Eylem Köseoglu

Amsterdam werft met een eigen campagne leerkrachten in Zaanstad. Zaane scholen hebben ook te kampen met een enorm tekort aan leraren dat de komende jaren alleen maar zal groeien. De Zaanse raad trekt zicht hier niet zo veel van aan in tegenstelling tot Amsterdam.  Als PvdA hebben we tijdens het Zaanstad Braad van 1 februari 2018 ervoor gepleit dat de gemeente samen met schoolbesturen maatregelen neemt om het lerarentekort in Zaanstad terug te dringen en te komen tot een gezamenlijk plan waarbij scholen en gemeente duidelijk in kaart brengen wat precies de knelpunten zijn, welke aanpak noodzakelijk is en welke (financiële) maatregelen ingezet moeten worden.

Dit is mogelijk, maar is tegelijk ook een beleidsmatige en een financiële keuze.  De gemeente staat aan de lat voor datgene waar ze wettelijk toe verplicht is, zoals bijvoorbeeld huisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht. Deze taken worden vanzelfsprekend zorgvuldig in goede afstemming met de schoolbesturen vervuld.  Daarnaast heeft de gemeente echter de vrijheid om in samenwerking met de schoolbesturen op meer vlakken in te zetten dan alleen op de wettelijke verplichte taken en daar (financiële) middelen voor beschikbaar te stellen of maatregelen te nemen die bevorderlijk zijn voor het aantrekken van leerkrachten. Denk aan nog betere huisvesting. Maar ook de inzet van onderwijsassistenten is een mogelijkheid.

We hebben als PvdA Zaanstad de volgende schriftelijke vragen ingediend.

Bijlage

Artikel 51 Lerarentekort

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­