Het plan van de gemeente om de coördinatie van de vrijwilligers van De Sluis onder te brengen bij Vluchtelingen Werk Nederland kwam ook voor ons als verrassing. Het idee maakte veel emoties los bij de vrijwilligers, coördinatoren en nieuwkomers bij De Sluis. Begrijpelijke emoties De Sluis is uniek in zijn soort, een initiatief vanuit het hart van de maatschappij ontstaan.

Het voelt als een familie waarbij je in een grote huiskamer samenwerkt aan verschillende praktische vaardigheden zoals  de Nederlandse taal en solliciteren of kennis van de Nederlandse cultuur. Het unieke van De Sluis zit echter in aspecten die zich lastig laten vertalen in meetbare cijfers. Dat is het helende effect van contact. Door de dynamiek, chemie en liefde ontstaat het gevoel van veiligheid, waardering en van thuiskomen. Afgelopen weken werd dit zichtbaar in de enorme betrokkenheid van de nieuwkomers en vrijwilligers voor het behoud van De Sluis in haar huidige vorm.

Maar waarom is dit voorstel gedaan door de wethouder?

Het knelpunt zit hem met name in de verlaagde bijdrage vanuit het Rijk. De beschikbare middelen dalen daarmee van 2,1 mln in 2018 naar 1,2 mln in 2019. Het plan om de coördinatie van de vrijwilligers van De Sluis bij Vluchtelingenwerk Nederland onder te brengen, maakt deel uit van een breder pakket aan bezuinigingen waar veel organisaties die zich inzetten voor statushouders door getroffen worden. Daarbij moet worden aangetekend dat 2019 een overgangsjaar is. Vanuit de rijksoverheid wordt in 2020 een nieuw stelsel ingevoerd waarbij de gemeente een grotere rol krijgt rondom de inburgering, maar ook in integratie en participatie. Het geld dat het Rijk hiervoor vrijmaakt, zal in de aankomende maanden bekend worden en dat zal de gemeente vertalen in een nieuw beleidsplan.

Als PvdA fractie zijn wij blij dat de wethouder in de raadsvergadering van 13 november, haar plan voorlopig heeft ingetrokken en de aankomende maanden met de coördinatoren van De Sluis in gesprek gaat met als doel de unieke samenhang en dynamiek tussen vrijwilligers en nieuwkomers te behouden. We moeten daarbij onze ogen niet sluiten voor de minder beschikbare middelen, maar ook goed kijken naar de manier van werken die we in 2020 willen neerzetten. Dit zal van beide partijen flexibiliteit en creativiteit vragen. Als fractie zullen wij dit nauwlettend blijven volgen. Het zal nog een hele kluif worden, maar alles begint met inzet en wil, de kernwaarden waar De Sluis ook haar oorsprong heeft gevonden.

Geert Rijken

 

Verwante artikelen

Bericht van de wethouder van 9 november: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/modules/5/collegeberichten/478968

 

 

 

 

 

 

 

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­