René Tuijn

Deze week hebben de (in)formateurs Job Cohen en Geerten Boogaard hun verslag uitgebracht over de gesprekken die zij hebben gevoerd met Zaanse partijen. Het verslag dat zij uitbrachten bevat de uitgangspunten en eerste conclusies.

Zij schrijven: “ Een scenario dat op korte termijn de meeste stabiliteit lijkt te bieden is het toevoegen van GroenLinks en VVD aan het college in de huidige vorm - wat mede is ingegeven doordat de SP de informateurs heeft laten weten niet samen met de VVD een coalitie te willen vormen. Het coalitieakkoord vormt een basis van gemeenschappelijkheid tussen de partijen en kan uitgebreid worden met wensen van GroenLinks in het bijzonder op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Daarnaast, maar tegelijkertijd,  kunnen met SP (op het gebied van sociaal beleid, wonen en buurthuizen) en DZ (op het gebied van cultuurverandering in de gemeentelijke organisatie) concrete en stevige afspraken  worden gemaakt, waardoor het onderling vertrouwen de tijd krijgt om te groeien en ervaring wordt opgedaan met het werken met wisselende meerderheden”.

Het complete verslag is hieronder bijgevoegd. Alle deelnemende partijen hebben de gevoerde gesprekken als positief en constructief ervaren en herkennen zich in het advies van de (in)formateurs. De komende weken gaan we met zeven partijen de inhoudelijke onderhandelingen starten en met de SP en DZ per onderwerp kijken naar een mogelijke samenwerking. 

Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken hopen we spoedig een nieuw college te kunnen vormen, zodat wij de begrotingsbesprekingen in november als nieuwe coalitie kunnen voeren.

Verslag formateurs

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­