Geert Rijken

Door preventie voorkom je zwaardere problematiek en daarmee hogere kosten. Het is een veel gehoord credo in de politiek als het gaat over zorg. Als PvdA Zaanstad geloven we in die preventieve aanpak, niet alleen om hogere kosten te voorkomen, maar vooral ook uit medemenselijkheid. Door problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken vergroot je de kans voor mensen om stevig in het leven te staan. Dit geldt ook voor het jongerenwerk in Zaanstad.

‘Het college is in de veronderstelling dat in de keten van jongerenwerk en veiligheid er sprake is van overlap.’

Op 20 juni behandelen we de voorjaarsnota in Zaanstad. In de voorjaarsnota 2019 worden de plannen bekend gemaakt voor de  begroting van 2020, kort gezegd hoeveel geld is er en waar gaan we dat aan uitgeven. Door dat er vanuit het Rijk minder geld richting gemeenten gaat en de tekorten in de jeugdzorg is dat een uitdaging. Het college heeft daarom een breed pakket van besparingsmaatregelen voorgesteld aan de gemeenteraad. Eén van de maatregelen betreft de aanpak van jongerenwerk en veiligheid. In dit veld zijn er veel waardevolle partners die het jongerenwerk en veiligheid vormgeven, denk o.a. aan Sportbuurwerk, st. Raaz, Straathoekwerk, Jongerenwerkers in Sociale wijkteams, Jeugd BOA’s. Het college is in de veronderstelling dat in de keten van jongerenwerk  er sprake is van overlap. De voorgestelde maatregel is om de overlap terug te dringen en te zorgen voor een meer gerichte inzet van jongerenwerkers op straat.

‘Als PvdA vinden we dat zorgvuldigheid en continuïteit bij het jongerenwerk en veiligheid voorop moet staan.’

Als PvdA vinden we dat zorgvuldigheid en continuïteit bij het jongerenwerk voorop moet staan. Tegelijk vinden we het terecht dat indien er onnodige overlap is in werkzaamheden dit moet worden voorkomen. Daarom hebben wij een motie ingediend die het college opdraagt om eerst een zorgvuldig onderzoek te doen. Het uitgangspunt hierbij moet zijn welke behoefte er is en om daarbij niet alleen te kijken naar de overlap maar ook naar datgene wat eventueel nog meer nodig is. Daarnaast vragen wij het college om vervolgens met een voorstel te komen voor een vernieuwde aanpak jongerenwerk en veiligheid zodat wij als gemeenteraad een goede en afgewogen beslissing kunnen nemen.

Geert Rijken

Motie: Jongeren Centraal

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­