Diepe buiging voor de zorg door Geert Rijken

Nadat er in de landelijke politiek al veel gesproken is over de schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen bereikte de discussie ook de Zaanse raad. Een discussie die al snel gaat over beleid en daarmee voorbij gaat aan de emoties en gevoelens waarmee zorgmedewerkers die in de frontlinie staan worden geconfronteerd.

Angst, onzekerheid en stress

Je zal te horen krijgen dat heel Nederland bij hoesten thuis moet blijven maar van jou als zorgmedewerkers wordt verwacht dat je ondanks deze klachten wel moet werken. Je zal de dagelijkse stress moeten ervaren dat je niet weet of er over 2 dagen nog genoeg mondkapjes of schorten beschikbaar zijn of te horen krijgt dat er te weinig testcapaciteit is wanneer je in onzekerheid leeft of je mogelijk besmet bent. Gelukkig, alles gaat nu stapje voor stapje beter en de RIVM richtlijnen voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis worden steeds verder aangescherpt. Echter de angst, onzekerheid en stress waarmee alle zorgmedewerkers in de frontlinie mee moeten omgaan mogen we niet onderschatten. Het verdient aandacht, zorg en bovenal erkenning.

Vertrouwen en samenwerken

Toch is de vraag wat wij, als lokale PvdA fractie, kunnen betekenen bij signalen die wij over schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen ontvangen. Als fractie bedrijven wij politiek vanuit vertrouwen en samenwerking met tegelijkertijd een kritische houding wanneer dat nodig is. Een belangrijke constatering van ons is dat de burgemeester, wethouders en ambtelijke organisatie sinds het uitbreken van de crisis bergen werk hebben verzet en ons vertrouwen hebben. Van begin af aan hebben wij de mogelijkheid om verontruste signalen die vanuit de Zaanse samenleving tot ons komen direct kenbaar te maken. Uit het contact wat wij hebben gehad over de schaarste van de persoonlijke beschermingsmiddelen blijkt dat de samenwerking tussen veiligheidsregio Zaanstreek Waterland en zorgorganisaties goed verloopt. Ook zorgorganisaties onderling werken samen. Zo is er bijvoorbeeld een Corona thuiszorgteam opgericht en kunnen inmiddels zorgmedewerkers zich laten testen.

Al deze positieve punten ten spijt neemt natuurlijk niet weg dat niet alles vlekkeloos verlopen is. Er is schaarste en er hebben zich situaties voor gedaan waarin de bescherming niet voldoende is geweest. Daar moeten we niet voor weglopen en vooral van leren. Waar wij constateren dat er lokaal alles is en wordt gedaan om vanuit samenwerking de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen op orde te krijgen worden de zorgmedewerkers in de frontlinie geconfronteerd met situaties waarin zij zich onveilig voelen.

Wij kunnen dan ook niet anders dan een diepe buiging te maken voor alle zorgmedewerkers en hen prijzen voor de moed en kracht om ondanks alle onzekerheid, angst en stress toch door te gaan.

Geert Rijken,
Raadslid PvdA

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­