Aangepast sporten in Zaanstad

Als ouder of sporter je weg vinden om een geschikt aangepast sportaanbod te vinden in Zaanstad is best een opgave. Waar moet je zoeken, bij wie kan je terecht en is het aanbod er wel? Voor sportclubs en verenigingen die aanbod willen creëren geldt de vraag bij wie kan je terecht voor ondersteuning.

Op donderdag 11 juni behandelden wij in de raad de Sportvisie ‘Een leven lang plezier beleven aan sport!’ met als voornaamste missie, de sport in Zaanstad is er voor iedereen. Een missie die wij als vanzelfsprekend van harte ondersteunen. Toch hebben wij gemeend om via een amendement het aangepast sporten nadrukkelijker in de visie op te nemen. Waarom? Dat leest u hier.

Wat vindt u van sport in Zaanstad?

De aanloop van de sportvisie was nog in het pré corona tijdperk. Op 22 januari hebben wij via de sociale media een oproep gedaan om ervaringen en ideeën rondom sporten in Zaanstad met ons te delen. Eén van de reacties was van een moeder waarvan haar kind autisme heeft. Zij gaf bij ons aan het lastig te vinden om een geschikt sportaanbod voor haar kind te vinden. Voor ons de aanleiding om verder te kijken. Zo zijn we op bezoek geweest bij Only Friends in Amsterdam, een vereniging die zich met een fantastisch complex helemaal richt op het aangepast sporten. Zijn we samen met Mama Vita, een netwerk voor moeders van kinderen met autisme op bezoek gewest bij een vakdocent lichamelijke opvoeding in het speciaal onderwijs en hebben wij uiteraard gesproken met coaches en vrijwilligers van sportclubs in Zaanstad.  Al deze bezoeken onderstreepte voor ons nogmaals het belang van sport en vooral ook dat sport er voor iedereen moet zijn. Het leerde ons ook dat er in Zaanstad een hoop goeds gebeurt maar dat het ook nog beter kan. Uit alle gesprekken kwamen 3 punten naar voren:

  • Verenigingen hebben behoefte aan een centraal aangestuurd kennisnetwerk en ondersteuningsaanbod;
  • Ouders en sporters missen een centraal aanbod overzicht of weten niet waar dat te vinden is;
  • Het liefst wordt er gesport dichtbij huis;

Wij nemen ons petje af voor alle vrijwilligers en coaches bij onze Zaanse verenigingen. Het is een enorme uitdaging om aanbod te creëren op het gebied van aangepast sporten. Wij geloven dat kennis delen helpt en versterkt. Omdat vrijwillige tijd een schaars goed is zien wij daarom een centrale en aansturende rol weggelegd bij de gemeente of het sportbedrijf Zaanstad, gericht op het elkaar ontmoeten en delen van kennis. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er een toegankelijk ondersteuningsaanbod komt waarbij vrijwilligers en coaches bij professionals met vragen terecht kunnen.

Een centraal aanbod is te vinden via de website https://www.unieksporten.nl/.   Waar het nog aan schort is de bekendheid en wij vragen ons af of het aanbod van elke vereniging er te vinden is. Hier ligt dus een taak om het aanbod van elke Zaanse vereniging erop te vermelden en de bekendheid te vergroten.

Tot  slot het aanbod in Zaanstad. Wij hebben een aantal ouders gesproken waarbij het aanbod voor aangepast sporten buiten Zaanstad is gevonden. Dit gaat in veel gevallen prima maar vraagt qua logistieke organisatie en tijd wel wat van de ouders. De wens is dan ook om wanneer het kan zo dichtbij als mogelijk te kunnen sporten en nog beter, ook nog bij de club of verenigingen waar je zelf lid van bent. Wij realiseren ons dat door de aandacht en soms specifieke kennis die vereist is bij het aangepast sporten dit niet altijd mogelijk zal zijn en je soms bent aangewezen op het aanbod in de regio. Toch vinden wij wel dat we als Zaanstad de ambitie moeten hebben om het aangepast sporten zoveel als mogelijk dichtbij huis te organiseren. Wij denken dat door het delen van kennis en een goed ondersteuningsaanbod het voor verenigingen drempelverlagend kan werken om aanbod te creëren.

Unaniem aangenomen

Wij zijn enorm blij dat ons amendement aangepast sporten unaniem is aangenomen door de Zaanse raad. Met de toevoeging van de punten, het (door)ontwikkelen van een kennisnetwerk en ondersteuning, centraal aanbod overzicht, uitbreiden van het aanbod in Zaanstad en samenwerken in de regio, is het aangepast sporten nog meer verankerd in de visie. Maar hoe nu verder? De visie wordt in de uitvoeringsagenda verder uitgewerkt in concrete acties, deze wordt eind 2020 verwacht. Wij zien de uitwerking met belangstelling tegemoet en hopen daarmee het sporten voor iedereen nog meer toegankelijk en bereikbaar te maken.

Geert Rijken
Raadslid PvdA

Amendement aangepast sporten:

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­