Wilhelminabrug Zaandam

De PvdA is op zich positief over het voorstel om na te gaan of de inrichting van de Wilhelminabrug en omgeving anders kan, met een 30km. zone waarbij de auto te gast is. Toch hebben we het agenda initiatief van GL en D66 om direct de Wilhelminastraat te veranderen in een gebied waar “de auto te gast is” niet gesteund”. Wij denken overigens dat het geen 5 jaar hoeft te duren om een dergelijke situatie wel te kunnen realiseren zoals het college aangeeft. Wel vinden we dat het zorgvuldig moet worden voorbereid (w.o. een Integrale veiligheidsscan).

Inmiddels is er gelijk na het debat in het Zaanstad al contact geweest met de indieners van het initiatief om na te gaan hoe we dat gezamenlijk verder op kunnen pakken. Daarmee is ook maar gezegd dat de PvdA, GL, D66 en de Fietsersbond niet zover uit elkaar liggen. Hooguit is er verschil van mening over hoe het te realiseren.

Waarom we het voorstel niet hebben gesteund.

Al bij de opening van de Wilhelminabrug bleek dat aangelegde fietspaden op de brug in Zaandam tot onveilige situaties zouden leiden.  Dat bleek destijds aan de hand van de uitgevoerde veiligheidsscan die Zaanstad heeft ontwikkeld na de dramatische ongelukken in het verleden op de Den Uylbrug en de Bernhardbrug.

“De Integrale veiligheidsscan is na de genoemde ongevallen ontwikkeld om de veiligheid op en rond de bruggen voor voetgangers, fietsers, automobilisten, scheepvaart in alle omstandigheden te optimaliseren. De Raad heeft daarbij afgesproken om bij grote wijzigingen aan de inrichting van een brug opnieuw zo’n scan uit te voeren.”

20211208 wilhelminabrug2

In november presenteerde het college (eindelijk) de oplossing die tegemoetkomt aan de eis vanuit de Raad dat het nog dit jaar moet worden opgelost/verbeterd. Uit de vier verschillende opties is gekozen om de oorspronkelijke situatie van gescheiden rijbaan en fietspaden aan te passen en te verbeteren (optie 1).

Dan wekt het verbazing dat er nu, in december, de maand waarin de aanpassingen worden gerealiseerd, plotseling een initiatief van twee partijen, GL en D66, ligt waarin de Raad wordt gevraagd om voor de optie (3) te kiezen met de opdracht aan het college:

  • Per direct de Wilhelminabrug in te richten als “auto te gast” brug met een ruime opstelplaats voor de fietsers aan beide kanten van de brug.
  • De Beatrixbrug op een vergelijkbare manier in te richten als de Wilhelminabrug na de voorgestelde aanpassingen.

Als PvdA hebben we onze verbazing uitgesproken over dit initiatief en wel om de volgende redenen.

De indieners van het initiatief hebben kennis kunnen nemen van een reactie van de afdeling Havens en Vaarwegen dat: “Variant 3 voor hen in relatie tot de bedienveiligheid van de brug een groot veiligheidsrisico impliceert. Het huidige beeld is, dat bromfietsers tussen de auto's gaan en staan waardoor een chaotisch beeld ontstaat. Voor het bedienen van de brug is dat een zeer onwenselijke situatie.”

Het voorstel zou volgens wethouder Slegers betekenen dat er minimaal een half jaar tot een jaar niets zou gebeuren aan de huidige situatie.

Initiatiefnemers gaan eraan voorbij dat de Raad zichzelf de opdracht heeft gegeven om bij grote wijzigingen van de verkeersstromen op een brug eerst een Integrale veiligheidsscan uit te voeren (die is er niet bij de genoemde optie 3).

Dat de Beatrixbrug in het verlengde van de Wilhelminabrug ook “even” aangepast moet worden lijkt weinig doordacht. Nog geen twee weken geleden heeft ook D66 nog tijdens de behandeling over de ontwikkeling van de Peperstraat ingestemd met een motie van de VVD om: “ Bij verdere uitwerking van de plannen minimaal 1 extra scenario uit te werken waarbij 30 km/uur en gescheiden rijbanen als uitgangspunt wordt gehanteerd”. Met aparte fietsstroken wel te verstaan!

Alle reden dus om het initiatief van beide partijen nog eens goed met elkaar te bespreken.

Tjeerd Pietersma
PvdA

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­