René Tuijn

Woensdag 11 april verschijnt op NH nieuws het bericht dat er grote achterstand is in het onderhoud van honderden bruggen en viaducten. Bij veertien constructies wordt gesproken over “ernstig en onacceptabel“ onderhoud. Eén van de veertien grote problemen ligt in Zaanstad, namelijk de Coenbrug.

De SP en PvdA delen de zorgen omtrent de situatie aldaar en hebben onmiddellijk vragen gesteld aan het college. Aangezien het de veiligheid van onze burgers betreft is onmiddellijke actie van de gemeente noodzakelijk

Vragen van de fractie van de Socialistische Partij (SP) en PvdA

 Geacht college, in kader van Artikel 51 ontvangen wij graag van u antwoord op de volgende vragen:

  1. Klopt het dat delen van de voegovergang (bij de ‘klep’) van de Coenbrug reeds zeer lang geleden vervangen hadden moeten worden en dat dat nog niet is gebeurt? Zo nee, waarom is dit nog niet gebeurt en wat onderneemt het college om te zorgen dat dit alsnog gebeurt?
  2. Klopt het dat er delen van de Coenbrug kunnen vallen als er niet wordt ingegrepen? Is de wethouder met ons van mening dat dit onacceptabel is en zo ja, wat gaat hij daaraan doen?
  3. Klopt het dat er kabelbreuken dreigen die het functioneren van de Coenbrug kunnen hinderen? Zo ja, wat gaat de wethouder daaraan doen?
  4. Klopt het dat vluchtroutes vanaf de Coenbrug zijn afgesloten? Zo ja, wat gaat de wethouder daaraan doen?
  5. Zijn de eerder doorgeroeste geluidsschermen inmiddels inderdaad afdoende hersteld? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke aanvullende afspraken maakt het college met RWS? Bent u met ons van mening dat er een duidelijke planning moet komen van herstel van de gebreken aan de brug waar de gemeente Zaanstad ook actief van op de hoogte wordt gehouden van planning.
  7. Welke afstemming is er met de Provincie over kwaliteit en herstel van de brug? Zou u ook verwachten dat dit onderwerp van onderzoek is binnen het A8/A9 traject. En dat de Provincie ook actief zou moeten sturen op de veiligheid en de draagkracht van de brug.

 Voor de spoedige beantwoording van de vragen danken wij u bij voorbaat.

Namens de fractie van Socialistische Partij (SP),  Patrick Zoomermeijer

 Namens de PvdA,  René Tuijn

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­