René Tuijn (wethouder) Eylem Köseoglu (fractievoorzitter)

Als PvdA Zaanstad hebben wij afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd over de toekomst van Zaanstad en de onderwerpen die deze bestuursperiode geprioriteerd moeten worden en gisteren was het zo ver. In dorpshuis de Kwaker in Westzaan is het coalitieakkoord ‘Slagen maken’ van de POV, PvdA, VVD, Rosa, GroenLinks en het CDA gepresenteerd. Het is een akkoord op hoofdlijnen voor de komende jaren die gebaseerd zijn op zes belangrijke strategische opgaven voor Zaanstad: kansengelijkheid, verstedelijking, duurzaamheid, economie, gezondheid en veiligheid.

In ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven dat we ons sterk maken voor een Zaanse samenleving, waar iedereen gelijke kansen heeft en een gelukkig bestaan kan hebben. Waar wordt geïnvesteerd in betaalbare woningen, in werkgelegenheid en bedrijvigheid, in duurzaamheid (voorkoming van energiearmoede) en in goede voorzieningen voor onze inwoners.

De komende bestuursperiode ligt de focus op de concrete en meetbare maatregelen, die leiden tot zichtbare verbeteringen voor de stad en haar inwoners. Bij de groei van Zaanstad ligt onze focus op kwaliteit. Met nieuwe, betaalbare en betere woningen, meer groen, meer bewegingsmogelijkheden, klimaatadaptief, betere voorzieningen, met ruimte voor banen en bedrijvigheid en met een goede woonwerkbalans. Waar je wieg staat mag in Zaanstad geen invloed hebben op de kansen die je krijgt op goed onderwijs en een passende baan. Zodat de Zaankanters van nu en in de toekomst het pad kunnen uitstippelen dat ze voor ogen hebben. En die slagen willen we samen maken.

Gelijke kansen

We investeren extra in goede scholen en onderwijs en het versterken van de buurthuizen. Ook cultuur speelt een belangrijke rol in het akkoord door in te zetten op een poppodium en kleine evenementen in Zaanstad extra te ondersteunen. We blijven activiteiten organiseren voor kinderen op het gebied van sport en cultuur. Zaanstad stelt als experiment woningen met voorrang ter beschikking aan onderwijs- en zorgpersoneel. We dringen aan bij het Rijk voor extra financiële middelen om de lerarentekorten terug te dringen. Met Amsterdam werken we samen om in de regio meer leraren aan te trekken en te behouden

Betaalbare en duurzame woningen

Het bestrijden van de wooncrisis blijft topprioriteit. Meer betaalbare en duurzame woningen in het sociale- en middensegment blijven hard nodig. Van alle nieuwe woningen bouwen we 30% sociale huurwoningen en 30% middel dure woningen. We grijpen daarnaast alle middelen aan om te zorgen dat woningen ook betaalbaar blijven via regulering van de markt.

Armoede en klimaat

Het structureel bestrijden van armoede is een belangrijk speerpunt in de komende bestuursperiode.  Het aantal huishoudens met energiearmoede die problematische schulden krijgen, neemt naar verwachting toe als gevolg van de stijgende energieprijzen. Samen met de woningcorporaties werken wij vanuit de prestatieafspraken aan het verduurzamen en isoleren van huurwoningen. We gaan investeren ook investeren in het versnellen van de overgang naar schone energie.

Veiligheid

Wij vinden een balans tussen de aandacht voor zorg, preventie en repressie belangrijk. Jeugdigen die het criminele pad dreigen te kiezen, bieden we voortijdig begeleiding en kansen op scholing en werk. Maar ook het optreden tegen overlastgevers blijft noodzakelijk.

Wethouder

René Tuijn wordt de wethouder voor PvdA. Zijn portefeuilles zijn:

  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Gebiedsontwikkeling, MAAK.Noord en MAAK.Centrum
  • Duurzaamheid
  • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
  • Grondzaken en vastgoed

Fractievoorzitter

De fractie zal geleid worden door Eylem Köseoglu

Eylem Köseoglu, Fractievoorzitter
René Tuijn, kandidaat wethouder

Download coalitieakkoord

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer
­