Geert Rijken over Poolse politicus en de ZaanPride

Sinds ik raadslid ben ontdek ik Zaanstad opnieuw. Ik ben vooral onder de indruk van alle initiatieven en mensen die de stad kleur geven en zich bekommeren om anderen. Zo ook van de Zaanse Regenboog die dit jaar een dit eerste ZaanPride gaan organiseren. Op 31 januari was ik bij een landelijke PvdA bijeenkomst in Rotterdam. Daar sprak de Poolse politicus Rober Biedron. Geïnspireerd door zijn woorden schreef ik onderstaand stuk.

'Ik ben de politiek ingegaan omdat ik één leven heb en dat in waardigheid wil leven', afgelopen vrijdag was ik bij een bijeenkomst waar de Poolse politicus Robert Biedron sprak.

Robert Biedron is de eerste openlijke homoseksuele presidentskandidaat van Polen en nu Europarlementariër. En eigenlijk zou dat niet bijzonder moeten zijn. Eigenlijk zouden we in 2020 toch zover moeten zijn dat seksuele geaardheid een voetnoot is waarna we weer over gaan tot de orde van de dag in onze Europese samenleving. Een samenleving waarin je zou moeten weten en voelen dat, ongeacht je seksuele geaardheid, je gelijke rechten hebt. Waar je kan trouwen, waar je een kind kan adopteren, waar in het onderwijs aandacht is voor seksuele ontwikkeling en diversiteit, waar je veilig hand in hand over straat kan lopen, en waar je uit liefde zonder schroom je partner een kus kan geven.

In Polen is er een conservatieve stroming. Een stroming die heeft geleid dat in 80 bestuurslagen, uiteenlopend van dorpen en kleine steden tot provincies, 'lhbt-vrije zone' resoluties zijn aangenomen. Het zijn geen fysieke zones die verboden zijn voor mensen of een verbod op seksuele diversiteit. Er wordt mee beoogd geen wetgeving meer te introduceren die lhbti’ers meer rechten geeft. Bijvoorbeeld geen voorlichting meer over seksuele diversiteit op scholen. Daarmee lijkt de soep iets minder heet dan hij wordt opgediend maar dan wordt de kracht van symboliek onderschat. Tachtig aangenomen 'lhbt-vrije zone' resoluties zeggen, ik erken jou niet. Ik erken jou niet in jou zijn als mens en geef je niet dezelfde rechten. Het zegt ik wantrouw jou omdat je anders bent dan ik ken. Het zegt, ik ben bang voor jou.

In Zaanstad hebben we het Zaanse Regenboogakkoord. Een akkoord waar soms kritiek op is. Want wat heb je immers alleen aan een stuk papier. Daar valt natuurlijk wat voor te zeggen maar ook hier moet de kracht van symboliek niet worden onderschat. Het Zaanse Regenboogakkoord zegt, ik zie en erken jou. Het zegt ook, al ben je anders dan ik ken, ik reik je de hand en vertrouw in jouw zijn. Het zegt jij mag er zijn.

Dit jaar wordt van 13 tot en met 20 juni in Zaanstad de eerste ZaanPride week georganiseerd en afgelopen zaterdag is het logo onthuld. De regenboogkleuren staan voor liefde, respect, vrijheid, acceptatie, gelijkwaardigheid en trots, samen vereend in een hart vorm. Liefde, respect, vrijheid, acceptatie, gelijkwaardigheid en trots. Het zijn waarden die in 2020 niet meer bijzonder zouden moeten zijn maar het nog wel zijn. De ZaanPride week geeft ons de kans uit te dragen dat Zaanstad een 'lhbtiq-vriendelijke zone' is. En veranderen we daarmee de situatie in Polen? Waarschijnlijk niet direct. Maar onderschat niet de kracht dat waar wij als mensen samenkomen om een stroming van liefde, respect, vrijheid, acceptatie, gelijkwaardigheid en trots op gang brengen een samenleving in hoop, vertrouwen en waardigheid laten ontstaan.

Lieve groet,

Geert, PvdA fractielid Zaanstad

Bronnen 'lhbt-vrije zone':

NOS
Elseviers Weekblad

Zaans Regenboogakkoord:

Zaanstad Raadsinformatie

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­