Samenwerken aan een mooi, lief en sociaal Zaanstad waarin iedere Zaankanter zeker kan zijn van goede zorg. Dat is één van de speerpunten waar we als PvdA fractie wekelijks met veel energie aan werken.  Wij zijn daarom zeer verheugd met de positieve reacties van andere partijen en wethouders op ons initiatief om een jaarlijkse netwerkbijeenkomst te organiseren met sociale wijkteams, gemeente, vrijwilligersorganisaties en belangenverenigingen. Door te ontmoeten, te leren, te versterken en te verbinden kunnen we mensen nog beter gaan helpen. En de bijeenkomst, die gaat er komen!

Het initiatief

Zaanstad kent vele vrijwilligersorganisaties, maatschappelijk initiatieven en belangenverenigingen binnen het sociale domein. Enkele Voorbeelden zijn stichting OZW (armoedebestrijding), stichting MOE (mantelzorgers), De Sluis (statushouders), stichting Alzheimer Zaanstreek Waterland en het Burgerplatform. De organisaties versterken de sociale binding in Zaanstad en betekenen veel in de levens van mensen. Zij zijn een onmisbare schakel in het sociale netwerk om mensen te versterken en te ondersteunen in hun dagelijks bestaan. In dit netwerk zijn binnen Zaanstad drie krachtenvelden te onderscheiden:

sociale netwerken

Elk hebben zij hun eigen expertise en netwerk van mensen die zich inzetten voor anderen. Tijdens hun inzet kunnen zij in aanraking komen met gemeentelijke regelingen, medewerkers van sociale wijkteams of andere zorginstellingen of commerciële partijen zoals bewindvoerders. Wat hen onderling bindt is dat zij allen bezig zijn met het versterken of ondersteunen van mensen in hun dagelijks bestaan.

De sociale wijkteams spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen gemeente, zorginstellingen en de vrijwilligersorganisaties. In gesprekken die de PvdA met verschillende stichtingen heeft gevoerd komt steeds  het verschil in aanpak tussen de verschillende wijkteams of het onbekend zijn van hun organisatie naar voren. Ook hebben wij ondervonden dat de verschillende vrijwilligersorganisaties  niet altijd van elkaars bestaan afweten of elkaars bestaan wel weten maar niet de personen erachter.

Op wijkniveau hebben de sociale wijkteams de opdracht meekregen om contacten te leggen en deze netwerken te versterken. Wat er echter nog mist is een stedelijk netwerkbijeenkomst waarbij de verschillende instellingen elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar leren en versterken. Daarom kwam de PvdA met het initiatief om een ‘stedelijke netwerkbijeenkomst sociaal domein’ te organiseren door de gemeente Zaanstad.

Doel van de bijeenkomst

Het jaarlijks organiseren van een netwerkbijeenkomst sociale domein waarbij medewerkers van sociale wijkteams, gemeente, zorginstellingen , vrijwilligersorganisaties en belangenverenigingen binnen het sociale domein elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaars netwerken versterken om zo mensen die hulpbehoevend zijn beter te kunnen helpen.

Ontmoeten, leren en versterken

Waar mensen elkaar ontmoeten ontstaan nieuwe verbindingen, komt er onderling begrip en vergroot men elkaars kennis. Wij willen de gemeente de opdracht meegeven om vooral deze elementen dus ontmoeten, leren en versterken terug te laten komen. Ook willen wij de gemeente meegeven om de organisatie te doen samen met een afvaardiging van maatschappelijke organisaties en mensen uit bijvoorbeeld de sociale wijkteams. In de organisatie ontstaat dan al verbinding tussen de verschillende krachtenvelden.

Zeker zijn van een sociale stad

Door de samenwerking van de sociale netwerken in Zaanstad te bevorderen draagt dit bij aan preventie en het versterken van de kracht van mensen.  Wij zullen u op de hoogte blijven houden over de voortgang van ons initiatief. U kunt zeker zijn dat wij als PvdA fractie met volle energie zullen blijven werken aan een mooi, lief en sociaal Zaanstad.

Namens de PvdA fractie,
Geert Rijken

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­