Tjeerd Pietersma

Airbnb

In november 2017 heeft de PvdA al vragen gesteld de over toename van het Airbnb  aanbod, de mogelijke overlast daarvan en of er ook toeristenbelasting werd geïnd. In 2018 werd daarop door de toenmalige wethouder Straat een aantal maatregelen aangekondigd. Helaas hebben we moeten constateren dat daar tot de dag van vandaag nog steeds niets mee is gebeurd. Los van het feit dat Zaanstad daarmee inkomsten laat liggen, leidt het ook tot oneerlijke concurrentie met de verhuurders en hotels die wel aan hun verplichtingen voldoen.

Tegelijk blijkt uit onderzoek dat er in Zaanstad, in 2018, inmiddels meer dan 1000 bedden via Airbnb sites werden aangeboden voor verhuur en de groei gaat nog steeds door.

Reden voor de PvdA om tijdens de behandeling van de voorjaarsnota een motie in te dienen met daarin de opdracht aan het huidige college om voor het eind van het jaar de heffing van toeristenbelasting bij Airbnb aanbieders serieus te verbeteren en daar extra handhavingscapaciteit voor in te zetten. De kosten daarvan worden ruimschoots gedekt door de opbrengsten van de toeristenbelasting op Airbnb. De motie werd door de Raad unaniem ondersteund waarmee verwacht mag worden dat dit nu eindelijk geregeld wordt.

Bijkomend punt van aandacht is de onttrekking van woningen aan het reguliere aanbod van woonruimte.  Zolang de wachttijd voor een woning nog boven de 10 jaar ligt in Zaanstad zijn wij van mening dat er beperkingen  moeten worden opgelegd aan de commerciële exploitatie en onttrekking van regulier woningbezit.

Riviercruises

Zaanstad laat niet alleen geld liggen bij de Airbnb’s. Ook toeristen op de riviercruises die in Zaandam afmeren, blijken geen enkele vorm van toeristenbelasting te betalen. De Amsterdamse havendienst, die ook voor Zaanstad de havengelden int, brengt voor schepen die in Amsterdam afmeren wel €8,00 per dag aan dagtoeristenbelasting in rekening. Als je daarbij in ogenschouw neemt dat er in 2017 ongeveer 60 schepen Zaandam aandeden en dat dat er inmiddels meer dan 250 zijn dan is er alle reden om dit snel op te pakken. Met de motie van de PvdA, die brede steun kreeg in de Raad, rekenen we er op dat het college ook hierover nog voor de begrotingsbehandeling in 2019 een voorstel aan de Raad doet.

Tjeerd Pietersma
Woordvoerder Financiën, Economie en Toerisme.

Bijlagen

Motie 27, riviercruises

Motie 28, Airbnb

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­