in kwetsbare Zaanse wijken. We ondersteunen Zaanse vrijwilligersorganisaties. En ja, we blijven pleisters plakken zolang als nodig is. We laten niemand in de kou staan.

En als het lukt om stapje voor stapje de fundering van de Zaanse bestaanszekerheid weer te herstellen dan ontketenen we en versterken we samen de kracht van mensen en de samenleving. Waarbij iedereen weer gelijke kansen krijgt op een menswaardig bestaan en een hoopvolle toekomst.

 

Namens de Zaanse PvdA fractie

Geert Rijken

René Tuijn (wethouder) Eylem Köseoglu (fractievoorzitter)

Als PvdA Zaanstad hebben wij afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd over de toekomst van Zaanstad en de onderwerpen die deze bestuursperiode geprioriteerd moeten worden en gisteren was het zo ver. In dorpshuis de Kwaker in Westzaan is het coalitieakkoord ‘Slagen maken’ van de POV, PvdA, VVD, Rosa, GroenLinks en het CDA gepresenteerd. Het is een akkoord op hoofdlijnen voor de komende jaren die gebaseerd zijn op zes belangrijke strategische opgaven voor Zaanstad: kansengelijkheid, verstedelijking, duurzaamheid, economie, gezondheid en veiligheid.

In ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven dat we ons sterk maken voor een Zaanse samenleving, waar iedereen gelijke kansen heeft en een gelukkig bestaan kan hebben. Waar wordt geïnvesteerd in betaalbare woningen, in werkgelegenheid en bedrijvigheid, in duurzaamheid (voorkoming van energiearmoede) en in goede voorzieningen voor onze inwoners.

De komende bestuursperiode ligt de focus op de concrete en meetbare maatregelen, die leiden tot zichtbare verbeteringen voor de stad en haar inwoners. Bij de groei van Zaanstad ligt onze focus op kwaliteit. Met nieuwe, betaalbare en betere woningen, meer groen, meer bewegingsmogelijkheden, klimaatadaptief, betere voorzieningen, met ruimte voor banen en bedrijvigheid en met een goede woonwerkbalans. Waar je wieg staat mag in Zaanstad geen invloed hebben op de kansen die je krijgt op goed onderwijs en een passende baan. Zodat de Zaankanters van nu en in de toekomst het pad kunnen uitstippelen dat ze voor ogen hebben. En die slagen willen we samen maken.

Gelijke kansen

We investeren extra in goede scholen en onderwijs en het versterken van de buurthuizen. Ook cultuur speelt een belangrijke rol in het akkoord door in te zetten op een poppodium en kleine evenementen in Zaanstad extra te ondersteunen. We blijven activiteiten organiseren voor kinderen op het gebied van sport en cultuur. Zaanstad stelt als experiment woningen met voorrang ter beschikking aan onderwijs- en zorgpersoneel. We dringen aan bij het Rijk voor extra financiële middelen om de lerarentekorten terug te dringen. Met Amsterdam werken we samen om in de regio meer leraren aan te trekken en te behouden

Betaalbare en duurzame woningen

Het bestrijden van de wooncrisis blijft topprioriteit. Meer betaalbare en duurzame woningen in het sociale- en middensegment blijven hard nodig. Van alle nieuwe woningen bouwen we 30% sociale huurwoningen en 30% middel dure woningen. We grijpen daarnaast alle middelen aan om te zorgen dat woningen ook betaalbaar blijven via regulering van de markt.

Armoede en klimaat

Het structureel bestrijden van armoede is een belangrijk speerpunt in de komende bestuursperiode.  Het aantal huishoudens met energiearmoede die problematische schulden krijgen, neemt naar verwachting toe als gevolg van de stijgende energieprijzen. Samen met de woningcorporaties werken wij vanuit de prestatieafspraken aan het verduurzamen en isoleren van huurwoningen. We gaan investeren ook investeren in het versnellen van de overgang naar schone energie.

Veiligheid

Wij vinden een balans tussen de aandacht voor zorg, preventie en repressie belangrijk. Jeugdigen die het criminele pad dreigen te kiezen, bieden we voortijdig begeleiding en kansen op scholing en werk. Maar ook het optreden tegen overlastgevers blijft noodzakelijk.

Wethouder

René Tuijn wordt de wethouder voor PvdA. Zijn portefeuilles zijn:

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Gebiedsontwikkeling, MAAK.Noord en MAAK.Centrum
  • Duurzaamheid
  • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
  • Grondzaken en vastgoed

Fractievoorzitter

De fractie zal geleid worden door Eylem Köseoglu

Eylem Köseoglu, Fractievoorzitter
René Tuijn, kandidaat wethouder

Download coalitieakkoord

Posters? Ja graag……

Campagne voeren gaat ook over zichtbaarheid in het voorbij lopen, fietsen en rijden.
De week voor de verkiezingen hangt onze poster op 40 plekken langs de weg in Zaanstad.
We gaan zelf de plakzuilen langs in Zaanstad om lekker ouderwets met behangplaksel René zijn gezicht vol te smeren.

Geert Rijken: verslavingsproblematiek

Een Zaanstad waarin we voor elkaar zorgen. Dat maakt onze stad mooier en prettiger om in te wonen. Als PvdA zijn we blij dat door onze inzet het realiseren van een inloopvoorziening met gebruikersruimte stap dichterbij is. Daarmee versterken we de verslavingszorg in Zaanstad en wordt er weer een bouwsteen gelegd voor een oplossing van de verslavingsproblematiek die al jaren speelt in ’t Veldpark.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer
­