Westzijde maximaal 30km/u

Op donderdag 20 september stond de motie ‘Westzijde maximaal 30km/u’ op de agenda. De PvdA fractie heeft deze motie van GroenLinks mede ingediend samen met de SP, PVDD, DENK, ROSA en D66. Maar waarom zijn wij voor max. 30km/u op de Westzijde? Het is een logische keuze als je kijkt naar inhoud, draagvlak en betaalbaarheid.

Inhoud

Veilig Verkeer Nederland stelt het volgende

  • Ongeveer 80% van de weglengte binnen de bebouwde kom kan worden gezien als (woon)straat, waar een maximumsnelheid van 30 km/uur wenselijk en mogelijk is. In het belang van de verkeersveiligheid is het dan ook zeer wenselijk dat de algemene snelheidslimiet binnen de bebouwde kom wordt terug-gebracht van 50 km/uur naar 30 km/uur. Het is immers logisch om de algemene regel te laten aansluiten bij hetgeen het meest voorkomt.

Het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) stelt het volgende

  • Een goed ingerichte 30km/u gebied heeft, in vergelijking met 50km/u wegen, een positief effect op de verkeersveiligheid en leefbaarheid ( geluid, uitstoot, oversteekbaarheid);
  • Bij een snelheidsverlaging van 10% op wegen binnen de bebouwde kom zal dit leiden tot 20% minder ernstige gewonden en 30% minder verkeersdoden;
  • Bij een botssnelheid van 30km/u overleeft meer dan 95% van de voetgangers een botsing met een auto, bij 50km/u is dit 85%

Westzijde voorrangsweg

  • Door bij elke zijweg een uitritconstructie te maken blijft de Westzijde een voorrangsweg wat goed is voor de doorstroming;

Draagvlak

Bewoners, school en ondernemers

  • Inmiddels heeft een grote groep bewoners en ondernemers te kennen gegeven via raampamfletten voor een 30km/u gebied te zijn;
  • Ook basisschool et Buut heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor een 30km/u gebied.

Betaalbaarheid

  • Op dit moment wordt de Westzijde heringericht. De extra kosten om van elke zijweg een uitritconstructie worden globaal geschat op twintig duizend euro maar verwachting is dat het lager uitvalt. Gezien het totale projectbudget geeft de gemeente aan dat deze kosten beperkt zijn;
  • Voor het overige deel geldt dat er nog 700m. Westzijde heringericht moet worden als 30km gebied. De wethouder heeft aangegeven dat de kosten daarvoor te overzien zijn.

Tot slot

Het doel is om een verkeersveilige gemeente te zijn daar past een 30km/u gebied bij. Belangrijk wat ook door het SWOV wordt aangegeven is dat het een goed ingericht gebied wordt. Daar ligt een belangrijke taak voor de gemeente in de uitvoering.  Als we de Westzijde aanmerken als verblijfsgebied, een gebied waar wonen, winkelen en werken gecombineerd is en wij als Zaanstad staan voor een verkeersveilige en leefbare stad dan is er maar één conclusie mogelijk: Westzijde maximaal 30km/u.

Geert Rijken

Update:

Inmiddels heeft de raadsvergadering plaatsgevonden. De wethouder heeft toegezegd met een externe verkeersdeskundige en andere belanghebbende partijen de herinrichting nog éénmalig onder de loep te nemen met de intentie er een 30km/u gebied ervan te maken. De indienende partijen hebben daarom besloten de motie aan te houden en de wethouder de kans te geven met een goed onderbouwd voorstel te komen.

Verwante artikelen en bronnen:

Motie

SWOV

VVN

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­