Songül Mutluer

Via een raadsinformatiebrief hebben wij vernomen dat de op 15 maart jl. aangenomen voorstel “Westzijde maximaal 30 km” gewijzigd wordt uitgevoerd door het college.

In dit voorstel werd het college opgedragen om de gehele Westzijde (of in ieder geval tot aan ‘het heringerichte stuk tot aan het Papenpad’) een 30km-zone in te voeren. Deze motie is niet geheel uitgevoerd. In dat kader hebben wij samen met GL ,D66, SP en Rosa vragen gesteld. Graag willen wij o.a. weten wat de aanleiding is om de motie niet geheel uit te voeren. En of er een onderzoek beschikbaar is dat het instellen van een 30-km zone op de Westzijde afraadt. En er een onderzoek uitgevoerd is dat de nu gemaakt keuze als veiliger beschouwt.

Zie voor de integrale vragen de volgende bijlage.

30-km zone Westzijde

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­