Songül Mutluer

Door: Songül Mutluer, wethouder Zaanstad.

Het lijkt wel een slechte film... Hopelijk een met een goed einde.

De afgelopen weken waren bijzonder te noemen voor ons allemaal. En ik vrees dat we nog een tijdje te maken zullen hebben met de semi-lockdown. Want het risico is nog niet voorbij en dat vraagt van ons allen geduld, net zoals het thuiswerken, de gesloten scholen en het sociale leven dat op nul staat.

De politiek en het bestuur van de stad stonden echter niet stil. Want de basis moest op orde blijven. Een dak boven het hoofd, inkomen, eten en voorkomen van vereenzaming. En er moesten acties worden ondernomen via een verordening om samenscholing te voorkomen: voor ieders gezondheid.

De afgelopen dagen is er echt ontzettend hard gewerkt, onder andere aan het mogelijk maken van financiële ondersteuning voor ZZP’ers, ondernemers en bewoners van Zaanstad die het (financieel) moeilijk hebben. Er is hard gewerkt door de GGD, de wijk- en jeugdteams en heel veel zorgpersoneel om te zorgen dat zorgen werden weggenomen of om zorg te verlenen. Het is fantastisch werk dat ze nog steeds verrichten, dag en nacht. Trots ben ik op hen, maar ook op de samenwerking met de corporaties die samen met de gemeente bewoners die hun huur niet konden betalen huurbevriezing of huurverlaging gaven en die hun oudere huurders belden om te vragen of ze iets nodig hebben. Trots ben ik ook op alle leraren die via thuisonderwijs de kinderen les geven. Kinderen die niet tot een computer of WiFi beschikten, helpen wij samen met het onderwijs en Stichting Leergeld aan deze hulpmiddelen. Trots ben ik ook op alle initiatieven die in de stad ontstonden om ouderen die vereenzamen te ondersteunen met muziek, beweging, een praatje en een bloemetje.

Ik zie de kracht van de samenleving ontstaan. Bij de voedselbank die we ook als gemeente blijven ondersteunen samen met alle vrijwilligers, bewoners en ondernemers die voedsel doneren. Bij de verzorgingshuizen samen met Zaankanters voor elkaar en andere vrijwilligers. Bij de maatschappelijke opvang, die nu gezamenlijk met een hoteleigenaar daklozen opvangt in een hotel.

De kracht van de samenleving. Dat is wat we nodig hebben. Als fractie, als wethouder, als gemeente, als partijgenoten staan wij ook voor u klaar.

Zorg goed voor elkaar. En blijf naar elkaar omkijken.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­