Wat blijft er over van de Zaanse cultuur na de COVID-19 crisis?

'Cultuur geeft de stad haar eigen identiteit. Het speelt ook een verbindende rol tussen de inwoners van Zaanstad. Honderden vrijwilligers werken hier aan een inspirerend mozaïek van amateurkunst. Cultuur is ook de Zaanse geschiedenis, de oude en nieuwe Zaanse stijl, het Zaans Museum, het erfgoed en Inverdan. Cultuur moet voor iedere Zaankanter toegankelijk zijn.'

Begin September heeft de Gemeenteraad ingestemd met extra aanvullende subsidie ter hoogte van aan € 371.000 het Zaantheater, de Filmfabriek en het Zaans Museum.  Als PvdA hebben we dit voorstel van het College volledig kunnen steunen.  Genoemde organisaties zijn te belangrijk om het risico te lopen dat ze door de gevolgen van de COVID-19 crisis omvallen.

Ook is een voorstel aangenomen om daarnaast nog eens € 150.000 vrij te maken voor extra ondersteuningsmaatregelen voor kleine culturele instellingen, amateurkunstverenigingen en organisatoren van culturele activiteiten. De behoefte aan ondersteuning kan per culturele instelling verschillen. Daarom heeft de PvdA aangedrongen om maatwerk te leveren wanneer dat in uitzonderlijke gevallen nodig is, wij zijn blij dat de wethouder heeft toegezegd dit te doen. Het Zaanse culturele leven is kleurrijk en divers. Veelal zijn het vrijwilliger die het mogelijk maken dat de inwoners van Zaanstad kunnen kiezen uit het grote aanbod van culturele activiteiten. Dat stelt bijzonder eisen aan de vormgeving van de aanvullende subsidieregeling.

Bij de totstandkoming van de Cultuurvisie adviseerde de Raad voor de Cultuur:

  • Creatieve en kunstzinnige talenten krijgen kansen en mogelijkheden om zich artistiek te ontplooien;
  • iedereen heeft toegang tot cultuur ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats;
  • er is een pluriform aanbod van cultuur waarin het bestaande wordt gekoesterd en het nieuwe wordt omarmd.

Ik haal deze uitgangspunten bewust aan omdat het om meer gaat dan alleen de financiële schade m.b.t. de exploitatie van organisaties, stichtingen en verenigingen te compenseren. Veel culturele activiteiten waar wij met zijn allen jaarlijks van kunnen genieten worden bij gelegenheid georganiseerd. Onder de huidige COVID-19 maatregelen is dat bijna niet haalbaar. Repeteren, optredens en exposities vrager grotere ruimten, er kan gemiddeld minder publiek komen en zijn daardoor bijna niet meer rendabel uit te voeren.

De nog uit te werken ondersteuningsmaatregelen bieden de mogelijkheid om de veelkleurigheid van het Zaanse cultuurleven te behouden, niet alleen tijdens de COVID-19 crisis maar ook daarna. Of het beschikbaar gestelde bedrag genoeg is zal o.a. afhangen van het aantal aanvragen en de vraag hoe de huidige crisis zich verder zal ontwikkelen. Zo nodig zullen we daar later opnieuw aandacht voor vragen.

Tjeerd Pietersma, woordvoerder Cultuur PvdA Zaanstad

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­