Voorzitter, Bij de voorjaarsnota gaf de Pvda aan dat het verstandig is om niet te gaan bezuinigen en geen onomkeerbare besluiten te nemen om de begroting sluitend te krijgen. Als PvdA staan we nog steeds achter die keuze. Wij ondersteunen het college om niet te bezuinigingen op onze sociale voorzieningen en zaken als dienstverlening voor onze inwoners en bedrijven. Juist in tijden van crisis zoals Corona en nu weer de torenhoge energieprijzen, moeten inwoners en burgers kunnen rekenen op noodzakelijke begeleiding en steun vanuit de gemeente. Ondertussen blijft het stil vanuit Den Haag. Er is nog steeds geen besluit genomen om onze gemeente financieel adequaat te ondersteunen. Dit terwijl de taken die gemeenten moeten uitvoeren steeds complexer worden op het vlak van klimaat op het vlak van de omgevingsvisie, het aan het werk helpen van mensen en de goede zorg blijven verlenen. Weliswaar is er eindelijk extra geld gekomen voor jeugdzorg maar door alle andere taken kunnen we die nu niet optimaal aanwenden. Slechts een deel wordt nu ingezet. Zaanstad begint nu met een aantal extra maatregelen uit het AEF rapport. Dat de Zaanse maatregelen effect hebben hebben we eerder gezien, ruim 1,2 miljoen bespaard. Toch zien we nog een toename van het aantal kinderen dat zware hulp nodig heeft. Als het Rijk duidelijkheid geeft over de structurele middelen geeft de begroting geluk aan dat we het geld aanwenden om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om aan de taakstelling van het Rijk te voldoen. Dat extra geld is dringend nodig om te werken aan de wachtlijsten, effectieve hulp en kwalitatief goed personeel om te voorkomen dat de kosten weer de pan uit rijzen. Laat dus helder zijn, voor de PvdA staat goede zorg voorop. Zeker aangezien corona zijn sporen achterlaat. Steeds meer zorgmedewerkers spreken hun zorgen uit over situaties die ze aantreffen bij jeugdigen en gezinnen. Uit de begroting blijkt dat ook de wijkteams tegen de grenzen aanlopen van wat nog verantwoord is. Corona heeft ook mooie initiatieven tot ontplooiing gebracht. Inwoners van Zaanstad hebben laten zien dat ze er zijn voor elkaar en oog hebben voor de zorgen van hun omgeving. Ook is gestart met de Zaan Experience die ook deze herfst weer draaide voor onze jongeren. Een prachtig jeugdinitiatief met sport en cultuur wat de PvdA ook zonder corona graag ziet voortbestaan. De begroting spreekt van een plotselinge kentering waarbij er teveel werk is voor te weinig mensen. Helaas zien we dat niet terug in het aantal bijstandsgerechtigden in Zaanstad. Dit aantal was ook in het eerste kwartaal 2021 hoger dan in 2019. Een signaal dat er mensen achterblijven. We moeten als maatschappij veel meer inzetten op waardevol werk, dat een bijdrage aan de maatschappij levert én aan mensen die op afstand van de arbeidsmarkt staan. Er blijft namelijk straks een groep mensen over (zoals die er voor de coronacrisis ook was) voor wie ‘regulier’ werk niet haalbaar is. Laten we eerlijk zijn, de meesten van hen willen graag aan het werk. Maar velen hebben specifieke uitdagingen, waarvoor maatwerk nodig is. Voor ons is het erg belangrijk dat Werkom goed functioneert en is het een signaal dat de door de PvdA gewenste basisbanen waarover we een initiatief hebben gehad nodig zijn. Verduurzaming blijft de komende jaren een groot thema. De noodzaak om die programma’s te versnellen is groot. Met de Regionale Energie Strategie en het warmteplan zijn goede stappen gezet. De energiearmoede die door de stijgende gasprijzen veel aandacht krijgt is echter een groot probleem. Dit heeft een landelijke aanpak nodig, maar het is ook goed om in de kader nogmaals te wijzen op een groot Zaans probleem. De kwaliteit van de woningvoorraad en de sterk achterblijvende isolatie. Hier komen duurzaamheid, woongenot, armoede en gezondheid bij elkaar. Alleen het gesprek aan gaan met bewoners is niet genoeg. Hier moet veel meer aandacht naar toe. Concrete plannen die daadwerkelijk resultaat opleveren en voor de inwoners en bedrijven van Zaanstad realiseerbaar zijn. Naast deze aandachtspunten voor de komende jaren is er natuurlijk ook veel om trots op te zijn. Met de beperkte middelen van de afgelopen jaren is veel gerealiseerd. Zaanstad barst van de bouwplannen. De komende jaren worden er duizenden woningen gebouwd. En er is aandacht voor de groepen die dat nodig hebben. Er zijn woningen nodig voor lage- en middeninkomens. De BKZ starterswoning komt eraan. Voor 2021 en 2022 start de bouw van 3500 woningen. Zaanstad heeft ook met succes een beroep gedaan op de Woningbouw Impulsgelden vanuit Den Haag. Een buitengewoon goede lobby waarbij Zaanstad meer heeft binnengehaald dan welke Nederlandse gemeente ook. Daardoor kan Zaanstad versneld de komende 10 jaar bijna 8.000 woningen realiseren Binnen het terugdringen van armoede is het opkopen van schulden bij jongeren via het project “get a grip” zeer effectief. Mensen worden in hun kracht gezet en vallen minder terug. Eind dit jaar besluiten we daarnaast over de stadspas, waarmee inwoners met een laag inkomen makkelijker toegang krijgen tot voorzieningen zonder steeds formulieren in te vullen. Sport en Cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn en blijven. Op het gebied van het lerarentekort heeft Zaanstad bijgedragen aan het krijgen van meer zij-instromers in het onderwijs. Corona heeft er toe geleid dat de scholen inmiddels veel meer geld hebben voor een goede ondersteuningsaanpak, maar leerkrachten zijn er nog steeds niet genoeg. Wij zijn trots op de mogelijkheid tot het verkrijgen van woonruimte die Zaanstad biedt aan o.a. onderwijzers om Zaanstad zo aantrekkelijk te maken als werkgebied. Ga hier vooral mee door college, zoek de kansen om een aantrekkelijke stad te zijn. Milieu is meer dan de energietransitie. Er ligt een actieplan “schone lucht” waar we trots op mogen zijn. Ik wil hier nog wel even in een bijzin aan toevoegen dat de snelheidsverlaging op de A8 waar deze raad al herhaaldelijk voor heeft gepleit ontbreekt, net als hogere geluidsschermen. Daar is blijvende aandacht voor nodig. Voorzitter, tot slot : 43 mln. uit het huisvestingsfonds om de veiligheid, de leefbaarheid en kwaliteit van 5 kwetsbare wijken te verbeteren. Voor een dergelijke slag in een beter en leefbaarder Zaanstad hangen wij de vlag uit. De PvdA gaat ook nu voor een eerlijke, sociale, veilige en duurzame samenleving. Met elkaar zetten we stappen. Dank u wel.

Voorzitter,

Bij de voorjaarsnota gaf de PvdA aan dat het verstandig is  om niet te gaan bezuinigen en geen onomkeerbare besluiten te nemen om de begroting sluitend te krijgen. Als PvdA staan we nog steeds achter die keuze. Wij ondersteunen het college om niet te bezuinigingen op onze sociale voorzieningen en zaken als dienstverlening voor onze inwoners en bedrijven. Juist in tijden van crisis zoals Corona en nu weer de torenhoge energieprijzen, moeten inwoners en burgers kunnen rekenen op noodzakelijke begeleiding en steun vanuit de gemeente. 

Ondertussen blijft het stil vanuit Den Haag. Er is nog steeds geen besluit genomen om onze gemeente financieel adequaat te ondersteunen. Dit terwijl de taken die gemeenten moeten uitvoeren steeds complexer worden op het vlak van klimaat op het vlak van de omgevingsvisie, het aan het werk helpen van mensen en de goede zorg blijven verlenen. Weliswaar is er eindelijk extra geld gekomen voor jeugdzorg maar door alle andere taken kunnen we die nu niet optimaal  aanwenden. Slechts een deel wordt nu ingezet. 

Zaanstad begint nu met een aantal extra maatregelen uit het AEF rapport. Dat de Zaanse maatregelen effect hebben hebben we eerder gezien, ruim 1,2 miljoen bespaard. Toch zien we nog een toename van het aantal kinderen dat zware hulp nodig heeft. Als het Rijk duidelijkheid geeft over de structurele middelen geeft de begroting geluk aan dat we het geld aanwenden om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om aan de taakstelling van het Rijk te voldoen.  Dat extra geld is dringend nodig om te werken aan de wachtlijsten, effectieve hulp en kwalitatief goed personeel om te voorkomen dat de kosten weer de pan uit rijzen. 

Laat dus helder zijn, voor de PvdA staat goede zorg voorop. Zeker aangezien corona zijn sporen achterlaat. Steeds meer zorgmedewerkers spreken hun zorgen uit over situaties die ze aantreffen bij jeugdigen en gezinnen. Uit de begroting blijkt dat ook de wijkteams tegen de grenzen aanlopen van wat nog verantwoord is.

Corona heeft ook mooie initiatieven tot ontplooiing gebracht. Inwoners van Zaanstad hebben laten zien dat ze er zijn voor elkaar en oog hebben voor de zorgen van hun omgeving. Ook is gestart met de  Zaan Experience die ook deze herfst weer draaide voor onze jongeren. Een prachtig jeugdinitiatief met sport en cultuur wat de PvdA ook zonder corona graag ziet voortbestaan. 

De begroting spreekt van een plotselinge kentering waarbij er teveel werk is voor te weinig mensen. Helaas zien we dat niet terug in het aantal bijstandsgerechtigden in Zaanstad. Dit aantal was ook in het eerste kwartaal 2021 hoger dan in 2019. Een signaal dat er mensen achterblijven. We moeten als maatschappij veel meer inzetten op waardevol werk, dat een bijdrage aan de maatschappij levert én aan mensen die op afstand van de arbeidsmarkt staan. Er blijft namelijk straks een groep mensen over (zoals die er voor de coronacrisis ook was) voor wie ‘regulier’ werk niet haalbaar is. Laten we eerlijk zijn, de meesten van hen willen graag aan het werk. Maar velen hebben specifieke uitdagingen, waarvoor maatwerk nodig is.  Voor ons is het erg belangrijk dat Werkom goed functioneert en is het een signaal dat de door de PvdA gewenste basisbanen waarover we een initiatief hebben gehad nodig zijn. 

Verduurzaming blijft de komende jaren een groot thema. De noodzaak om die programma’s te versnellen is groot. Met de Regionale Energie Strategie en het warmteplan zijn goede stappen gezet. De energiearmoede die door de stijgende gasprijzen veel aandacht krijgt is echter een groot probleem. Dit heeft een landelijke aanpak nodig, maar het is ook goed om in de kader nogmaals te wijzen op een groot Zaans probleem. De kwaliteit van de woningvoorraad en de sterk achterblijvende isolatie. Hier komen duurzaamheid, woongenot, armoede en gezondheid bij elkaar. Alleen het gesprek aan gaan met bewoners is niet genoeg. Hier moet veel meer aandacht naar toe. Concrete plannen die daadwerkelijk resultaat opleveren en voor de inwoners en bedrijven van Zaanstad realiseerbaar zijn.

Naast deze aandachtspunten voor de komende jaren is er natuurlijk ook veel om trots op te zijn. Met de beperkte middelen van de afgelopen jaren is veel gerealiseerd.

Zaanstad barst van de bouwplannen. De komende jaren worden er duizenden woningen gebouwd. En er is aandacht voor de groepen die dat nodig hebben. Er zijn woningen nodig voor lage- en middeninkomens. De BKZ starterswoning komt eraan. Voor 2021 en 2022 start de bouw van 3500 woningen. Zaanstad heeft ook met succes een beroep gedaan op de Woningbouw Impulsgelden vanuit Den Haag. Een buitengewoon goede lobby waarbij Zaanstad meer heeft binnengehaald dan welke Nederlandse gemeente ook. Daardoor kan Zaanstad versneld de komende 10 jaar bijna 8.000 woningen realiseren 

Binnen het terugdringen van armoede is het opkopen van schulden bij jongeren via het project “get a grip” zeer effectief. Mensen worden in hun kracht gezet en vallen minder terug. Eind dit jaar besluiten we daarnaast over de stadspas, waarmee inwoners met een laag inkomen makkelijker toegang krijgen tot voorzieningen zonder steeds formulieren in te vullen. Sport en Cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn en blijven.

Op het gebied van het lerarentekort heeft Zaanstad bijgedragen aan het krijgen van meer zij-instromers in het onderwijs. Corona heeft er toe geleid dat de scholen inmiddels veel meer geld hebben voor een goede ondersteuningsaanpak, maar leerkrachten zijn er nog steeds niet genoeg. Wij zijn trots op de mogelijkheid tot het verkrijgen van woonruimte die Zaanstad biedt aan o.a. onderwijzers om Zaanstad zo aantrekkelijk te maken als werkgebied. Ga hier vooral mee door college, zoek de kansen om een aantrekkelijke stad te zijn.

Milieu is meer dan de energietransitie. Er ligt een actieplan “schone lucht” waar we trots op mogen zijn. Ik wil hier nog wel even in een bijzin aan toevoegen dat de snelheidsverlaging op de A8 waar deze raad al herhaaldelijk voor heeft gepleit ontbreekt, net als hogere geluidsschermen.  Daar is blijvende aandacht voor nodig.

Voorzitter, tot slot : 43 mln. uit het huisvestingsfonds om de veiligheid, de leefbaarheid en kwaliteit van 5 kwetsbare wijken te verbeteren. Voor een dergelijke slag in een beter en leefbaarder Zaanstad hangen wij de vlag uit.

De PvdA gaat ook nu voor een eerlijke, sociale, veilige en duurzame samenleving. Met elkaar zetten we stappen. Dank u wel.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­