Doorstroming Thorbeckeweg

Zaanstad - De doorstroming van de Thorbeckeweg in Zaandam staat onder druk. Om de doorstroming te verbeteren is er een verkenningsrapportage uitgevoerd waarin 3 alternatieven zijn beschreven. In de raadsvergadering van 11 oktober hebben wij als fractie positief gestemd om alternatief B waarbij er een viaduct komt bij de kruising met de Wibautstraat verder uit te werken.

 

Onze belangrijkste argumenten om in te stemmen met het voorstel zijn:

  • Er komt ruimte voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) busbanen. Dit zijn busbanen waarmee er qua tijd een meer betrouwbaarder buslijn kan rijden wat daarmee nog meer een alternatief kan zijn voor de auto;
  • De oversteek bij Vijfhoek wordt verkleind door het viaduct en wordt daarmee veiliger voor fietsverkeer en voetgangers;
  • Er is in de verkenning gesproken met bewoners, bedrijven en belanghebbenden zoals de fietsersbond. Alternatief B heeft daarbij het meeste draagvlak;
  • Kostentechnisch lijkt alternatief B het meest haalbaar.

Kort gezegd op inhoud, draagvlak en financieel is dit het beste alternatief.

Toch zijn er ook een aantal aandachtspunten. In de Achtersluispolder loopt het fietssnelpad van Zaandam naar Amsterdam. De PvdA ziet de elektrische fiets als belangrijk alternatief voor woon- werk verkeer tussen Zaandam en Amsterdam. Van belang voor ons is de fietsveiligheid en ook de doorstroming. De oversteek bij de Sluispolderweg en de Noorder IJ en Zeedijk (nabij de Vlinder) is nu onoverzichtelijk in de plannen van de Vervoerregio is nog niet geheel duidelijk wat daarmee gaat gebeuren. Daar zullen wij in de vervolgstudie alert op blijven.

Tot slot zijn de kosten een aandachtspunt. Er is een deadline voor het plan om een landelijke subsidie omtrent het openbaar vervoer binnen te halen en de Provincie heeft nog geen toezegging gedaan om bij te dragen. De wethouder heeft aangegeven dat de deadline voor de subsidie gehaald moet kunnen en wij vertrouwen erop dat de wethouder zal aandringen op een bijdrage van de Provincie.

Als fractie zien wij de nadere uitwerking van het plan met belangstelling tegemoet.

Geert Rijken

Verwante artikelen

Verkenningsrapportage

Raadsvoorstel

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­