VVZ terrein

Soms snap ik de besluitvorming in de raad niet meer. Ik loop al rond de 40 jaar mee bij  de raad maar sta soms nog verbaasd over de standpunten .

Neem nu de plannen voor de bouw van woningen op het VVZ terrein. Dit voormalige voetbalterrein tussen brandweergebouw en de spoorlijn bij de Beatrixrotonde lag lang braak. Na allerlei plannen kwam er in 2016 een eerste beeld wat daar zou kunnen komen. Een goed woningbouwplan. Toen was er sprake van 30% sociale (koop) woningen. In 2016 werd het nader ingevuld. Toen bleek het om 20% sociale huurwoningen te gaan en de rest koopwoningen. De wens voor meer sociale huurwoningen neemt steeds meer toe. Daarom wilden de PvdA en andere fracties eigenlijk meer sociale huurwoningen. Wij als PvdA wilden de mogelijkheden onderzoeken.

Onze vragen waren vrij simpel:

  • Kijk eens of binnen het mooie plan meer sociale huurwoningen gebouwd kunnen worden.
  • Als er geld bij zou moeten, hoeveel dan?
  • Als het mooie plan minder mooi zou worden, wat kan dan niet meer?

Een paar partijen waren niet zo voorzichtig. Die wilden nu al verplicht meer sociale huurwoningen bouwen. Maar of dat financieel kan, of dat betekent dat er een minder mooi plan komt interesseert ze niet. Wij wilden wel weten wat gevolgen zijn. Voor de eerste motie was geen meerderheid . Voor onze “onderzoeksmotie” tot onze verrassing ook niet. De fracties van D66, VVD, CDA, CU, ZVI, DZ, POV vinden meer sociale huurwoningen ondanks de lange wachtlijsten niet nodig.  De wethouder verschuilde zicht achter het argument: het kan niet. Dat wilden wij nu graag duidelijker weten.

Rienk Spiekstra

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­