Oplossing verslavingsproblematiek en overlast Veldpark stap dichterbij

Een Zaanstad waarin we voor elkaar zorgen. Dat maakt onze stad mooier en prettiger om in te wonen. Als PvdA zijn we blij dat door onze inzet het realiseren van een inloopvoorziening met gebruikersruimte stap dichterbij is. Daarmee versterken we de verslavingszorg in Zaanstad en wordt er weer een bouwsteen gelegd voor een oplossing van de verslavingsproblematiek die al jaren speelt in ’t Veldpark.

Politiek is blijven aandringen, kneden, een lange adem hebben. De afgelopen jaren hebben wij ons samen met andere partijen ingezet voor een oplossing voor onder andere verslavingsproblematiek in Burgemeester ’t Veldpark. Samen met mijn raadscollega Peter Kranenburg (DZ) hebben we de afgelopen jaren initiatieven en voorstellen ingediend om de problematiek die in ’t Veldpark speelt structureel aan te pakken. Het gaat daarbij om grenzen stellen en tegelijk ook perspectief bieden.

Na gesprekken met politie, zorgverleners, omwonenden, mensen uit het park, ambtenaren komen we tot de volgende bouwstenen voor een structurele oplossing:

  1. Een actieplan ‘t Veldpark
  2. Persoonlijke aanpak
  3. Handhaving
  4. Inloop voorziening met gebruikersruimte
  5. Nieuw buurthuis voor Surinaams Antilliaanse gemeenschap

Een actieplan is er recent gekomen, de persoonlijke aanpak is opgezet en geïntensiveerd en er wordt structureel gehandhaafd zodat er vanaf 22.00u rust is in het park. Nu er geld beschikbaar is gekomen vanuit het rijk kan er ook een inloopvoorziening met gebruikersruimte gerealiseerd gaan worden.

Wij vinden een inloopvoorziening een ontbrekende schakel in de verslavingszorg in Zaanstad. Het is voor de PvdA belangrijk om naar elkaar om te kijken. Met een inloopvoorziening kunnen we mensen losweken van dealers en een meer humaan bestaan geven met hopelijk meer rust. Het is een aanpak waarin wij meer geloven dan mensen opjagen en wegsturen. Dat lost niets op en in veel gevallen verplaats je daarmee alleen de problematiek. Waar andere partijen graag de route van alleen handhaven wilden volgen hebben wij altijd onze rug recht gehouden en gepleit voor betere opvang

Nu het geld er voor de komende 5 jaar is kan er gezocht gaan worden naar een geschikte locatie. Dat zal nog een uitdaging worden. Wij zullen blijven aandringen en agenderen. Zoals gezegd is politiek soms een lange adem hebben. De inloopvoorziening is één van de bouwstenen maar voor een oplossing van de problemen in het park is meer nodig. U kunt er zeker van zijn dat wij ons blijven inzetten. Daarmee bouwen we samen aan een beter Zaanstad.

Geert Rijken
Raadslid PvdA Zaanstad

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­