Sollicitatieplicht en re-integreren in tijden van corona

Door de coronacrisis is de situatie op de arbeidsmarkt razendsnel omgeslagen. Waar tot voor kort veel bedrijven kampten met acute personeelstekorten, staan nu overal arbeidsplaatsen op de tocht en zitten medewerkers massaal gedwongen thuis. Dit roept de vraag op hoe we moeten omgaan met mensen die behoren tot de risicogroep en in de bijstand zitten of door de coronacrisis hun werk verliezen. Als PvdA Zaanstad vinden wij dat zij de komende tijd makkelijker bijstand moeten kunnen krijgen én behouden. De PvdA Zaanstad heeft daarom vragen gesteld aan het college om bijstandsgerechtigden die een verhoogde kans op ernstig beloop hebben, tijdelijk te ontheffen van de sollicitatieplicht en re-integratieverplichtingen.

De tegenprestatie en sollicitatieplicht blijven gevoelige onderwerpen, zelfs in tijden van corona. Of het nu in de gemeenteraad of de Tweede Kamer is, zodra deze termen vallen, gaan alle alarmbellen af. Vaak is de tegenreactie dat maatwerk wordt toegepast, of dat deze maatregel is bedoeld om mensen in de bijstand aan een baan te helpen. Levering van een tegenprestatie op maat kan een positieve invloed hebben op mensen in de bijstand. Werkloosheid is aantoonbaar slecht voor de fysieke en mentale gezondheid. Een re-integratietraject kan mensen de ruimte bieden zichzelf te ontwikkelen en op weg te helpen richting zelfredzaamheid. Kortom: het is belangrijk dat mensen meedoen in de samenleving. Daar kunnen we onmogelijk tegen zijn. Wel hebben we op dit moment te maken met een totaal andere werkelijkheid.

Coronamaatregelen kabinet

Het coronavirus heeft zich als een olievlek over Nederland verspreid. Het advies van het kabinet en het RIVM luidt dan ook om medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken als dat kan. Op 23 maart heeft het kabinet, op advies van het RIVM, aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Een van die aangescherpte maatregelen is:

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Noodregelingen

Voor bedrijven en zelfstandigen die door de plotselinge coronacrisis in problemen zijn gekomen, heeft het kabinet noodregelingen uit de grond gestampt. Voor bedrijven die hun omzet sinds 1 maart hebben zien wegvallen, heeft het kabinet een regeling gelanceerd waarbij de overheid de loonkosten overneemt. De bijdrage kan oplopen tot 90 procent van de loonkosten als de omzet volledig wegvalt. Voor zelfstandigen zonder personeel voeren gemeenten een regeling uit om hun een uitkering op bijstandsniveau te geven, zonder voorwaarden of terugbetalingsafspraak. Ook voor flexwerkers die door de coronacrisis hun werk verliezen maar geen recht op een gewone uitkering hebben, komt een noodregeling. Op aandringen van de PvdA kunnen zij de komende tijd eenvoudiger aanspraak maken op bijstand.

Waarom risicogroepen ontheffen van sollicitatieplicht?

Waar een gezond persoon bij besmetting misschien alleen een beetje grieperig wordt, kan iemand uit een risicogroep op de intensive care belanden. Het is daarom van belang om deze risicogroepen te beschermen. We weten niet van iedereen met een bijstandsuitkering hoe het met zijn of haar gezondheid is gesteld. Het op voorhand verzamelen van dergelijke gegevens is bovendien in strijd met de privacywetgeving. Wél kunnen we aan mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, vragen om zich tijdens deze coronacrisis te melden wanneer ze tot een risicogroep behoren. 

Conclusie

In een tijd waarin de economie op halve toeren draait, lijkt een strikte handhaving van sollicitatieplicht en re-integratieverplichtingen contraproductief. Zeker waar het bijstandsgerechtigden uit een risicogroep betreft. Tijdens crisissituaties zoals deze mogen ideologische tegenstellingen niet de boventoon voeren. Bij re-integratie heeft het college ook een zorgplicht jegens bijstandsgerechtigden. Laten we in tijden van corona ook de mensen in de bijstand beschermen! Op basis van de antwoorden van de wethouder kunnen we concluderen dat binnen de maatwerk aanpak van de gemeente Zaanstad ruimte is om bijstandgerechtigden uit de risicogroep te ontzien. Dit is een positieve insteek die wij goed zullen volgen.

Bijlage

Vragen toegang bijstand

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­