Burgemeester in ’t Veldpark, veiligheid én zorg

In Zaanstad moeten we zeker zijn van een leefbare stad waarin we aandacht voor elkaar hebben, waar je je veilig voelt en je thuis je rust kan vinden. Dit geldt ook voor burgemeester in ’t Veldpark. Al ruim zes jaar lang is er overlast in het park. Dit legt een beslag op bezoekers van het park, maar zeker ook op de omwonenden. De afgelopen maanden hebben wij samen met een omwonende opgetrokken om de urgentie van een oplossing en maatregelen kenbaar te maken aan de gemeente Zaanstad. Wij zijn blij dat dit heeft geresulteerd in maatregelen die in een bewonersbrief, en als antwoord op onze vragen zijn aangekondigd. Maar daarmee zijn we er nog niet.

De aangekondigde maatregelen bestaan o.a. uit:

  • Individuele aanpakken gericht op preventie, zorg en nazorg voor zorgbehoevenden;
  • Haalbaarheidsonderzoek naar een inloopvoorziening met gebruikersruimte;
  • Alcohol- en/of samenscholingsverbod;
  • Afsluiting van een deel van het park tussen 22u. en 6u.;
  • Extra handhaving.

Je stem laten horen maakt het verschil

Het laten horen van je stem kan dus wel degelijk verschil maken. De omwonenden hebben een brief aan burgemeester Hamming geschreven die door 180 personen is ondertekend. Daarnaast hebben wij de afgelopen maanden tijdens het vragenuur vragen gesteld aan de portefeuillehouder, hebben wij veelvuldig contact gehad met burgemeester Hamming en tot slot hebben wij artikel 51 vragen gesteld. Daarbij hebben wij steeds aangedrongen op maatregelen die 3 sporen volgen:

  • Handhavende maatregelen op korte termijn die veiligheid en leefbaarheid in het park terugbrengen en zorgen voor rust voor omwonenden;
  • Zorgmaatregelen omdat een deel van de overlastgevende groep ook zorgbehoevend is;
  • De overlast moet blijvend worden opgelost en zich niet verplaatsen naar andere delen in Zaanstad.

De afgelopen jaren zijn er vanuit Zaanstad diverse acties ondernomen. Zo is de groep  in kaart gebracht. Aanvullend hierop zijn er individuele handelingsplannen opgesteld i.s.m. GGD, GGZ en verslavingszorg voor een groep van 17 personen. Vanuit politie en handhaving is extra aandacht voor deze plek, zijn er gebiedsverboden opgelegd en tot slot is er begin april cameratoezicht ingesteld wat inmiddels ook weer is verdwenen omdat het te weinig effect sorteerde. Ondanks deze inzet hebben omwonenden te weinig verbetering ervaren.

Veiligheid én zorg

Met de uitgekomen bewonersbrief lijkt het eerste spoor van maatregelen nu verder te worden opgepakt. Het zal afwachten zijn in hoeverre de veiligheid en leefbaarheid in het park verbetert en of de overlast zich niet verplaatst, wij zullen dit met aandacht blijven volgen. Voor het tweede spoor zullen wij blijven aandringen op een inloopvoorziening voor de zorgbehoevende groep. Dit achten wij nodig om verplaatsing van de problematiek te voorkomen en omdat wij streven naar een Zaanstad waarin we naar elkaar omkijken. Er is door de gemeente een opdracht gegeven om een geschikte locatie te vinden op korte termijn.

Structurele oplossing

Er dient een structurele oplossing te komen waarbij de overlast in ‘t Veldpark stopt, zich niet verplaatst, waar zorg geboden wordt aan mensen die dat nodig hebben en gehandhaafd wordt op illegale activiteiten. Voor complexe problematiek bestaan echter geen makkelijke oplossingen. Wij zullen staan voor een veilig en leefbaar park waar maatregelen getroffen worden tegen criminele activiteiten en tegelijkertijd zullen wij staan voor medemenselijkheid voor wie dat nodig heeft.

Geert Rijken
Raadslid PvdA

Artikel 51 vragen Burgemeester in ‘t Veldpark

Bewonersbrief

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­