Dag van de Arbeid 2020 met SP, Groen Links en ROSA

Vandaag is het de  internationale Dag van de Arbeid. Door de coronacrisis zijn er geen grote bijeenkomsten of manifestaties, maar het gedachtegoed van 1 mei staat wel meer overeind dan ooit! Op deze dag is het belangrijk solidair met elkaar te zijn, dat laten wij vandaag zien samen met Groenlinks Zaanstad, Rosa Zaanstad en de SP Zaanstreek. Want solidariteit: juist nu! En voor altijd!

Deze Coronacrisis betreft namelijk niet alleen onze gezondheid (ook psychosociaal), maar ook onzekerheid over werk en inkomen, onze kijk op cruciale beroepen, de druk op mantelzorgers en onze solidariteit naar elkaar. Want gelukkig is die juist ook in Zaanstad zichtbaar!

Kijk naar de velen bedrijven die een extra bijdrage leveren aan de voedselbank, kijk naar de woningcorporaties die samen met de gemeente afspraken maken met huurders die het zwaar hebben, kijk naar hoe de inwoners van Zaanstad onze locals suppoorten en zo onze kleine MKB-ers ietsje lucht geven, zie de mooie initiatieven van musici die voor verzorgingstehuizen zorgen voor een kleine muzikale ondersteuning. En natuurlijk de Hart voor Zaankanterskwis (de Culturele Raad Zaanstad en het Wij zijn Zaankanters Platform) om Zaanse organisaties een steuntje in de rug te geven.

Die solidariteit is prachtig om te zien en moeten we koesteren en vasthouden. Maar het is niet voldoende. Hiervoor zijn ook politieke keuzes nodig.  Want er komt toch heus ook weer een tijd na corona. Dat gaat nog een poosje duren en er is nog veel onzeker. Maar wat we wel zeker weten is dat veel van de beslissingen die we nu nemen, straks grote gevolgen hebben. Daarom moeten we niet wachten met het gesprek over hoe we willen dat ons land er dan uit gaat zien. Hoe we de schade repareren, maar ook wat we meenemen. De lessen die we geleerd hebben en de dingen die we nu meer waarderen. Lodewijk Asscher schreef er een mooi stuk over op de site van de PvdA:

Want deze tijd maakt niet in iedereen het beste los. De mensen die met koffers vol cash op vliegvelden in China staan om hele ladingen mondkapjes en beademingsapparatuur op te kopen voor woekerprijzen. Bedrijven die er normaal een sport van maken om zo min mogelijk bij te dragen aan de samenleving zoals Booking.com, staan nu vooraan in de rij om steun te vragen.

Wat ook opvalt: de mensen waar we het meest afhankelijk van blijken te zijn, zijn de mensen die de afgelopen jaren de straat op gingen voor meer waardering en minder werkdruk: verpleegkundigen, vakkenvullers, onderwijzers en OV-personeel. Ook voor de uitbraak van het coronavirus was het heilige geloof in marktwerking op zijn retour. Maar deze crisis brengt in een klap alle kwetsbaarheden van het aandeelhouderskapitalisme genadeloos aan het licht.

Dat er teveel van onze kennis is geoutsourced. Dat we te afhankelijk zijn geworden van anderen. Dat de risico’s van ons economisch model bij mensen met de minst betaalde banen en meeste onzekerheid – flexwerkers, uitzend- en oproepkrachten – zijn neergelegd.

We zien nu hoe fragiel onze samenleving is. Maar ook hoe sterk. En hoe belangrijk bestaanszekerheid voor ieder mens is. Het is daarom goed om straks de wederopbouw vanuit gedeelde waarden vorm te geven:

  • In deze crisis is onze saamhorigheid onze kracht gebleken. Laten we dat vasthouden. Minder ruimte voor het grote geld en de grote mond, meer waardering voor alle mensen die iets voor een ander doen. Meer collectief en minder individualisme. In Nederland en samen met andere landen in Europa.
  • Kennis, macht en inkomen worden gedeeld in deze crisistijd. Dat kan en moet ook daarna. En publieke waarden, brengen we weer in publieke handen. Zodat we niet meer afhankelijk zijn van de macht van de markt en Big Farma.
  • Samenwerking in de zorg bleek sleutel voor opvangen van de crisis. Laat dat de nieuwe standaard worden.
  • Steun aan bedrijven kan alleen onder strikte voorwaarden. Met daarbij afspraken over een duurzame en verantwoorde toekomst. De positie van werknemers, nu en op de lange termijn, staan voorop. En de rekening wordt eerlijk verdeeld, aandeelhouders betalen mee.
  • De staatsschuld mag nooit belangrijker zijn dan de mensen in de publieke beroepen die zo hard voor ons allemaal werken.

Het is goed met elkaar te delen wat jij vind dat we moeten leren uit deze tijd? Wat laten we achter en wat nemen we mee? Laat het ons weten.

Een mooie dag van de Arbeid, blijf gezond en let een beetje op elkaar!

Namens Fractie en bestuur

Melle Has
Steunfractielid PvdA Zaanstad

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­