René Tuijn

De luchtkwaliteit wordt in Nederland op een aantal plaatsen gemeten, maar voor het grootste deel wordt de luchtkwaliteit bepaald op basis van modelberekeningen. De afgelopen jaren heeft de raad een aantal maal aandacht gevraagd voor mogelijke hiaten in het rekenmodel dat wordt gehanteerd om de luchtkwaliteit te berekenen langs de A8. 

In de Raadsinformatiebrief Luchtkwaliteit wordt gesteld dat er door het RIVM onderzoek gedaan gaat worden naar de grote verschillen (in met name Zaandam Zuid) tussen de landelijke (model) berekeningen en de metingen met Palmesbuisjes (NO2).

Dit onderzoek door het RIVM is op aandringen van de Werkgroep Coenbrug A8 n.a.v. van gesprekken en vragenlijsten met Rijkswaterstaat tot stand gekomen. Inmiddels zijn ook de resultaten van de Palmesmetingen langs de A8 bekend over het eerste meetjaar. Ook hierin zijn afwijkingen te constateren tussen de metingen en de berekeningen waar beleid op wordt gebaseerd.  Om die reden stelden wij samen met SP en GroenLinks vragen aan het college.

Bijlage

Artikel 51 Luchtkwaliteit

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­