Zondag ging de wereldwijde campagne ‘16 Days of Activism Against Gender-Based Violence’ van start. Deze ‘ Orange the World’  campagne richt zich op het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes en duurt tot 10 december; dat is de Internationale Dag van de Mensenrechten. De kleur van de campagne is oranje, symbool voor hoop en een leven vrij van geweld.

1 op de 3 vrouwen wereldwijd krijgt tijdens haar leven te maken met lichamelijk of seksueel geweld. Doodsoorzaak nummer 1 voor vrouwen tussen de 15 en 44 jaar is seksueel geweld. Het gaat bij geweld niet alleen om de traditionele vromen van geweld, maar ook om specifieke vormen van geweld, zoals geweld tegen vrouwelijke vluchtelingen, vrouwenhandel, eerwraak, huiselijk en seksueel geweld.  Dit is een grove schending van de mensenrechten en onacceptabel. Vrouwen en meisjes verliezen hierdoor hun eigenwaarde, krijgen fysieke en geestelijke klachten. Geweld heeft niet alleen negatieve gevolgen voor vrouwen, maar ook voor hun families, de gemeenschap en het land in het algemeen. Dit geweld moet gestopt worden.

Samen met ministeries, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties voert UN women een bruisende campagne dit jaar.  Als PvdA Zaanstad zijn wij van mening dat Gemeente Zaanstad een uitgesproken medestander moet zijn in de strijd voor vrouwenrechten en tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Daarom komen we juist deze week met de volgende voorstellen.

Alle prominente gebouwen in Zaanstad worden ieder jaar op 26 november oranje verlicht

  • In voorgaande jaren zijn er in diverse steden verschillende prominente gebouwen oranje verlicht. Dit jaar sluiten meer gemeentes aan, naast Rotterdam en Amsterdam, waaronder gemeente Haarlem en Leiden. Ook Zaanstad moet aansluiten bij deze campagne en jaarlijks op 26 november prominente gebouwen oranje verlichten. Door de komende jaren prominente gebouwen oranje te verlichten, zeggen we als Zaanstad dat geweld tegen vrouwen en meisjes onacceptabel is.

Seksuele straatintimidatie als strafbepaling opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening

  • Aankomende donderdag wordt de Algemene Plaatselijke Verordening behandeld. Als PvdA Zaanstad pleiten wij ervoor om seksuele straatintimidatie als strafbepaling op te nemen in de APV. Seksuele straatintimidatie in de openbare ruimte is op dit moment niet strafbaar gesteld. Op basis van art.154b Gemeentewet kan de raad voorschriften in de APV opnemen met betrekking tot gedragingen die kunnen leiden tot overlast in de openbare ruimte en bepalen dat bij overtreding een bestuurlijke boete opgelegd wordt. Bij overtreding van het Wetboek van Strafrecht kan uitsluitend diegene tot wie het gedrag zich primair richt, aangifte doen. De bepalingen in het Wetboek van Strafrecht bieden dus geen sluitend systeem om de negatieve effecten van deze gedragingen tegen te gaan. Door een bepaling in de APV op te nemen is het mogelijk om op te treden tegen dit soort ongewenst gedrag, ook al heeft het slachtoffer daarvan geen aangifte gedaan.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­