Overdekte fietswachtruimte Hempont  in 2020

Zaanstad – In oktober berichtten wij u dat onze motie om een overdekte fietswachtruimte bij de Hempont te realiseren unaniem was aangenomen. Op 24 januari kunnen wij u goed nieuws melden. De financiering is rond en medio juni zal de wachtruimte gerealiseerd zijn. Vandaag bracht de gemeente Zaanstad het persbericht uit.

Nadat de motie was aangenomen heeft Zaanstad onderzocht of er voldoende ruimte beschikbaar was op de locatie, of het positief zou bijdragen aan het fietsgebruik en de financiële haalbaarheid. De resultaten van het onderzoek zijn positief en daarom wordt uitvoering gegeven aan de motie.

Als fractie zijn wij blij met dit resultaat. De Hempont is een belangrijk verbindingspunt in de fietsroute van Zaanstad Noord (Krommenie/Assendelft) naar Amsterdam. Sinds de opkomst van de elektrische fiets wordt fietsen steeds meer een duurzaam alternatief voor het woon-werkverkeer. Om fietsen te stimuleren horen er, naast een gedegen infrastructuur, goede voorzieningen te zijn. De wachtruimte kan bijdragen aan het aantrekkelijker maken van fietsen.

Geert Rijken
Raadslid PvdA Zaanstad

Zie ook het nieuwsbericht in De Orkaan

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­