René Tuijn

De voorjaarsnota, eindelijk is hij er dan. Het resultaat van een aantal maanden zoeken naar besparingsopties. En aan de andere kant… helaas is hij er al… met geld uit het Rijk zal het financiële plaatje van de gemeente er over 3 maanden weer totaal anders uitzien.

De grote financiële “eb en vloed” - denk aan de plotselinge meevallers van de afgelopen maanden -  maken duidelijk dat we niet “blind” achter negatieve cijfers aan moeten lopen.  Bezuinigingen en dus het schrappen van beleid moet voorzichtig worden gedaan. Wat weg is, is weg en komt lastig terug. Naast financieel verstandig beleid gaat het in eerste instantie om beleid dat de Zaankanter nodig heeft.

In de voorjaarsnota zitten voorstellen voor 7,3 miljoen aan bezuinigingen. Dit maakt dat deze raad 1,3 tot 2,3 miljoen keuzevrijheid heeft om te sturen. De door het college genoemde 1,5 miljoen kan deze raad wat ons betreft dus zonder twijfel inzetten. Ook dit bedrag is namelijk aan de voorzichtige kant gekozen. Voorzitter we hebben te maken met een unieke gebeurtenis,  dat de raad op deze manier kan kiezen uit beleid. We hoeven niet in traditionele discussies te belanden met de zin…. “waar is uw dekking”?  Een pluim voor dit college en de raad die hier unaniem om heeft gevraagd via een amendement in december.

Als PvdA willen we benadrukken dat wij het zeer verstandig vinden dat er geen aanvullende bezuinigingsmaatregelen worden voorgesteld op het gebied van de jeugdzorg. De opgave uit het coalitieakkoord, is het maximaal haalbare zonder kwaliteitsverlies. Voor de doorontwikkeling is tijd en geld nodig. Meer bezuinigingen leidt onherroepelijk tot pijnlijke gevolgen in het leven van onze inwoners en…… uiteindelijk tot meerkosten voor de gemeente. Goed dus dat dat niet gebeurt.

Wij zijn blij dat Zaanstad meer doet tegen het lerarentekort dan Den Haag, zoals met de zij-instroomtrajecten. Maar aandacht blijft nodig. Datzelfde geldt voor de mooie stappen die worden gezet op het gebied van betaalbare woningen in nieuwbouwprojecten. Maar ook hier is nog werk aan de winkel.

Armoede en in de schuld zitten is ingrijpend. Het zet mensen buitenspel. 1 op de 7 kinderen groeit op in armoede. Met alle gevolgen van dien op het gebied van gezondheid en maatschappelijke ontwikkeling. Het coalitieakkoord zegt daarover iets heel treffends: We blijven de schuldenproblematiek koppelen aan zorgvragen, omdat we in schulden een belangrijke oorzaak zien van problemen op het gebied van zorg. Die preventie van zorgkosten, de mens centraal… daar draait het om.

Sinds kort ligt er een nieuwe armoedeaanpak die het bereik gaat vergroten. Maar er is meer nodig. Precies wat de coalitie eerder heeft afgesproken: het afkopen van schulden en daarnaast het eventueel toepassen van een stadspas of meedoen-pas, waarmee iedereen eenvoudig toegang heeft tot ondersteuning. Armoedebestrijding heeft prioriteit en een amendement is hier dus op zijn plaats.

De wethouder Financiën sprak in zijn presentatie van de voorjaarsnota over het kijken naar overlap in werkzaamheden. Zoals op het gebied van het jongerenwerk. De PvdA onderschrijft dat onnodige overlap moet verdwijnen. Maar welke bedrag daarbij hoort? Wanneer er sprake is van onduidelijkheid op het gebied van overlap. Is er volgens ons ook onduidelijk “of we alles wel doen wat nodig is”. Wij als raad hebben hier net als het college onvoldoende zicht op. Wij willen dan ook eerst uitvoerig met het college in gesprek over een nadere analyse op dit gebied. Het Zaanstad beraad zal duidelijk moeten maken welke stappen we kunnen zetten. Het gaat ook hier om preventie, om kosten in latere tijden te voorkomen. 

Op het gebied van duurzaamheidsbeleid zien we in de  voorjaarsnota dat een wijziging lijkt te worden aangekondigd, waar we als raad nog nooit over gesproken hebben. Er zal meer worden ingezet op ondersteuning van het bedrijfsleven en de industrie.

De PvdA is zeer benieuwd naar de interpretatie van de wethouder. Meer inzetten op industrie en een bezuiniging gaat volgens ons slecht samen. Naast CO2 besparing is het inmiddels uitermate belangrijk dat inwoners gemotiveerd blijven en ondersteund worden in de energietransitie. Wij willen dit onderwerp in ieder geval op de debat agenda omdat dit in de toekomst nader moet worden besproken en afhankelijk van de visie van het college een amendement op de tekst op dit moment misschien al op zijn plaats is.

Dan wil ik tot slot nog een paar extra debatonderwerpen aankondigen:

Op het gebied van inkomsten willen we graag spreken over inkomsten rond Airbnb en riviercruiseschepen, een aantal technische vragen is gesteld.

Wat betreft funderingsherstel zitten we nu op een schema van 150 woningen per jaar, maar dat moet een versnelling komen naar 300 woningen in 2022, sowieso een lastige opgave, maar dekt dit financiële kader de benodigde basis?

We hebben eerder aangegeven veel belang te hechten aan sociaal ondernemerschap. Organisaties  die mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt  betrekken bij de activiteiten.  Wij willen graag in gesprek over waar dit nu geborgd is in de organisatie.  Het ondernemersloket verdwijnt immers in de huidige vorm.

Voorzitter, de PvdA ziet veel perspectief in de huidige voorstellen en gaat de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

 

 

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­