Nieuw inburgeringsstelsel socialer en rechtvaardiger, door Geert Rijken

Per 1 juli 2021 wijzigt het inburgeringsstelsel. Als PvdA Zaanstad juichen we toe dat in het nieuwe stelsel maatwerk en hulp aan de inburgeraar centraal wordt gesteld. Het geeft gemeenten de kans om nieuwe inwoners met zorg en aandacht te begeleiden en de kansen op een volwaardig bestaan te vergroten. Maar voor het zover is moet nog wel het nodige gebeuren.

Einde aan malafide taalbureaus

Kwalitatief goed taalonderwijs bij betrouwbare aanbieders, dat is voor de PvdA een vereiste. In het nieuwe stelsel worden gemeentes verantwoordelijk voor het organiseren en aanbieden van taalonderwijs. Dit geeft Zaanstad de mogelijkheid om stevige kwaliteitseisen te stellen en daar ook grip op te houden. In het huidige stelsel is sinds 2013 de nieuwkomer verantwoordelijk voor het organiseren van zijn eigen taalonderwijs. Hiervoor wordt een DUO-lening van maximaal 10.000,- afgesloten. In de praktijk heeft dit geleid dat taalscholen als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Daar zitten natuurlijk kwalitatief goede en eerlijke scholen tussen maar er zijn ook een hoop excessen uit ontstaan. De nieuwkomer is daar uiteindelijk de dupe van. Slecht taalonderwijs en daarmee een mindere beheersing van de Nederlandse taal verkleint de kans om mee te kunnen doen. Hier ligt nu een kans om het beter te organiseren.

Begeleiding op maat van A tot Z

Een andere belangrijke wijziging is dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de begeleiding. Dit start al in het AZC (asielzoekerscentra). Het grote voordeel is dat er meer maatwerk geleverd kan worden. In het huidige stelsel heeft de gemeente alleen een verantwoordelijkheid voor het toeleiden naar werk. Omdat dit parallel loopt met het taalonderwijs, wat de nieuwkomer zelf dient te organiseren, blijkt in de praktijk dit vaak lastig te combineren. In de nieuwe aanpak zien wij een centrale rol voor de gemeente waarmee het onderwijs afgestemd kan worden op de leer-werktrajecten waarbij er oog is voor juiste balans in belastbaarheid en tijd. Dit zal moeten bijdragen aan een succesvolle inburgering waarbij de talenten van mensen benut gaan worden.

Voorkomen van schulden

Maatwerk is bij inburgering geen uitzondering, maar uitgangspunt. De knelpunten waar inburgeraars bij de overheid tegen aanlopen zijn niet anders dan voor andere burgers. Wel leiden knelpunten bij inburgeraars sneller tot problemen in het kwadraat. Zij kennen de taal noch de wijze waarop Nederland en de gemeente is georganiseerd, er zijn grote cultuurverschillen en er moet in de beginperiode ontzettend veel geregeld worden. Wij zijn blij dat bijstandsgerechtigde nieuwkomers de 1e zes maanden financieel ontzorgd worden. Vanuit de uitkering wordt gas, water, stroom, de huur en de verplichte zorgverzekering betaald. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de financiële zelfredzaamheid. Uit vragen die wij hebben gesteld blijkt dat wanneer er na deze periode twijfels zijn over de zelfredzaamheid de ondersteuning verlengd kan worden. Door het voorkomen van schulden en het verminderen van geldstress, blijft er meer ruimte en focus over op het succesvol integreren in de Zaanse samenleving.

We doen het samen

In het koersdocument is ook aandacht voor het informeel leren van de taal. Naast goed onderwijs is het oefenen van taal in (vrijwilligers)werk of in contact met inwoners van Zaanstad minstens zo belangrijk. Zaanse maatschappelijke organisaties zoals De Sluis  maar ook Vluchtelingenwerk en NewBees spelen hierin een belangrijke rol. Wij zijn dan ook blij om te horen dat zij actief betrokken worden bij het vormen van het nieuwe beleid en verwachten dat zij verankerd worden in de nieuw aanpak. 

Aandachtspunten

Bij nieuwkomers met een vluchtachtergrond speelt niet zelden dat zij traumatische ervaringen hebben opgelopen en daardoor angstig en argwanend staan ten opzichte van autoriteiten. In Zaanstad is hier al aandacht voor maar in het koersdocument werd dit onvoldoende benoemt. Mentaal welbevinden draagt bij aan het succesvol integreren. Wij hebben extra aandacht gevraagd voor psychosociale ondersteuning.

Daarnaast hebben we zorgen over de groep die niet meegaat in de nieuwe aanpak. Zaanstad dient ook serieus werk te maken van de inburgering van de mensen die nu aan het inburgeren zijn of dat de komende tijd nog moeten doen onder het huidige niet goed functionerende stelsel. Wij zijn van mening dat ook  zij mogen rekenen op een betrokken gemeente Zaanstad, zodat zij ook een goede start kunnen maken. In de verdere uitwerking van het beleid zullen wij aandacht blijven vragen voor deze groep.

Tot slot

Mensen volwaardig laten meedoen, maar vooral ook volwaardig laten zijn in hun mensheid. Dat is in de eerste plaats belangrijk voor mensen zelf, maar ook voor de Zaanse samenleving als geheel. Wij zijn blij met het koersdocument en zien met vertrouwen een nadere uitwerking tegemoet.

Geert Rijken

Bronnen:

Artikel Volkskrant frauderen bij taalscholen:

Koersdocument, "Nieuwkomers doen meteen en volwaardig mee"

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­